Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Jak ochránit dřevo před deštěm?

  

Dřevo, stejně jako většina přírodních organických materiálů, je svou podstatou velice citlivé na jakékoliv klimatické změny. Střídání teplot, působení ultrafialového záření, přítomnost biotických činitelů, ale především výrazné výkyvy vlhkosti nebo dokonce přímé působení vody mají na dřevo značně degradační vliv.

Konstrukční ochrana dřeva

Nejjednodušším způsobem, jak tento ušlechtilý materiál před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí ochránit, je dřevo těmto vlivům nevystavovat.

A pokud už je to bezpodmínečně nutné, zpravidla u ryze exteriérových zahradních staveb (ploty, sloupy, pergoly aj.), využijme od samého počátku všechny možné způsoby konstrukční ochrany. Například zastřešme dřevěnou konstrukci stříškou z odolnějších materiálů, vyspádujme vodorovné plochy, zamezme zatékání nebo kumulaci srážkové vody, zabraňme vzlínání zemní vlhkosti apod.

Ochrana dřeva nátěrem

Největší váha ochrany dřevní hmoty v exteriéru je však přikládána vhodně zvoleným nátěrům. Pro ty nejnáročnější podmínky vždy kombinujme dva základní typy nátěrů - preventivní sanační a ochranný krycí.

Nátěry sanační

Sanační prostředky by měly dřevu zajistit potřebnou ochranu před napadením biologickými škůdci. V praxi to pak znamená především před napadením dřevokazným hmyzem, anebo ve vlhkém prostředí podstatně pravděpodobnějším napadením plísní nebo dřevokaznou houbou.

Tyto prostředky podléhají ze zákona povinné certifikaci akreditovanou laboratoří, která dokládá jejich účinnost nejen na jednotlivé druhy škůdců, ale i pro jednotlivé typy prostředí, nebo pro způsoby aplikace. A na základě svých zjištění pak každý z prostředků označí jednoznačným typovým označením podle platných českých státních norem.

Z něj je pak snadné vyčíst, v jakém prostředí a vůči jakým druhům biologických škůdců je dřevo po aplikaci tohoto prostředku schopné odolávat.

Např.: Sanační prostředek Lignofix E Profi nese typové označení FB, P, IP, 1, 2, 3, SP, což v praxi znamená, že tento přípravek má prokazatelný preventivní ochranný účinek proti houbám Basidiomycetes ... FB, preventivní účinek proti plísním ... P, preventivní účinek proti hmyzu ... IP. Dokáže ochránit dřevo zabudované v interiéru, plně chráněné proti povětrnostním vlivům...1, dřevo sice chráněné, ale vystaveno možnosti přechodného zvlhnutí, bez styku se zemí...2, dřevo zcela vystaveno vlivu povětrnosti, ale bez přímého a trvalého styku se zemí. ... 3, a aplikovat se může jak povrchovým způsobem (nátěr, nástřik) .... S, tak hlubokým způsobem aplikace (tlaková, nebo vakuová impregnace, máčení, částečně sem můžeme zařadit i např. injektáž nebo infúze do předvrtaných otvorů ) ... P.

Dřevěný plot chráněny nátěrem

Ochranné nátěry krycí

U dokonale sanovaného dřeva můžeme přistoupit k aplikaci nátěru ochranného - krycího.

I zde bychom si měli hned na počátku ujasnit, jakým podmínkám bude dřevo trvale vystaveno a především kolik času a energie jsme ochotni vynaložit nejen k aplikaci nátěru, ale především pak k jeho kontrole a případnému obnovování.

Uvědomme si, jaké vlivy budou na nátěr působit, jak si povrchová úprava poradí např. s UV zářením, nebo s kolísáním obsahu vlhkosti ve dřevě a nakolik dokáže kompenzovat jeho neustálé objemové změny. Jak je odolný vůči smogu nebo kyselým dešťům. Bude krýt povrchy horizontální nebo vertikální, orientovaný k jihu, nebo k severu atd.

A teprve na základě těchto informací budeme vybírat mezi napouštěcími oleji, lazurami, emaily nebo laky.

NAPOUŠTĚCÍ OLEJE A VOSKY

Napouštění vysýchavými oleji a vosky je jedním z nejstarších způsobů ochrany dřeva v exteriéru. Pronikají hluboko do buněčné struktury dřeva a pomáhají dřevní hmotě vyrovnávat se s kolísáním objemové vlhkosti; částečně tím, že brání pronikání vody do podpovrchových struktur dřeva a částečně tak, že neuzavřením povrchu umožňuje osmotické vyrovnávání vlhkosti dřeva s okolním prostředím. Jeho nevýhodou je rychlejší degradace a nutnost pravidelného obnovování, minimálně v intervalu každých 2 let.

LAZURY

Rovněž lazury patří k těm méně odolnějším typům nátěrových hmot. Díky nízkému obsahu barevných pigmentů však nepřekrývají přirozenou texturu dřeva a stejně jako oleje umožňují dřevu dýchat. Ve venkovních podmínkách však rychle degradují a musí se pravidelně obnovovat. Jejich opětovná aplikace je však podobně jako u olejů velice jednoduchá. Stačí jemně přebrousit poškozená místa a nátěr jedním nebo dvěma aplikacemi obnovit.

EMAILY A LAKY

Emaily jsou povrchové, silnovrstvé a bohatě pigmentované nátěrové hmoty, které nepronikají do hloubky dřeva, ulpívají na povrchu a zcela překrývají jeho texturu. Samy o sobě a v neporušeném stavu jsou zcela voděodolné a téměř nepropustné pro vodní páry. Bohužel v okamžiku, kdy dojde k jejich narušení, ať mechanicky, nebo vlivem klimatického působení, a voda pronikne do dřeva, velice rychle vlivem objemových změn dřevní hmoty (která nemá jiný způsob jak se nadbytečné vlhkosti zbavit), vznikají ve vrstvě nátěru trhliny a vzduchové kapsy. Ty nakonec způsobí úplné opadání nátěru od dřevěného povrchu.

Podobná situace je i u laků, což jsou v podstatě emaily bez pigmentů, pouze s přídavkem látek absorbujících UV záření.

U technologicky správně provedené aplikace emailového nátěru se jeho životnost v exteriéru počítá minimálně na pět let. V případě, že v průběhu kontroly přijdeme na jeho poškození, musíme nejprve původní nátěr zcela sejmout, povrch přebrousit a teprve potom aplikovat v několika vrstvách nátěr nový.

Záleží jen na nás, pro který ze způsobů ochrany dřeva se rozhodneme. Každý z nich má své výhody, každý z nich vyžaduje jiný způsob aplikace, kontroly i obnovy. A každý z nich je na současném trhu zastoupen dostatečným množstvím značek i konkrétních výrobků.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)


Související články