Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   ›   ›   ›   ›   ›   › 

Jak postavit strop z POROTHERMU? - krok za krokem

  

Rychlá a efektivní výstavba keramického stropu Porotherm je zajištěna díky předem vyrobených prefabrikovaných prvků. Tyto prvky jsou vyráběné pomocí moderních technologií a technologických postupů, které zajišťují nejvyšší kvalitu. Ačkoliv je realizace tohoto stropu jednoduchá, je důležité dodržovat zásady, které uvádí především výrobce.

Strop se skládá ze 3 základních stavebních materiálů - z keramiky, oceli a betonu. Spolupůsobením těchto prvků vzniká nosná a tuhá konstrukce, která efektivně přenáší zatížení do okolních nosných stěn.

Upozornění: Tento materiál má pouze informativní charakter. Pokud se jím bude kdokoliv v jakémkoliv ohledu řídit, činí tak na vlastní riziko. Pro správnou funkci stropu se poraďte se svým projektantem, statikem nebo stavebním dozorem!

Postup realizace POROTHERM stropu

 1. Příprava
 2. Nosné zdivo
 3. Věncovky a izolace
 4. Podpěry stropu
 5. Nosníky, vložky a prostupy
 6. Kontrola stropu
 7. Úprava mezer
 8. Ztužující věnec
 9. KARI sítě
 10. Příprava na betonáž
 11. Betonování stropu
 12. Ošetřování betonu

Strop z POROTHERMU

1# Příprava

Materiál - Příprava spočívá v plánování. První úkol, který na vás spadne, pokud si stavíte strop svépomocí je ten, že si musíte spočítat množství potřebného materiálu a druh/typ materiálu (Porotherm nosníky, MIAKO vložky, ocelové pruty a třmínky na věnec, KARI sítě, úhelníky na výměny u komínu... dle projektové dokumentace) k tomu určitě využijete data ze svého projektu, kde jsou tyto informace uvedeny. Velmi vhodné je nespoléhat se pouze na čísla uváděná v tabulkách. Pro kontrolu si počet jednotlivých prvků spočítejte přímo z půdorysu stropu (stává se, že uváděný počet nosníků nebo MIAKO vložek v projektu je chybný).

Objednávka a dovoz - Druhým úkolem je objednat materiál ve stavebninách nebo u výrobce a naplánování, kdy vám mají materiál dovést a hlavně kam ho mají složit. Samozřejmě by to mělo být co nejblíže. Palety s MIAKO vložkami umístíte pravděpodobně hned vedle stavby, ale co s nosníky? Ty můžete umístit také na skládku materiálu, ale mnohem efektivnější je osazení přímo na své místo. V tomto případě, ale již musí být hotový bod 4#.

Jak ušetřit? - Nákladní auto má většinou hydralickou ruku, s kterou sundává a nakládá stavební materiál. Je vhodné se zeptat přímo šoféra, zda by nebyl schopný vám nosníky vyložit přímo na místo budoucího stropu. Ušetříte za jeřáb případně práci, kterou by jste museli vynaložit na přenášení a vyzdvižení nosníků do téměř 3 metrů. U stropů v 6 metrech, ale už budete muset na osazení nosníků použít jeřáb.

Nosníky POROTHERM položené na podpěrách stropu.

2# Vyzdění obvodových a vnitřních nosných zdí

Jak na rovný strop? - Strop můžete začít realizovat až po vyzdění nosných stěn do jednotné výškové úrovně. Rovinatost spodního líce stropu se odvíjí již od samotné základové desky, která by v ideálním případě měla být co nejvíce rovná. V praxi se však setkáte i s několika centimetrovými rozdíly. Tento výškový rozdíl lze vyrovnat při založení první vrstvy. Dalším zděním vrstev broušených cihel do lepidla nebo pěny již zdivo nesrovnáte. Rovného stropu dosáhnete použitím rovných trámu na podporu stropu.

 

3# Vyzdění věncovek a osazení tepelné izolace

Kdy vyzdít věncovky? - Máte dvě možnosti. Osobně doporučuji první možnost, která je v některých případech efektivnější. V každém případě záleží na stavebníkovi, jak se rozhodne. Možností je několik.

