Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Čím brousit dřevěné parkety?

  

Správně položená a průběžně udržovaná parketová podlaha patří k nejtrvanlivějším přírodním podlahovým krytinám v historii lidských sídel. Například životnost masivních dubových parketových vlysů (s charakteristickou tloušťkou kolem 22 mm) přesahuje stovky let. Živoucím důkazem toho jsou podlahy v historických objektech, které pečlivě provedenou renovací získávají vzhled podlah právě položených. Právě ona takřka neomezená trvanlivost a snadná obnovitelnost povrchových úprav činí z parketových podlah hodnotu, kterou stojí za to ve svých domech uchovávat.

Vrátit parketové podlaze původní vzhled je neuvěřitelně pracná záležitost. Pokud ji hodláme zadat odborné firmě, počítejme s finanční investicí pohybující se kolem 400 - 500 korun za čtvereční metr. Pokud se o výše zmíněné chceme pokusit svépomocí, připravme se na dlouhé hodiny strávené v závěsu za vibrujícím brusným přístrojem, nebo na kolenou v hlubokém předklonu.

Přípravné práce

Než se pustíme do vlastního broušení, musíme si podkladovou vrstvu pečlivě připravit.

Po vyklizení prostoru a hrubém očištění od nežádoucích nánosů prachu nebo jiných nečistot zkontrolujeme soudržnost jednotlivých parket s podkladem.

Dříve se jednotlivé parkety přibíjely ocelovými hřebíky na hrubou podlahu z neopracovaných prken. Teprve v pozdějších letech se parketové vlysy začaly k podkladu lepit. Nejprve na asfaltové stěrky později na speciální lepidla.

Pokud se některý z vlysů od podkladu uvolnil, musíme v těchto místech parketovou podlahu rozebrat a přeskládat. Postupujeme opatrně a snažíme se žádnou z parket zbytečně nepoškodit. Velice křehký je parketový vlys především v místě původního napojení pera na drážku. Použitelné kusy pečlivě očistíme od zbytků původního lepidla. Ty nenávratně zničené nebo zcela chybějící musíme nahradit novými. Z podobné dřeviny, podobné kresby a v co nejpodobnějším rozměru.

V současnosti se vyrábí ve dvou tloušťkách 15 a 22 mm. Každým broušením se tloušťka přibližně o 2 mm sníží, počítejme s tím, a nové kusy si předem upravme na míru.

Parketovou podlahu co nejpečlivěji doskládáme. Co nejtěsněji, s co nejmenšími spárami buď zpětně přitloukáme k podkladu, nebo lepíme do tenké vrstvy lepidla.

Před vlastním broušením musíme rovněž odstranit nánosy původních povrchových úprav a zušlechťovacích past nebo vosků. Použijme k tomu klasická rozpouštědla - na vosky benzínová, na pryskyřičné pasty rozpouštědla na bázi terpentýnu nebo acetonu apod. Účinnost konkrétního rozpouštědla vždycky vyzkoušíme na nenápadném místě.

Takto poničené parkety vyžadují úplnou výměnu, rekonstrukci:

Staré parkety

Autor: Michael Gaida

BROUŠENÍ PARKETOVÝCH PODLAH

Připravený celistvý podklad můžeme začít brousit.

Broušení parketových podlah zpravidla probíhá ve třech fázích. Začínáme s brusným médiem o nejhrubší zrnitosti. Většinou kolem 40 zrn na centimetr čtvereční plochy, ale v případě velkého znečištění nebo poškození povrchu, můžeme sáhnout i k zrnitosti hrubší. Při každém dalším broušení použijeme brusný papír o stupeň jemnější, takže závěrečné broušení se zpravidla provádí zrnitostí kolem 80 - 100 P.

Tuto pracnou a ještě v první polovině 20. století ryze ručně prováděnou fázi nám dneska do značné míry usnadňuje technika. Na trhu a v půjčovnách elektrického nářadí je nepřeberné množství podlahových brusek nebo přístrojů přímo specializovaných na broušení parket.

Brusky

Vůbec nejlépe se osvědčily brusky na principu nekonečného brusného pásu. Pro rovné celistvé plochy jsou ideální velké a těžké válcové podlahové brusky, pro dobrušování krajů nebo hůře přístupných míst pak menší ruční okrajové brusky pásové.

Na podobném principu pracují i brusky rotační. S tím rozdílem, že brusný papír nebo jiné brusné médium je zde připevněno na kruhovém podkladu, který rychle rotuje.

