Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Jak se dělá zelená střecha?

  

Města plná auta, zastavěná každá možná (i nemožná) parcela, místo trávníků parkoviště – taková je častá realita měst v 21. století. Proto se stále větší oblibě těší takzvané zelené střechy, které mají řadu kladů:

 • zlepšují životní prostředí
 • zvyšují přísun kyslíku
 • jsou vítaným místem relaxace
 • dobře vypadají
 • zvyšují životnost střešní konstrukce i krytiny

Základem funkčně bezproblémové zelené střechy je kvalitní izolace. Hydroizolaci tvoří buď fólie, nebo asfaltový pás, který je doplněn měděnou fólií nebo s polyesterovou poměděnou vložkou vložkou. Fólie by měla být silná minimálně 2 mm a je nejvhodnější ji položit ve dvou vrstvách se signalizací, kterou představuje systém detekce vody na pojistné vrstvě izolace a zároveň jejího odvodnění.

Ať už si vyberete fólii nebo asfaltový pás, oba typy materiálů musí být odolné proti prorůstání kořínků rostlin. Výhodou zelené střechy ale je, že díky ní je hydroizolace chráněná před mechanickým poškozením a účinky UV záření. A právě tím se výrazně prodlužuje životnost celé střechy. Ale ani tím výhody zelených střech nekončí:

 • Správně provedené vegetační souvrství zlepšuje tepelnou akumulaci střechy, takže v létě zelená střecha omezuje přehřívání objektu a v zimě brání dům před únikem tepla
 • Vegetace na střeše působí i protihlukově, když vstřebává hluk z okolí domu
 • Působí také jako přirozený filtr a zachycuje škodliviny a prach.

I když se to zdá velmi jednoduché, návrh i vlastní realizace zelené střechy vyžaduje odborníky. U zelené střechy by totiž každá chyba v konstrukci měla fatální následky. Představte si třeba, že položíte špatnou izolaci. Na ni navezete obrovské množství hlíny a celé to ozeleníte množstvím rostlin. Když pak budete chtít chybnou izolaci vyměnit, budete muset úplně všechno nad ní, co jste tam lopotně navezli, zase sejmout.

Také střešní plášť musí mít odpovídající skladbu se všemi potřebnými detaily, jako je oplechování všech prostupujících prvků a konstrukcí, speciální ochranné koše vpustí, případně zábradlí, nebo prosklený plot. Střecha nemůže být jen krásná, ale i zcela funkční a pro své návštěvníky i zcela bezpečná.

Všechny vrstvy mají svůj účel. Nad izolaci je třeba vložit separační vrstvu z polyetylénové fólie. Pokládá se mezi hydroizolaci a vrstvu zeleně. Vzhledem k tomu, že každá z vrstev na střeše má jinou tepelnou roztažnost, střídání teplot by mohlo hydroizolaci poškodit. Stejně tak by se na tepelné izolaci mohla negativně projevit vadná parotěsná zábrana.

Odborník by měl také určit, zda je právě vaše střecha jako zelená vhodná. Optimální sklon se pohybuje mezi 2 až 5 procenty. Nižší sklon znamená problémy s odváděním vody, naopak příliš velký sklon představuje vyšší náklady, protože musíte chránit vrstvu zeminy před erozí speciálními zábranami. Ale při vhodné konstrukci i složení zelené vrstvy je možné ozelenit střechy až se sklonem 45 stupňů.

I když se může laikovi zdát, že je jedno, jakou hlínu použijete, opak je pravdou. Obvykle máte k dispozici jen deseticentimetrovou vrstvu, takže složení substrátu tomu musí odpovídat. Navíc, ne každá rostlina se na zelenou střechu hodí, je třeba je vhodně zkombinovat. Existují tři základní typy porostu:

 • směs rozchodníků, které umí v tenké vrstvě půdy dostatek vlhkosti
 • traviny a byliny, propojené rozchodníky do souvislé vrstvy zeleně
 • parková úprava

Poslední zmíněná varianta je nejpohlednější, ale abyste ji mohli zrealizovat, vrstva zeminy na střeše musí být podstatně vyšší než obvyklý decimetr. Keře potřebují minimálně 4 decimetry hlíny, stromky ještě o něco více. Vyšší vrstva půdy představuje obrovské navýšení zátěže. Navíc pod ní musí být ještě vrstva prostupná, tedy drenážní z kamínků nebo kačírku. Ale to všechno představuje v průměru tunu materiálu na metr čtvereční a jen statik nebo projektant může říct, zda je možné ho realizovat. Na většině rodinných domů to možné není.

Střední varianta představuje o něco nižší zátěž, ale i na ní je nezbytností drenážní vrstva, která se v tomto případě obvykle řeší plastovou drenážní rohoží. Proměnných je při budování zelené střechy celá řada, takže bez odborné pomoci se do toho raději nepouštějte.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články