 • po vyzdění nosných zdí - nemusíte se při zdění ohýbat, zdíte v úrovni rukou z lešení, pohodlnější doprava materiálu. Nevýhodou je, že z jedné strany, kde budete protahovat výztuž kvůli věnci (skrz příhradové nosníky), musíte vynechat otvor (na šířku věncovky + 2 centimetry pro cementovou maltu). Otvor nakonec zazdíte až dokončíte věnec.
 • po položení stropních nosníků a miako vložek - nehrozí že si neodbornou manipulací s nosníky nebo vložkami věncovky zboříte, musíte materiál vynosit do patra, u zdění klečíte. Na druhou stranu máte více místa pro manipulaci s výztuží věnce. Zdění až po osazení výztuže věnce je také problém, v některých místech budete mít málo prostoru (hlavně u podpor nosníků).

Materiál - systém porotherm je víceméně "skládačka", takže existují i typizované věncovky, které slouží jako ztracené bednění. Šířka věncovek je 8 centimetrů a její výška se odvíjí od tloušťky nosné části stropu: 19,5 nebo 23,8 nebo 27,5 centimetrů (celková tloušťka stropu je ještě navýšená o skladbu podlahy). Vyzdění provádíme do cementové malty nejlépe do šňůrky, tak aby horní líc byl v jedné výšce (neváhejte použít i hadicovou vodováhu pro kontrolu).

Co dělat, když jsou KARI sítě téměř v úrovni věncovek? - Ideální je prostě vyzdít věncovky a hotovo. Jenže může nastat problém, kdy se po položení výztužných sítí dostanete těsně pod hranu. Tím pádem by při betonování nebylo dostatečné krytí výztuže betonem (výrobce uvádí minimálně 2 centimetry). Řešením je použít buď vyšší věncovky a ty případně seříznout/zkrátit nebo okraj zvýšit nad-zděním zkrácenou věncovkou či cihlou plnou. O tomto řešení se, ale poraďte se svým projektantem/statikem, jelikož zvyšováním vrstvy betonu zvyšujete i hmotnost stropu! (1 cm betonu na m2 váží cca 23 kg). Navíc se stavba prodražuje.

A co izolace věnce? - Tato izolace je důležitá! Osazujeme ji až po dokončení výztuže věnců bod 8# (kvůli svařování výztuže). Na první pohled se nezdá, že by měla nějaký přínos, ale opak je pravdou. Tím, že zaizolujete věnec z dlouhodobého hlediska ušetříte a v konstrukci nedojde k tepelným mostům. Minimálně by jste měli použít 10 cm polystyren EPS 70 Z. O izolaci věnce jsem již psal v článku ztužující železobetonový věnec.

 

4# Osazení podpor POROTHERM nosníků a vložek

Materiál - dřevěné (min. 8 cm) nebo ocelové podpory, dřevěné klínky (šířky 10 cm), několik rovných trámků (10*10 cm), desky na zavětrování a podložení podpor, různě dlouhé hřebíky.

Minimální průměr a osové vzdálenosti mezi dřevěnými podporami stropu - Mezi hlavní faktory, které ovlivňují velikost podpěr patří: hmotnost stropu (váha nosníků + vložek + betonu), výška podpěr a především kvalita dřevěných stojek. U Porotherm stropů můžete použít smrkovou kulatinu o nejmenším průměru minimálně 8 centimetrů a v osových vzdálenostech kolem 1,1 m. Při větších osových vzdálenostech použijte větší průměr. (Nepoužívejte nekvalitní materiál nebo křivé podpěry!)

Dřevěné nebo ocelové podpory? - Dřevo je oproti ocelovým podporám (např. systému DOKA) mnohem dostupnější a variabilnější materiál. Pro stavby svépomocí je vhodnější si koupit několik desítek kulatin a máte vystaráno. Naproti tomu ocelové podpory mají na svou konstrukci vysokou únosnost a snadno nastavitelnou výšku. U dřevěných stojek musíte používat široké dřevěné klínky, kterými podpory srovnáte do jedné výšky. Určitě by jste měli být opatrní u osamělých staveb, které mohou navštívit nežádoucí lapkové. Ocelové podpory jsou mnohonásobně dražší než dřevo.

