Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jakou parotěsnou zábranu na střechu?

  

Dobře provedená střešní krytina, která bývá nejčastější, je nepropustná. Někdy však nově položenou krytinou zatéká. Je to způsobeno propustností tašek, která zmizí, až se krytina zatáhne.

Ve městě trvá doba zatažení 3 – 6 měsíců, na venkově o dost déle, nezřídka i víc než rok. Této závadě můžeme předcházet hydrofobizací (nátěrem izolačních přípravků) střešního pláště.

Střešní krytina se také poškozuje kondenzačními párami, které do střešního prostoru pronikají z obytných prostor, sráží se na vnitřní straně krytiny a odkapávají. Omylem je to považováno za pronikající dešťovou vodu, která prosakuje netěsnou krytinou.

Kondenzát může na střeše zmrznout a poškodit krytinu, stejně jako ostatní součástí střešní konstrukce, ale dá se tomu předejít vícerými způsoby.

Odstranění par

 • větráním - přirozená výměna vzduchu nejlépe probíhá u krytiny položené tzv. “na sucho“, hůře už při pokládce (částečné či úplné) do malty. Tehdy už přirozená výměna vzduchu pouhým větráním nestačí. Stejně tak je větrání nevhodné v zimním a chladném období, podstatně zvyšuje únik tepla z objektu.

 • parotěsnou instalací:

  • parobrzdy – fólie s nedostatečnou zábranou proti pronikání par, vhodná do suchých prostor

  • parotěsnící fólie – potažená hliníkem, vhodná pro intenzivně obývané prostory (rodinné domy), či prostory s velkým množstvím osob (např. školy, haly, atd.)

⇨ umísťujeme ji pod tepelnou izolaci (pod krokve) a přelepujeme jednotlivé spoje páskou či tmelem.

  • difúzní fólie – pojistná hydroizolace, nezabraňuje prostupu vlhkosti do odvětrávané mezery mezi hřebenem a okapem, ale znemožňuje průnik par a její vysrážení pod krytinu

Jakákoliv netěsnost umožňuje pronikání vlhkosti do prostoru střechy. Proto se všechny spoje na fóliích musí slepit po obou stranách lepicími pásky, přesně podle návodu výrobce, a napojovat ji nejen mezi sebou, ale i na samotnou konstrukci střechy.

Vždy musíme dbát na použití správné parozábrany.

Druhy parozábran

 • pro střechy : JUTAFOL N (standard)

  • byty a rodinné domy
  • pro běžné klimatické podmínky
  • fólie je těžko propustná pro vodní páru

Jutafol N 110

 • s vysokou parotěsností: JUTA JUTAFOL N REFLEX

  • prádelny, koupelny, bazény, sauny, pivovary
  • pro prostory s vysokou vzdušnou vlhkostí
  • nepříznivé klimatické podmínky, nad 600 m n.m

Jutafol reflex 150

 • s extrémní parotěsností: JUTA JUTAFOL Nal 170

  • fólie je téměř nepropustná pro vodní páru
  • do extrémních klimatických podmínek

Jutafol Nal 170

Přehled parozábran, fólií, membrán:

Přehled zábran

Další výrobci parotěsnících fólií

– vyrábí parozábrany z modifikovaného asfaltu kombinovaného s vrstvami hliníkové fólie a skleněnou rohoží. Vhodné na silikátové podklady.

  • samolepící parozábrany, na podklad z plechu a dřeva

  • pásy se natavují

  • vyrábí i parozábrany na betonové podklady, možnost pokládat i do horkého asfaltu 

Vesměs všichni výrobci nabízejí parozábrany stejných typů:

 • termoplastické fólie, pěnové sklo

 • na bázi polyetylenu s mřížkous bublinkovou fólií, reflexní (odráží zpět teplo) – s kašírovanou hliníkovou fólií,

Mohou být i multifunkční:

 • parozábrana SUNFLEX ROOF-IN, GUTTA Guttafol ALU therm je kombinací parotěsnící fólie, tepelné izolace a odráží zpět teplo (je reflexní), VEDAGARD MULTI (z modifikovaného asfaltu) je kombinací hliníkové fólie, polyesterové rohože a skla.

Při výběru parotěsnících fólií zohledňujeme tyto parametry: difuzní odpor a hodnota difuzní tloušťky sd (hodnota sd je součin tloušťky materiálu a jeho odporu).

Je nezbytně nutné podřídit volbu podmínkám určení, prostředí, které chceme ochránit před vlhkostí. Parozábrany pro vlhkostí extrémně namáhané místnosti (kuchyně, koupelny, prádelny atd.) musí být s extrémní parotěsností.

Totéž platí pro horské chaty, rekreační zařízení v nadmořské výšce nad 600 m, obydlí, domy a budovy v chladných a vlhkých částech republiky. Na tom se šetřit nevyplácí, odměnou by nám byly plísně a hniloba.

Stejně důležitá je i pokládka parozábrany a její dokonalé napojení mezi sebou a spojení s navazujícími konstrukcemi střechy, komína, střešních oken a zdí. Spojujeme lepícími pásky (jednostranné i oboustranné), těsnícími hmotami, tmely, lištami. Výběr podřizujeme výrobci zvolené parozábrany.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 1/5 (2 hlasy)


Související články