Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Jak zabránit sesouvání svahu na zahradě?

  

Pozemek ve svahu může být výhrou i výzvou. Svah bývá efektní dominantou a nejkrásnějším prvkem pozemku. Nejdůležitější částí je úprava pozemku. Může se nést v duchu ryze přírodním a pozemek nenásilně zakomponovat přímo do krajiny, nebo zvolit verzi uzavřené zahrady. Obě verze mají svůj půvab.

Nechme se inspirovat samotnou přírodou nebo starými kulturami, které mistrně zvládly zpevňování svahu. Rýžovými políčky v Číně a Vietnamu, terasami Aztéků a Inků, kteří na svazích stavěli celá svá města.

Začínáme od sklonu pozemku

Do 15° je možné mírný svah zatravňovat buďto přímým výsevem nebo pokládáním travních koberců. Při vyšším sklonu už musíme použít pomůcky pro zpevnění půdy. Vhodným výběrem fixace svahu zajistíme nejlepší podmínky proti půdní erozi. Od sklonu 30° přecházíme k terasování a stavbám opěrných zídek.

Důležitý není jen sklon svahu, ale také jeho orientace vůči světovým stranám. Podle ní vybíráme rostliny pro osázení a zpevnění.

Půdní eroze:

díky vlivům počasí, větru a především dešti bývá půda splavována do nižších poloh, čímž dochází k odnášení nejúrodnější části půdy.

Pro zpevnění svahu a zabránění půdní erozí či sesuvům, máme množství dostupného stavebního materiálu. Vybírat si můžeme z přírodního, umělohmotného i betonových prefabrikátů, přímo určených k tomuto účelu.

Přírodní materiály (měkké se časem rozloží a zároveň poslouží jako hnojivo):

 • kokosové sítě a rohože (rozpad 3 roky)
 • jutové sítě a rohože (1-2 roky)
 • kámen
 • dřevěné stěny a palisády

Umělohmotné (rozpad je velmi pozvolný, řádově v desítkách let):

 • plast
 • georohože
 • gabionová zeď

Kombinace materiálů :

Betonové prefabrikáty:

 • systém Heizmann
 • betonové tvarovky
 • betonové Lego Bloky
 • prefabrikované schody
 • opěrné tvárnice tvaru T a L

Nejexponovanější části svahu osázíme půdopokryvnými skalničkami a překryjeme kokosovou sítí nebo rohoží. Velikost ok je rozhodující – 3 cm: sklon 35° - 40°, 2 cm: až do 60°, u velmi strmých svahů raději použijeme rohože. Rohože se vyrábějí i ze slámy (rozkládá se 1 rok) nebo z recyklované biomasy, tzv. ekotextílie.

Méně strmé svahy jsou místem pro půdopokryvné jehličnany a skalníky. Ty svými široce větvenými kořeny prorostou do hloubky a mohou také "stékat" přes hrany zídky či terasy. Opět zajistíme sítěmi, nejlépe z kokosového vlákna.

Velmi strmé svahy zpevňujeme raději umělohmotnými sítěmi a prostorovými rohožemi (polypropylen, polyethylen). Jsou složeny ze 3 částí, přičemž poslední, horní část, je zvlněná. Tyto rohože se prosypávají zeminou, kterou velmi dobře zadržují. Přírodní sítě a rohože se nezasypávají.

Sítě a rohože přichytíme pomocí háčků, zahnutých kolíků z oceli nebo tvrdého dřeva.

Zpevňování svahů

 • hatěmi (plůtky z větví nebo drátů)
 • opěrnými zdmi
 • terasovými stupni
 • schody
 • kamenné žlaby

Hatě jsou velmi vhodné pro přírodní vzhled, jsou nejméně náročné a levné.

Materiálů pro opěrné zdi je velmi široká škála od přírodního kamene přes opracovaný kámen, cihly a dřevo, až po betonové prefabrikáty. Ze stejných materiálů se staví i terasové stupně nebo schody. Stupně pro schody jsou téměř vodorovné, aspoň 1 m široké a spojené mírným zešikmením. Velice efektní bývají zídky, které jsou tvořené osázenými kamennými žlaby a koryty. Pro větší pevnost a stabilitu se jednotlivé žlaby spojují roxorovými tyčemi (ocelové).

Výška terasového stupně nemá přesahovat 1,5 m, šířka je určována sklonem svahu. Čím je svah strmější, tím je stupeň užší: mezi 1-3 metry.

Odvodnění zamokřeného pozemku

Při stavbě teras a zídek na prudších svazích musíme počítat s odváděním povrchové vody po prudkých deštích nebo při jarním tání. Vodu odvádíme pomocí vsakovacích příkopů, které můžeme osít trávou nebo je zkrášlit osázenými nádobami. Drenáž má mít spád nejméně 5 cm na 10 m délky.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 4.33/5 (3 hlasy)

Související články