U obou dvou případů jde o velice efektivní broušení, kterým za krátký čas dokážeme obrousit dřevěný materiál do relativně velké hloubky. Pracovat s nimi bychom měli značně obezřetně a nezůstávat dlouho na jednom místě, jinak se dočkáme nevzhledných rýh a viditelných prohlubní. Na druhou stranu s nimi poměrně účinně strhneme zbytky starších nežádoucích nátěrů a srovnáme do roviny i výraznější rozdíly ve výškách původních a nově doplněných parketových vlysů.

Na menší plochy, nebo na jemnější dobrušování například hůře dostupných míst můžeme použít některou z brusek vibračních. Pracují na principu vibrující podkladové desky s připevněným brusným médiem.

Ještě o stupeň dál jsou výrobci tzv. brusek excentrických. Ty totiž nejen vibrují, ale současně i rotují lehce vyoseným otáčivým pohybem. Díky tomu materiál obrušují ve zcela nepravidelných kruzích a nezanechávají na materiálu rýhy. Jsou výrazně výkonnější, co do ubírání materiálu a i výsledná hladkost povrchu je jemnější. Pokud použijeme excentrickou brusku s delta nástavcem, dostaneme se i do těch nejhůře přístupných míst a je tudíž pro dobrušování rohů a záhybů asi nejvhodnější.

A aby byl výčet kompletní, jsou místa v rozích a ve spárách, která nejlépe očistíme jedním ze specializovaných nástavců brusek oscilačních. Toto univerzální nářadí funguje na principu velice rychlého a téměř nepostřehnutelného kmitavého pohybu (asi 2 mm na každou stranu) díky kterému řeže, brousí a čistí i ta skutečně nejhůře dostupná místa. Stačí jen použít ten správný nástavec.

Průběh broušení

Jak už jsme zmínili dříve, brousit začínáme nejhrubším brusným papírem (např. zrnitost 40P). Spolehlivě odstraní původní povrchové nátěry, nežádoucí skvrny i hrubší nerovnosti nebo mechanická poškození.

Válcovou nebo velkou rotační bruskou přebrousíme nejprve velké rovné plochy. Postupujeme plynulým pohybem v rovnoběžných pásech se vzájemným mírným přesahem. Broušení zopakujeme stejným způsobem i do kříže. Na konci ručně přebrousíme rohy i hůře dostupná místa a celou podlahu pečlivě vysajeme.

Celý postup následně opakujeme s brusným médiem zrnitosti 60 a nakonec 80-100P.

V tomto okamžiku máme první etapu broušení hotovou. 

Tmelení

I na dokonale poskládané parketové podlaze se objeví tu menší tu větší spáry a trhlinky. S těmi se můžeme buď smířit, jako s charakteristickým průvodním prvkem tohoto typu dřevěných podlah, anebo se je pokusit zatmelit.

Pokud se rozhodneme spáry mezi jednotlivými parketovými vlysy zatmelovat, použijeme k tomu jemný dřevěný prach z posledních fází broušení. Ty smícháme s tmelem a špachtlí nanášíme do nechtěných spár. Necháme dokonale zatvrdnout a můžeme přistoupit k poslednímu nejjemnějšímu broušení.

Závěrečné broušení a nanesení povrchových úprav

Závěrečné jemné broušení provádíme úplně stejně jako předchozí tři broušení hrubší.

Tentokrát použijeme brusné médium o hrubosti 120 - 150 zrn na cm2. V tomto případě už spíš, než brusný papír, volíme brusné mřížky, kterými minimalizujeme riziko vzniku spálenin při delším pohybu na jednom místě. Opět brousíme dvakrát ve dvou vzájemně pravoúhlých směrech, opět ručně dobrušujeme rohy a opět celou plochu důkladně vysajeme.

O to důkladněji, že po této fázi broušení už nastupuje nanášení finálních povrchových úprav.

Záleží jen na nás, dáme-li přednost tvrdovoskovým olejům, které dodají parketám sametově měkký vzhled, anebo upřednostníme odolnější, ale na obnovu mnohem náročnější úpravu bezbarvým lakem. V obou případech získáme překrásnou, funkční, a nesmírně odolnou podlahovou krytinu, která bude dlouhá léta sloužit nejen nám, ale i generacím následujícím.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 4.25/5 (4 hlasy)

Související články