Alena Lasotová - článkyCo vše obsahuje projektová dokumentace?

Říká se, že správný muž musí zasadit strom, postavit dům a zplodit syna. Není nic snazšího než zasadit strom, syna chlap může zplodit i nechtěně, ale postavit dům, to už dá pořádnou práci.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


SKRÝVKA ORNICE - jak na ni a proč je důležitá

Součástí základních úprav na pozemku jsou různá technická a agronomická opatření ve snaze zachovat nebo i zlepšit půdní vlastnosti pro pěstování okrasných a užitkových rostlin v budoucí zahradě. Sem patří i skrývka ornice, která se po vybudování stavby použije pro svůj původní zemědělský účel.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak ochránit dům před vodou v kopcovitém terénu?

Základem tvorby životního prostředí je nutnost znát půdní a klimatické podmínky lokality. Jde zejména o umístění objektů na pozemcích včetně doplňkových staveb, o velikost a tvar pozemku vzhledem k světovým stranám, pěstební podmínky a další.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jakou parotěsnou zábranu na střechu?

Dobře provedená střešní krytina, která bývá nejčastější, je nepropustná. Někdy však nově položenou krytinou zatéká. Je to způsobeno propustností tašek, která zmizí, až se krytina zatáhne. Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak zvýšit tvrdost povrchu dřeva?

Dřevo je organická vláknitá látka, tvořená stromy a keři, nazývaná dřevinou. Z užitkového hlediska je nejdůležitější růst dřeviny, zvláště u stromů, přičemž za nejhodnotnější je považováno dřevo vysokých, přímých, stejnoměrných, rovnovláknitých a čistých kmenů bez větví. Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak zajistit hlínu proti sesuvu?

Půda je živitelkou obyvatel planety, přesto ji ignorujeme. Svůj zrak upínáme ke hvězdám, ne na něco tak všedního, jako je půda, po které kráčíme. Musíme se ale naučit ji nejen hospodárně využívat, ale především chránit.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Vše o zemních vrutech

Vzdušné zámky patří do říše pohádek. Ty naše, lidské, musí mít pevné spojení se zemí, solidní základy. Teprve na nich můžeme realizovat vlastní stavbu. Základy rozhodují o jejím příštím osudu. Dnes se často setkáváme od upouštění budování klasických základů a umísťování staveb na zemní vruty. 

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak vyřešit schodiště před vstupem do domu?

Schody patří mezi stavební prvky, u nichž většinou převažuje účelnost, avšak ani estetickou stránku nemůžeme zanedbávat. Materiál schodů přizpůsobujeme celkové koncepci stavby.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Lepení - vše co je potřeba vědět

Lepením se spojují jednotlivé konstrukční spoje, různé materiály rozličných vlastností, které musíme při lepení respektovat. Lepením změníme nesoudržné části na jeden pevný společný celek.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak na zpevnění sypkého podkladu pod podlahou, cestou, základy..

Každá stavba vyžaduje pevné a kvalitně provedené základy, bez toho se prostě neobejdeme. Buďto přenecháme práci odborníkům, tzv. „na klíč“ nebo ji zvládneme svépomocí.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak obnovit nátěr na verandě?

Nic netrvá věčně, vše má svou životnost. Na jedné straně je to smutné, na straně druhé je to výhoda. Staré, dosluhující věci se mohou opravit, omladit, restaurovat, revitalizovat. Potřebujeme představivost, chuť do práce a vědět jak na to.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak na pergolu z palet?

Palety jsou alternativním řešením pro výrobu zahradního nábytku, různých plotů, opěrných zídek, vegetačních stěn i pergol a zahradních altánů. Pokud se množství palet použitých na stavbu pergoly nepřežene a zkombinuje se s jiným materiálem, může vzniknout velmi příjemné a oku lahodící posezení.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak připevnit vnitřní parapet?

Celkový estetický dojem bytů a domů spoluvytváří okna, jejich praktičnost a funkčnost. Samozřejmou součástí oken jsou parapety. Vnější i vnitřní. Aby byla zajištěna dobrá stabilita parapetu, musí být správně vyzděný a upevněný.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Oprava starého betonového chodníku - možnosti

Při úpravě cest, odpočívadel, schodů, zpevnění okolí vodních nádrží, se nejběžněji používají betonové dlaždice. V současné době je trh zásobený rozmanitými betonovými dlaždicemi s nejrůznějšími povrchy, barvami a strukturami. Cena není přemrštěná a pokládka jednoduchá. Jako vše má však i beton omezenou životnost, a i když je starý betonový chodník ještě funkční, po létech užívání ztratil pěkný vzhled a zvětral. Podívejme se na to, jak dát starému chodníku nový kabát.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Čím obložit betonové schodiště?

Betonové schody bývají nevzhledné, jsou studené a špatně se udržují. Právě proto volíme jejich obložení. Často bývá právě schodiště dominantním prvkem interiéru a v tomto případě se vyplatí nešetřit na použitém materiálu. Také díky vysokému namáhání schodiště volíme obklad, který vydrží dlouho, beze změn, je bezpečný, vypadá dobře a snadno se udržuje.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak a z čeho provést okapový chodník?

