Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Zemní práce - odstranění orné půdy

  

Pomocí zemních prací upravujeme pozemek. Nejčastěji tak činíme v souvislosti se stavbou nebo demolicí domu či zaváděním inženýrských sítí. Tato činnost vyžaduje speciální techniku především dozery a kolové nakladače. Tou disponují stavební firmy, které nám rády tyto práce provedou. V jejich nabídce najdeme také skrývku ornice a odvoz hlušiny. Zkušení pracovníci stavebních firem nám také poradí, k jakým účelům se zemina nejlépe hodí a pomůžou nám ji po ukončení stavby co možná nejefektivněji využít.

Skrývka ornice

První úpravou pozemku před začátkem stavby je odstranění ornice. To je pro všechny stavby povinné, neboť je podle stavebního zákona zakázáno stavět na orné půdě. Musí se provést nejen na místě stavby samotné budovy, ale rovněž tam, kde bude příjezdová komunikace a skládka stavebního materiálu.

Zeminu, kterou chceme později použít na úpravu pozemku, se doporučuje skladovat na zvláštním odděleném místě. Nemělo by to být v blízkosti stavební jámy, protože by zde hrozilo riziko sesuvu.

Geodet musí nejdříve správně vytýčit situaci stavby a vyznačit stavební body. Na jejich základě se provádí skrývka ornice, kterou za pomocí stavebních strojů sejmeme a přeložíme na místo, které máme určeno v projektu. Zde se orná půda bude nacházet až do konce stavby.

Ornici ukládáme v násypech o výšce maximálně dvou metrů. Takto vytvořený svah by neměl přesahovat úhel 45 stupňů. Správné uskladnění ornice má vliv na její kvalitu. K jejímu odstranění se používají dozery. Tyto pásové stroje s velkou radlicí jsou ideálními pomocníky při těchto druzích prací. Drobné terénní práce a nakládání zeminy pak provádí kolový nakladač.

Skrývka ornice

Využití ornice po ukončení stavby

Po vybudování hrubé stavby je vhodná doba na spotřebování odložené hlušiny. Před začátkem terénních úprav si nejdříve vše dobře naplánujme. Zeminu snadno využijeme nejen při modelování profilu zahrady, ale může se nám hodit rovněž v případě přípravy vegetační vrstvy pod trávník a záhony nebo při budování vodního jezírka či venkovního bazénu.

Hlušinu pak lze využít na zahrnutí vybetonovaných základů nebo hrubých úprav terénu. Pokud nám přesto nějaká zbude, pokusme se kontaktovat některou z firem provádějících výkopové práce. Ta zpravidla námi nespotřebovanou hlušinu odveze.

Až již náš dům stojí, využijeme skrytou ornici k úpravě zahrady či okolí stavení. Ornice měla by být nanášena na hlušinu ve vrstvě kolem 20 cm, z čehož dolních 10 cm nanášené zeminy může obsahovat také kameny, avšak vrchní deseticentimetrová vrstva by již mela být osetá přes síto s oky o velikosti 1 cm. Pro dosažení požadované rovnosti povrchu lze využít vodováhu.

Navážená zemina by měla odpovídat svému účelu a místu, kde bude umístěna. Nároky na její kvalitu se budou lišit, jestli ji použijeme pro běžné trávníkové plochy nebo na budování záhonů. Po nanesení ornice místo důkladné rozhrabeme hráběmi. Případné hrudky rozdrobme tak, aby povrch terénu neobsahoval částice větší než 1 cm. Pokud se jedná o kvalitní zeminu, rychle se na ní chytne tráva a můžeme zde vybudovat záhony či zasadit keře nebo stromy. Pokud nemá požadovanou kvalitu, lze ornici použít k finálním úpravám našeho pozemku například zarovnání ploch či navýšení terénu.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3.67/5 (3 hlasy)

Související články