Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   › 

Jaké jsou vlastnosti dřeva?

  

Dřevo je přírodní materiál, který se velmi často využívá právě ve stavebnictví. Díky svým vlastnostem může plnit různé funkce. Ať se jedná o funkci statickou, kdy přenáší zatížení nebo architektonickou či dokonce tepelně izolační nebo rezonanční. V následujících několika odstavcích si přiblížíme několik nejvýznamnějších vlastností dřeva.

Existuje velké množství různych druhů dřevin. Ať už se jedná o dřeviny jehličnaté (smrk, jedle, borovice, modřín..) nebo listnaté (dub, jasan, ořešák..) případně exotické, každý kus má jedinečnou strukturu a vlastnosti. 

Obsah tohoto článku:

Vlhkost

Má velký význam pro zpracování. Udává se v procentech. V dřevě existuje i po pokácení stromů. Existuje buď voda volná (kapilární), vázaná (inhibiční) nebo molekulární (chemicky vázaná). Volná voda je uložena v mezi-buněčném a buněčném prostoru.Vázaná vod je vsáklá do buněčných stěn a molekulární voda patří do chemické struktury dřevních vláken.

Dřevo pokropené vodouDřevo má velmi různorodou struktůru, ale s vodou není moc velký kamarád (Autor Andy Price CC)

Tepelná vodivost

Určuje izolační a akumulační schopnost pro posouzení tepelných vlastností dřeva. Čím větší je pórovitost a objemová hmotnost dřeva, tím je také vyšší tepelná vodivost.Taktéž vlhké dřevo má vyšší tepelnou vodivost než suché dřevo. Dřevo se využívá i jako tepelný izolátor.

Objemová hmotnost

Je hmotnost 1 mdřeva při určité vlhkosti. Označuje se jako kg/m3 s vlhkostí v %. Největší objemovou hmotnost má čerstvé pokácené dřevo. Průměrná objemová hmotnost smrku při 15% vlhkosti je 500 kg/m3, buku 720 kg /m3, borovice 600 kg/m3 , balzy 140 kg/m3 .

Zvuková vodivost

Nebo-li rezonanční schopnost dřeva je charakterizována rychlostí šíření zvuku, která je ve dřevě mnohem vyšší než ve vzduchu. Závisí na druhu a jakosti a směru dřevních vláken. Ozvučné rezonanční dřevo se vytváří ve stromech starších 80 let, které roste převážně v horských oblastech.

Elektrická vodivost

Dřevo považujeme za polovodič díky vysokému odporu. Při zvyšování vlhkosti dochází k zmenšení odporu. Zmenšování odporu se projevuje velmi citelně pouze do bodu nasycení dřevních vláken. Dalším zvyšováním odpor rychle klesá.

Pevnost a tvrdost

Pevnost dřeva je významně závislá na soudržnosti molekul dřevní hmoty, anatomické stavbě dřeva a zdravotním stavu. Naopak tvrdost dřeva závisí na druhu dřeviny, obsahu libriformu, hustotě dřevních vláken a také na anatomické stavbě. Zejména zámořská dřeva se vyznačují neobyčejnou tvrdostí.

Pružnost a ohebnost

Pružnost se zvětšuje s hustotou a naopak snižuje s vlhkostí. Mezi pružné dřeva můžeme zařadit dub, jasan, smrk a modřín s dlouhými vlákny. Ohebnosti dřeva se využívá nejvíce u ohýbaného nábytku. Máčením ve vodě nebo pařením dřevo měkne. Díky tomu lze dřevo ohýbat i do malých poloměrů bez toho, aby se jeho vlákna  porušili.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 4.33/5 (6 hlasů)

Související články