Okapové chodníky mají chránit budovu před působením vlhkosti jakéhokoli původu. Izolace proti zemní vlhkosti chrání podzemní a nadzemní zdivo před vzlínající zemní vlhkostí a před vodou srážkovou. Zdivo izolujeme zvláště tam, kde je ve styku se zeminou.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


ZVLNĚNÁ ZAHRADA - jak ji srovnat?

Řešení pozemků a nejbližšího okolí zástavby je podmíněno nejen požadavky na moderní bydlení, ale i širšími vztahy k okolnímu území. Jde především o velikost a tvar pozemku, konfiguraci vzhledem k světovým stranám, půdní a klimatické podmínky lokality při respektování místních zvláštností a podmínek stavebního povolení.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak vytvořit cestu z kačírku?

Přírodní kámen se na výzdobě zahrad významně podílí odedávna. Jednotlivé velké kameny a balvany působí v zeleném trávníku jako solitéry, nebo je mohou doplňovat malé kamínky. Také mohou „podepírat“ okrasné zdi a keře. Kačírek jako přírodní kámen má v zahradní architektuře své právoplatné zastoupení, především jako drenážní a okrasný komponent.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak na osvětlení pergoly?

Osvětlení prodlužuje denní posezení v zahradě pod pergolou, mění ji na pohádkově tajemnou a vnáší pohodu a pocit bezpečí. Dnes už díky nízkonapěťovému osvětlení není luxus, spíš nutnost, zloději o osvětlené objekty nemají zájem. Dbáme především na bezpečnost, aby se předešlo zásahu elektrickým proudem.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak na realizaci chodníčků k pergolám?

Pergola bývá nejhezčím koutem zahrady a obydlí zároveň, tvoří spolu kompaktní celek. Pobytem v nich si zpříjemňujeme a prodlužujeme letní sezónu. Měla by citlivě navazovat na dům a umožňovat přímý kontakt se zahradou. Přístup řešíme po zpevněných cestičkách a chodnících.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Co je potřeba ke kolaudaci studny?

Studna je vodní dílo, tedy stavba. Slouží k zadržování a užívání podzemních vod. Vlastník stavby má povinnosti určené zákonem. Musí mít vydané stavební povolení, povolení k odběru podzemních vod a musí proběhnout kolaudační řízení. Co všechno budeme potřebovat? Pojďme se na to podívat.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Kolik stojí litá podlaha?

Litá podlaha je moderním prvkem ve stavebnictví, umožňuje větší komfort , snazší provedení a má velmi dobré tepelné vlastnosti (minimum tepelných ztrát). Co si máme představit pod názvem litá podlaha? Je to směs vody, písku, chemických přísad a anhydritu (síran vápenatý), působící jako pojivo. V tomto článku se zaměříme především na cenu.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


STŘECHA PERGOL - jak vyřešit zastřešení pergoly?

V obytné části zahrady vytvářejí pergoly chráněný prostor k odpočinku. Stejnému účelu slouží i zahradní domky, altány a besídky, které mají v našich zemích dlouholetou tradici. Besídky se dnes moc nestaví, jejich místo zaujaly především pergoly.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak na spojování trámků u pergol?

Pro stavby pergol je charakteristickým prvkem jejich architektonická nesamostatnost. Nejčastějším typem přírodní pergoly je dřevěná konstrukce z trámů a latí nebo z loupané kulatiny. Základem jsou nosné trámky, na které jsou horizontálně položené podélné trámce. Pro pevnost a stabilitu je velmi důležité jejich vzájemně spojení. Nabízíme pár tipů.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak zajistit obnovitelnou energii v rodinném domě?

Co je energie? Je věčná, vždy tu byla, je a bude. Nedá se zničit ani vyrobit, dá se pouze transformovat. Spotřeba energie rok od roku stoupá, proto ji nejprve snižme a poté hledejme a využívejme obnovitelné zdroje.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak opravit drhnutí dveří o podlahu?

Drhnutí dveří je nepříjemné nejen pro uši a vynakládanou sílu k jejich otevření či zavření, ale i pro dveře samotné. Časem se zdeformují. Už nedřou jenom o podlahu, ale táhne přes ně průvan nebo jimi proniká nárazový vítr (u vchodových dveří) a proniká jimi prašnost.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak ušetřit za teplou vodu?

Voda je zázrak života. Naše těla jsou jí tvořena z 95 %, jsme na ní závislí. Vyvolává strach, okouzlení i respekt. Zdroje pitné vody jsou omezené, přesto ji plýtváme. Včera i dnes. Neustále. Jediné, co může tento fakt změnit, je změna přístupu nás všech.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Čím vyčerpat zaplavený sklep?

Sklep, ve kterém se hromadí spodní voda nebo který je pravidelně zaplavován vodou z nárazových dešťů či vytrvalých lijáků je velký problém. A jako všechny problémy má řešení. 

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak zabránit sesouvání svahu na zahradě?

Pozemek ve svahu může být výhrou i výzvou. Svah bývá efektní dominantou a nejkrásnějším prvkem pozemku. Nejdůležitější částí je úprava pozemku. Může se nést v duchu ryze přírodním a pozemek nenásilně zakomponovat přímo do krajiny, nebo zvolit verzi uzavřené zahrady. Obě verze mají svůj půvab.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek