Střechy

Jak zabránit ucpávání okapů?

Pravidelným a správným čištěním okapů můžeme předejít jejich zničení především v zimním období. Největší nebezpečí představuje spadané listí, které okap ucpe. Neodtékající a hromadící se voda s prvními mrazíky zamrzá a roztahující se led může okap roztrhnout. Kromě toho se voda vsakuje do zdí,což má za následek nevzhledně se olupující omítku a neustále vlhké stěny. Čištění okapů bychom proto měli věnovat dostatečnou pozornost.

Jak se dělá zelená střecha?

Města plná auta, zastavěná každá možná (i nemožná) parcela, místo trávníků parkoviště – taková je častá realita měst v 21. století. Proto se stále větší oblibě těší takzvané zelené střechy, které mají řadu kladů:

  • zlepšují životní prostředí
  • zvyšují přísun kyslíku
  • jsou vítaným místem relaxace
  • dobře vypadají
  • zvyšují životnost střešní konstrukce i krytiny

Jak pokládat kanadský šindel?

Kanadské šindele jsou velmi populární střešní krytinou, která se používá jak na rekonstrukce starých střech, tak pro střechy zcela nové. Někdy jsou označovány taky jako šindele asfaltové. Jsou velmi odolné, mají dlouhou životnost a nízkou plošnou hmotnost. Jejich výhodou je i variabilita vzhledu a poměrně rychlá montáž. Jen je třeba držet se správného postupu. Vhodnou dobou pro pokládku kanadských šindelů je jaro až podzim.

Stavební otázky a odpovědi 1.

V dnešním článku si zodpovíme několik stavebních otázek, týkajících se parotěsných zábran, odvětrání plochých střech, injektování zdiva, xylolitových mazanin, vlhkosti zdiva, způsobů bourání a něco málo si řekneme i o dvojitých příčkách.