Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Jak vyřešit římsu u domu?

  

S pojmem římsa se setkáváme poměrně často, a to nejvíce ve stavebnictví. Výjimkou však nejsou ani římsy v interiérech. Mnoho z nás má s pojmem „římsa“ spojené určité dekorační účely. Nesmíme však zapomínat ani na ochranné vlastnosti, které jsou mnohem důležitější. Hlavním účel budování říms je ochrana fasády před nepříznivými povětrnostními podmínkami. V současné době můžeme typické římsy vidět na starších domech, ale jejich oblíbenost se začíná pomalu vracet zpět. Pokud chcete svou nemovitost chránit před poškozením všemi dostupnými prostředky, pak by právě římsa měla být jedním z prvků, který by neměl chybět.

Římsy jsou známé již po staletí

Římsy nejsou záležitostí moderní doby, ale jejich úplné začátky můžeme nalézt několik století zpět. Používaly se hojně již od dob starověku, kdy prakticky každá stavba měla nějakou římsu. Prvotním účelem bylo odclonění stékající vody. Nejčastěji ovšem plnily funkci dekorační. Z toho důvodu můžeme na nejrůznějších historických stavbách vidět skutečně propracované dekorační římsy, které chtě nechtě působily i jako ochranný prvek.

Římsa – jak vypadá a kde se používá?

Z praktického hlediska se jedná o určitý stavební prvek, jenž vyčnívá za zdi, zpravidla po jejím obvodu. Dokáže poměrně vhodně ochránit dané místo před deštěm. Její použití je v mnoha případech vhodnější než vytvoření přesahu střechy, který nedokáže ochránit celou fasádu, ale pouze určitou část. Je třeba počítat i s tím, že v případě silného větru, a podobných povětrnostních podmínek, nebude dostačující ani vytvořená římsa.

Kde se římsy používají nejčastěji?

Míst, kde je lze vhodně využít je samozřejmě dostatek. Jejich vytvoření není materiálově extrémně náročně, takže vážně neohrozí rozpočet probíhající stavby či rekonstrukce. Nejčastěji se setkáváme se římsami:

 • okapovými (hlavními)
 • nadokenními a podokenními (parapety)
 • dveřními
 • požárními
 • dekoračními
 • interiérovými

Proč je římsa vhodná?

Kromě toho, že vhodně vytvořená římsa může změnit ráz celého domu, vytváří se pro zajištění ochrany. Díky vhodnému umístění nestéká dešťová voda přímo po fasádě, nýbrž je odcloněna několik centimetrů od ní. Fasáda tím pádem není příliš zatěžována a hrozí zde minimální poškození. Římsa se vytváří v různých provedeních tak, aby co nejvíce splňovala svůj účel. Proto je možné ji vidět v nejrůznějších šířkách. Je to z toho důvodu, aby ochránila co největší část fasády.

Římsa ovšem nemusí být vytvořena jen kvůli ochraně fasády. Vhodně poslouží i nad dveřmi či okny, kde je její umístění rovněž velice efektivní. Běžně se využívá i v podokenních prostorách, kde ji můžeme znát jako parapet.

Jak vytvořit římsu?

S tvorbou římsy je dobré počítat již při samotném projektování stavby nebo před zahájením rekonstrukce. Nejedná se sice o nějaký extra náročný stavební prvek, ale později mohou nastat problém s jejím vytvořením. Stavební řešení římsy je nejvhodnější ponechat zkušeným pracovníkům, kteří přesně vědí jak na to. Římsa musí být především bezpečně, aby nehrozilo její poškození či spadnutí, které by v nejhorších případech mohlo způsobit i vážný úraz.

Materiály, z nichž je možné římsu vytvořit:

 • cihla
 • kámen
 • dřevo
 • štuk
 • plech

Římsu zvládne vytvořit i domácí kutil s pomocí fasádních profilů

Fasádní profily mohou být vyrobeny z různých materiálů, nejčastěji se však používá polystyren, který je z vrchní strany potažen určitým materiálem, aby se zvýšila jeho odolnost. Tyto profily je možné zakoupit v nejrůznějších velikostech i designovém provedení. Jejich instalace je snadná, na fasádu se lepí speciálními přípravky, takže ji zvládne každý domácí kutil. Fasádní profily lze poměrně levně zakoupit a je možné je dále přetírat.

I k zakončení střechy je možné využít římsu

Pro moderní domy je v současné době typické využívání přesahu krokví. To může být sice vhodnou volbou, ale nemusí být detailně propracovány všechny nezbytné prvky. Největší péči je třeba věnovat místu pod krokvemi, kde s stýká stěna se střechou. Zde může docházet k tepelným ztrátám a rovněž k působení vody. Římsa umístěná v těchto místech tak představuje ideální volbu, kdy je docíleno nejen ochrany proti vodě, ale zároveň se může, a to za pomoci izolačních materiálů, snížit tepelná ztráta v těchto místech.

Své místo najde také v interiéru

Římsa nemusí efektivně sloužit pouze z vnější strany domu, své uplatnění naleznete rovněž i v interiéru. Pokud ji vytvoříme nad krbovými kamny, dokáže vhodně doplnit vzhled celé místnosti. V kombinaci s krbovými kamny působí moderně a nenuceně. Jakýsi typ římsy lze vytvořit i u stropu, kde může následně plnit funkci garnýže atd. Jak je vidět, využití má dostatečné. V interiéru lze samozřejmě používat daleko více různých typů materiálu, protože zde nedochází k silnému vlivu nepříznivých povětrnostních podmínek.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 4/5 (3 hlasy)

Související články