Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Jak se počítá kubík dřeva?

  

Dřevo nelze přelévat a odměřovat v nádobách. A proto to není s měřením množství dřeva na kubíky tak jednoduché jako třeba s naftou. Řekne-li se kubík dřeva, je několik možností, co si pod tím představit:

  • plný kubický metr
    (někdy zvaný plnometr nebo pevný kubík)
  • kubický metr dřeva rovnaného
    (někdy jen prostorový metr nebo zjednosušeně metr, také rovnaný či skládaný metr
  • kubický metr dřeva sypaného (také prostorový metr sypaný)

Kubický metr se používá pro dřevo jako materiál pro další výrobu, prostorové metry pak zejména pro palivové dříví.

Plnometr - Rovné dřevoSypané

Plnometr dřeva

Plným kubickým metrem se rozumí objem jeden metr krychlový zcela vyplněný dřevní hmotou. V případě trámů a hranolů jej spočteme podle vzorce délka x výška x šířka – všechny rozměry musí být zadány v metrech.

Pro kmeny použijeme vzorec pro objem válce, tj. poloměr x poloměr x 3,14 x délka - do vzorce zadáváme poloměr, tj. polovinu průměru, opět v metrech.

Někdy může být jednodušší nebo přesnější změřit obvod kmene. V tom případě objem spočítáme podle vzorce (obvod x obvod x délka) / 12,6.

U kmenů je někdy žádoucí znát údaj o objemu vlastního dřeva bez kůry. Pro jednoduché stanovení podílu dřeva a kůry byly zpracovány dřevařské kubírovací tabulky. Dnes jsou k dispozici také na internetu jako online kalkulačky, do kterých stačí zadat druh dřeviny a rozměry. U slabších kmenů může být podíl kůry i mnoho procent.

Pro plnometr se používají zkratky m3, PLM,  někdy také m3, plm nebo cbm.

Kulatina

Kulatina řezaná nakrátko Autor: FP

Rovnané dřevo

Množství kulatiny, polen nebo štípaného dřeva se udává v kubických metrech prostoru, který naskládané dřevo včetně mezer mezi jednotlivými kusy zabírá. Typickým příkladem může být kulatina nařezaná na kusy dlouhé jeden metr, naskládaná při cestě do výšky rovněž jeden metr. Množství dřeva udané v prostorových metrech rovnaných je rovno délce takové hranice v metrech.

Prostorový metr rovnaný bývá označován zkratkami PRMr, prm, prmr nebo rm.

Množství dřeva obsaženého v prostorovém metru rovnaném se pohybuje okolo hodnot 0,6 nebo 0,7 kubických metrů.

Dřevo sypané

Množství palivového dřeva se v praxi také udává v prostorových metrech sypaných. Odměřuje se tak, že do kontejneru daného objemu se bez rovnání nasype dodávaný materiál. U menších polínek nebo různých odřezků to je prakticky jediný použitelný způsob. Množství dřeva obsaženého v prostorovém metru sypaném se pohybuje okolo hodnoty 0,4 kubického metru.

Prostorový metr sypaný bývá značen PRMs, prms, sm nebo sprm.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 4.2/5 (59 hlasů)


Související články