Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Jak položit střešní latě?

  

Střecha je při stavbě domu naprosto stěžejní součástí. Jedná se o nejvíce namáhaný prvek z celé budovy, protože poskytuje ochranu proti nevlídnému počasí. Z tohoto důvodu by na ni měl být brán obzvlášť velký zřetel a nic by se nemělo zbytečně podcenit. I sebemenší maličkost nebo nedostatek, může hrát v konečném důsledku obrovskou roli. Nezbytnou věcí, kterou budeme při zřizovaní střechy potřebovat, jsou střešní latě a trámy. Jejich pokládka je kolikrát celkem oříšek. Celá konstrukce musí být velmi důkladně promyšlena, aby do sebe jednotlivé kusy dřeva úplně přesně zapadaly. Dále je střecha složena z dalších izolačních a krycích vrstev, které tvoří komplexní celek. Bez jedné nebo druhé věci by věci pořádně nefungovaly.

Jednotlivé součásti, zapadající do perfektní skládačky

Úplným základem a nosnou konstrukcí střechy je krov, který se stará o rovnoměrné přenesení zatížení vznikající větrem, v zimě sněhem, a také svou vlastní hmotností. Pro větší, většinou komerčně užívané budovy, nachází uplatnění krovy nejen ze dřeva, ale i z oceli nebo železobetonu. Pro rodinné domy však bohatě postačí obyčejné dřevo.

Na přenášení hmotnosti střechy se podílí celá soustava jednotlivých latí, pozednic a sloupků. Právě pozednice jsou napevno spojeny s obvodovými zdmi domu, takže do nich přenáší veškerou váhu, jenž následně směřuje ještě do samotných základů celé stavby. Zpracovatelé dřeva používají z velké části smrkové dřevo, které následně impregnují pro předejití zhoršení stavu dřeva z důvodu hniloby, ztrouchnivění nebo napadení červotoči.   

O tom, jak krov zřídíme a zaintegrujeme do celku, rozhoduje velikost stavby, společně s tvary střechy, jejím rozpětí, sklonu, prostředí a účelu využití budovy. U nás je nejpoužívanější vaznicová soustava, kterou tvoří vazby a vaznice. Tato varianta v sobě zahrnuje příčný profil krovu, nesoucí ostatní části. Naopak vaznice je vodorovná, podepírá krokve (šikmé prvky krovu nesoucí latě) a podélně prochází krovem. Spoje těchto všech věcí jsou zřizovány tesařsky, za účelem maximální vzájemné kompatibility. Vše na konci musí být pevně dohromady sešroubováno.

Aby teplo neunikalo

Střecha musí být i dostatečně zateplena, aby nedocházelo k příliš velkému úniku tepla. Dále střechy rozlišujeme podle druhu větrání a umístění mezer. V základu hovoříme o jednoplášťových, dvouplášťových a tříplášťových střechách. Konkrétně ty jednoplášťové už téměř v současnosti nejsou používány, jelikož neoplývají žádnou další dodatečnou ochranou ani fólií. Samozřejmě je lepší, když je izolace provedena co nejlépe a nejdůkladněji, ale v konečném měřítku vše závisí na majiteli příslušného objektu, jak se přesně rozhodne. Existují normy zateplování budov, podle kterých by se mělo vždy při postupu řídit.

Pokládka střešních latí

Samotnou kapitolou jsou ještě střešní latě, jejichž pokládka nám také dokáže poněkud znepříjemnit život. Slouží k uchycení střešní krytiny ke konstrukci krovu. Rozměry jsou odvozeny od typu použité krytiny. Zpravidla ale standardně mají velikost 4x6 cm. Jejich přibíjení na krovy je prováděno hřebíky. Ještě obezřetně nastavíme vzdálenost mezi jednotlivými latěmi. Vzdálenost nám může leccos napovědět o použitém typu svrchní krytiny. Pokud budeme mít těžké tašky, logicky musí být i latě kladeny blíže k sobě, z důvodu dostatečné opory a jištění. U celého procesu musíme dbát na obezřetnost, jako u zbytku prací kolem střechy.

Tvrdá práce přináší své ovoce

Po vyvinutí maximálního úsilí vznikne vskutku impozantní a masivní konstrukce, která se bude na domě vyjímat ještě po celou řadu let. Není radno věci odfláknout a čekat, že vám vždy všechno projde. Někdy je potřeba dát si opravdu záležet na každém detailu a přesně tohle platí v případě stavění střechy. Ne nadarmo se říká, že nejdůležitější je míti pevnou střechu nad hlavou.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 2/5 (3 hlasy)

Související články