Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Možné způsoby, jak opracovat dřevo

  

Zpracování dřeva má již velmi dlouhou tradici. Dřevo se využívá v mnoha odvětvích i přes postupný vývoj jiných materiálů.

Zpracování dřeva

Primitivní způsob opracování dřeva dokázali zvládnout s pomocí pěstních klínů již naši prapředkové. Postupem času se však technologie posunula a člověk mohl vynalézt celou řadu sofistikovaných postupů.

Zjednodušeně bychom způsoby zpracování dřeva mohli rozdělit na mechanickou a chemickou cestu. Pro chemické zpracování se používá působení tepla, tlaku, vody nebo jiných chemických sloučenin. Mechanický způsob využívá opracování s využitím různých nástrojů.

Dominantní způsoby zpracování dřeva jsou výroba řeziva, dále výroba deskových velkoplošných materiálů a výroba papíru.

Obrábění dřeva

Obrábění dřeva pak představuje způsob, jak z polotovaru odebírat další materiál. Ten má podobu třísek nebo pilin. Běžně se obrábění realizuje v profesionálních podmínkách, ale také jej využijí domácí kutilové.

Obrábění opět můžeme podle způsobu rozdělit na ruční či strojní. Využívá se k němu celá řada nástrojů. Ty lze opět rozlišit na ruční a elektrické.

Ruční obrábění – postupy

 • broušení

 • vyřezávání nožem nebo dlátem

 • dlabání dráty

 • hoblování

 • vrtání

 • ruční řezání

Strojní obrábění – postupy

 • rovinné frézování - srovnávání a tlouštkování

 • dlabání

 • soustružení

 • frézování

 • řezání

 • vrtání a vykružování

Co obnášejí jednotlivé obráběcí postupy

Broušení

Obroušení dřeva může být hrubé i jemné. Důvodem je odstranění třísek i zlepšení pohledových vlastností. K broušení se používají brusné papíry o různé zrnitosti. Značeny jsou od zrnitosti P16 do zrnitosti P120. Broušení je potřeba provádět výhradně po létech.

Vyřezávání nožem a dláty

Řezbáři pro účely ručního vyřezávání dřeva využívají hlavně nože a řezbářská dláta. Nástroje mohou mít odlišnou velikost i profil ostří. Vyřezávat lze velmi dobře i v podmínkách amatérských zejména měkká dřeva. Nevhodné jsou jehličnaté dřeviny. Správně je nutné řezat dřevo přes vlákna, jinak hrozí, že se bude odtrhávat.

Dlabání dláty

Nástrojem pro tento typ opracování dřeva je dláto. To je konci čepele vybaveno jednostranným břitem s ostřím. Běžně se používají dláta čepovní a dutá. Potřebnou hybnost dlátu při ručním obrábění umožňuje úder kladivem nebo dřevěnou paličkou. Dláto se používá hlavně pro dlabání těch otvorů, které není možné vytvořit jinak.

Hoblování

Pro ruční hoblování se používá několik typů hoblíků, například to může být hladík, klopkař, římsovník či zubák. Hoblování dřeva má některá důležitá pravidla. Zejména je zapotřebí dbát na to, že každý hoblík se musí řádně naostřit a též seřídit. Dřevo opracované hoblíkem má tak hladkou strukturu, že již není nutné dále materiál opracovávat.

Vrtání

K vrtání používáme nástroje zvané vrtáky. Jejich užití se liší tím, že při opracování dřeva se využívá rotační pohyb. K nejjednodušším nástrojům vhodným pro vrtání se řadí pravotočivé vrtáky nazývané nebozezy. Dále je možné použít například mechanické vrtačky. Vhodný postup znamená hlavně to, že vrták je nutné nasadit vždy kolmo k materiálu a dodržovat správné upnutí dřeva.

Ruční řezání

K ručnímu řezání se používají ruční pily. Podle druhu řezu dělíme pily na několik typů. Základní rozdělení je na pily bez rámu a s rámem. Platí, že tenké pily jsou výkonnější, vyžadují při řezání méně síly. Důležitým předpokladem pro dobře provedené ruční řezání je zejména naostření pilového listu. Správně prováděný řez je kolmý na plochu přeřezávaného polotovaru.

Rovinné frézování - srovnávání a tlouštkování

Pro tento způsob opracovávání dřeva se používají srovnávací a tloušťkovací frézky. V praxi nalézá technologie rovinného frézování využití zejména při srovnání ploch různých druhů řeziva, jako jsou hranoly, fošny nebo prkna. Tyto frézky dřevo obrábí s pomocí otáčejícího se nástroje – nožové hřídele. Před frézováním je nutné nastavit velikost úběru.

Dlabání

Dlabání slouží pro vytváření otvorů nazývaných dlaby. Strojní dlabání má uplatnění při výrobě nábytku, ale také v truhlářské výrobě. Vrtací dlabačky se používají v praxi zejména právě při výrobě nábytku. Méně často v praxi najdeme zastoupeny řetězové dlabačky. Ve velkovýrobě povětšinou nalezneme CNC stroje, které používají stopkové frézy. Postup je tak plně automatizovaný.

Soustružení

Soustružení dřeva je postupem, který se využívá k důkladnějšímu opracování hrubšího základního materiálu. Využívá se při něm principu rotačního řezného pohyb obrobku kolem vodorovné nebo svislé osy. Soustruhy se od sebe liší především výkonem a počtem otáček. V profesionálních podmínkách se dnes využívají prioritně CNC soustruhy.

Frézování

Frézování dřeva nachází svoje uplatnění například ve sféře dekorativní, ale také v nábytkářském či hračkářském průmyslu. Při výběru konkrétní frézky je nutné zohlednit otáčky, výkon, výšku zdvihu a typ. Běžně se lze setkat například s horními frézkami, které jsou dostupné i pro domácí využití. Profesionální provozy opět používají hlavně CNC frézování.

Řezání

Nástroje pro strojní řezání dřeva neboli pily jsou běžnou součástí řady provozů. Strojní řezání dřeva lze rozdělit dle konkrétního typu pily na rámové, kotoučové a pásové. Při řezání je nutné dbát pokynů bezpečnosti práce, neboť pily způsobují celou řadu úrazů fatálního charakteru. Zejména manipulace s kotoučovými pilami vyžaduje značnou opatrnost.

Vrtání a vykružování

Vrtání slouží k vytvoření otvorů do dřeva. K vyvrtávání větších otvorů pak slouží vykružovací vrták. Vrtáky se upínají k běžné vrtačce. Dřevo je měkkým materiálem, vrtání proto není příliš obtížným postupem ani pro začátečníka. Zajímat by nás měla zejména délka vrtáku a jeho průměr, popřípadě i způsob uchycení.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (2 hlasy)

Související články