Dřevěné podpěry POROTHERM stropu

5# Rozložení POROTHERM nosníků, osazení MIAKO vložek a bednění prostupů procházejících přes stropní konstrukci

Nosníky už pravděpodobně máte položené na připravených podporách. Nyní přijde na řadu jejich rozložení podle velikosti MIAKO vložek v osových vzdálenostech 500 nebo 625 mm (možná že nosníky budete muset zkrátit). Minimální uložení POROTHERM nosníků je 125 mm! Ukládáme je buď do 10 mm lože z cementové malty (v případě že jste použili nebroušené zdivo) nebo na těžký asfaltový pás (u broušených cihel). Asfaltový pás nesmí být v kontaktu s tepelnou izolací věnce (v přímém kontaktu s polystyrenem, kvůli možné degradaci polystyrenu).

K čemu slouží asfaltový pás?

Postup pokládání MIAKO vložek - nejdříve osadíme krajní vložky, ty nám slouží hlavně k vymezení vzdáleností mezi nosníky a následně pokládáme i ostatní.

Doporučení - Nosníky nedorážejte nadoraz až k MIAKO vložkám, může se vám stát, že některé z nich budou o několik milimetrů větší a vy pak budete muset nosník pracně o kousek posouvat, protože vám vložka nebude chtít mezi nosníky vlézt.

Nezapomeňte - na bednění prostupů pro komín, schodiště a pro instalační rozvody (pro vodu, kanalizaci, elektro...).

 

6# Kontrola stropních prvků

Spočívá především v kontrole vložek (zda není některá naprasklá) a správného uložení nosníků (uložení nosníků min. 125 mm).

 

7# Vyplnění mezer, kterými by beton mohl unikat při betonování stropu

Mezery mohou vzniknout především u stěn nebo prostupů. Například vlivem nedokonalého projektu, nedodržením skladby cihel, nedodržením projektu, špatným měřením, změnou velikosti vložek...Na zakrytí větších mezer použijte buď plné cihly nebo dřevěné bednění. U menších mezírek si vystačíte s pytli od cementu nebo s obyčejnou maltou.

A co dutiny v krajních vložkách? - výrobce Porothermu uvádí, že tyto otvory není třeba uzavírat a že hloubka zatečení betonu je pouze cca 10 cm. Doporučujeme, ale otvory zakrýt, hlavně pokud použijete ponorný vibrátor na zhutnění betonu.

Zakrytí dutin a mezer POROTHERM stropu maltou a plnou cihlou.

8# Výroba a osazení nosné kostry ztužujících věnců

Průměry hlavní výztuže, velikost třmínků a jejich počet u ztužujících věnců zjistíte z projektové dokumentace nebo od svého projektanta případně statika. To jak bude velká kostra výztuže věnce záleží především na velikosti prostoru kam ho chcete umístit. Někde se vejde menší a někde zase o něco větší. Ideální je, když máte pouze jednu velikost kostry.

Velikost a tvar kostry věnce je dán velikostí třmínků. A třmínek je tak velký, jak jen to konstrukce dovoluje a potřebuje (aby byla bezpečná). Existují jistá pravidla, které musíme dodržovat. Pro správnou funkci věnců je potřeba zajistit minimální krytí výztuže betonem. Minimální krytí, které uvádí výrobce POROTHERMU u železobetonového věnce je 20 mm.

9# Rozmístění výztužných KARI sítí

Provádíme po celé ploše stropu. Síť ukládáme tak, aby bylo dosaženo minimálního krytí betonem 20 mm. Pro osazení ve správně výšce používejte distančníky nebo můžete použít staré dlaždice, které rozbijte na menší kousky. Nepoužívejte měkké podložky (viz. polystyren apod.).

Jaký má být přesah KARI sítí? - Sítě by jste měli navzájem překládat o minimálně 2 řady ok a navzájem provázat vázacím drátem. Po položení sítí také nezapomeňte na provázaní s věncem a případně i s POROTHERM nosníky.

10# Příprava na betonáž stropu

Celá příprava stropu vám jistě zabrala mnoho dní, pravděpodobně spíše několik týdnů a spoustu bezesných nocí. Určitě jste si říkali, proč jste do toho vůbec šli. Ale konečně přichází den, který vás se stavbou svého domečku svépomocí opět posune o kousek dál.

Kdy betonovat? - Záleží na domluvě s výrobcem betonu a hlavně na počasí. Nejhorší jsou přívalové deště, které mohou čerstvý beton velmi poničit. Bouřky s přívalovým deštěm hrozí především v letních parných dnech.

Nevhodné počasí na betonování

Kde objednat kvalitní beton na strop? - Webové stránky betonáren:

Nyní se musíte připravit na samotnou betonáž. Kromě objednání čerpatelného betonu C 20/25 potřebujete i pomocníky, kteří vám pomůžou s rovnáním betonu. Nezapomeňte seznámit levnou pracovní sílu s tím, že budou potřebovat gumové holínky.

Dále budete potřebovat:

 • ocelové hrábě, lopaty, hladítka, zednické lžíce na práci s betonem
 • vibrační lištu na zhutnění a srovnání betonu případně ponorný vibrátor do betonu - tyto stroje si můžete zapůjčit v půjčovně stavebních strojů. Ověřte si jejich funkčnost nastartováním již v půjčovně. Na následujícím videu si můžete prohlédnout, jak vypadá a jak se s lištou zachází.
 • pro dokonale rovný strop budete potřebovat nivelační přístroj a lať

Vibrační lišta v akci:

Zdroj: YouTube.com

11# Den D - zabetonování POROTHERM stropu

Určitě už jste seznámeni s tím, jak a kdy k vám přijedou mistři s betonem z betonárny. Takže nezbývá než se vrhnout na zabetonování desky stropu. Celý strop zvládnete zabetonovat za několik málo hodin. Když ráno začnete, po obědě už "nebudete mít co dělat".

V první řadě zabetonujte budoucí věnce. Do nich se vleze nejvíce betonu. Výhodou je, že získáte více času na pořádné zhutnění betonové směsi (hlavně v místech, kde je nejvíce betonu). Čerpadla na beton jsou velmi výkoná. Znenadání se stane, že betonu budete mít na jednom místě až příliš. Správný odhad je důležitý! Obsluha čerpadla bude s vámi na stropě a není problém se s ní domluvit, jak moc rychle a kam má beton na strop čerpat.

Následně betonujte nosníky a samotnou desku nad MIAKO vložkami. Po zabetonování části stropu do požadované výšky nastartujte vibrační lištu a plochu betonu s ní srovnejte. Takto pokračujte až do konečné podoby stropu.

Co se zbytkovým betonem? - Můžete ho použít na základy od garáže případně na pojezdovou plochu. V každém případě s tím musíte počítat ještě před betonováním stropu a výkopy od samotné garáže si připravit. V opačném případě si dávejte pozor, kam jej vylijete! Beton z betonárny je velmi kvalitní a po zatvrdnutí se špatně rozbíjí.

Příklad..zbytkový beton dáte hned vedle stavby, ale co když budete zrovna pod ním potřebovat položit dešťovou kanalizaci nebo přípojku plynu?

Čerpadlo s přistavěným domíchávačem v brzkých ranních hodinách. Část již zabetonovaného stropu POROTHERM

12# Ošetřování zabetonovaných částí stropní konstrukce

Ošetřování spočívá v kropení betonové desky vodou. Beton musí být stále vlhký (velký problém v letních měsících!). Neuděláte chybu, když jej budete pravidelně zalévat prvních 28 dní po zabetonování stropu V tuto dobu dochází k největšímu nárůstu pevnosti betonu. Ve velmi teplých dnech musíte navíc zabránit odpařování vody. Můžete použít rohože nebo staré koberce.

Stavebníci se dopouštějí fatální chyby, když beton na stropě nechávají bez deci vody! Zalévat jej nemusíte pouze tehdy, když venku pravidelně prší..což se v posledních letech moc často nestává.

Důležitá rada závěrem! Po zabetonování POROTHERM stropu jej pravidelně zalévejte vodou (i několikrát za den!)

Zdroj: YouTube.com

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (3 hlasy)


Související články