Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Lepení - vše co je potřeba vědět

  

Lepením se spojují jednotlivé konstrukční spoje, různé materiály rozličných vlastností, které musíme při lepení respektovat. Lepením změníme nesoudržné části na jeden pevný společný celek.

Lepíme pomocí lepidel živočišného nebo rostlinného původu, případně se lepidla vyrábějí synteticky. Jsou to materiály, které se pro svou přilnavost a soudržnost používají na lepení a pevné spojení různých i stejnorodých látek. V podstatě se dá slepit cokoli, jen musíme vědět, co s čím. Pokaždé, když použijeme ke spojování dvou části lepící směs, hovoříme o lepení.

Druhy lepení a lepidel:

stavební pojiva:

 • vápenná malta

  • směs vápna (vápenné kaše, vápenného hydrátu, karbidového vápna nebo hydraulického vápna),

  • vody a prosátého písku

  • spojování zdícího materiálu, jako jsou cihly a tvárnice, k vnitřnímu omítání stěn

 • vápenocementová malta

  • směs vápenné kaše, portlandského cementu, písku a vody

  • spojování zdícího materiálu (cihly, tvárnice, kamenné bloky, betonové bloky atd.), pro zdění zvlášť namáhaných konstrukcí, k omítání zídek, soklů, k vnějšímu potěru zpevněných ploch teras, různých dlažeb a schodů

 • cement

  • portlandský cement různých tříd – do malt a betonových směsí, na svislé a vodorovné konstrukce

  • bílý cement, ze speciálních surovin s příměsí minerálních barviv – na obklady a fasády objektů

  • struskoportlandský cement má stejné použití jako portlandský, je však lépe odolný vůči vodě a tuhne pomaleji

  • vysokopecní cement (smletím portlandského slínku, vápence a vysokopecní strusky)– vhodný pro stavbu přehrad – má sice nižší počáteční pevnost, ale nejlépe ze všech cementů odolává agresivním vlivům vody

  • protože procesem svařování vznikají ze dvou částí jeden celek, zařazujeme tuto metodu mezi lepení (je to trvalé spojení s vysokou pevností)

  • plamenem (autogenní svařování), plamen je získáván z hořáku, spalováním hořlavých plynů, nejčastěji kyslíko-acetylenový, vhodný pro spojování kovů s nižší teplotou tavení

  • elektrickým obloukem za pomoci elektrod (kovový drát obalený tavidlem), vhodné pro spojování kovů železných i neželezných (hliník, hořčík aj.). Je to levná, kvalitní metoda s velkou výkonností.

  • plastové svařování pracuje na stejném principu, tedy na spojování dílů působením tepla

elektrotechnika, strojírenství:

 • pájení

  • jako pájka se používá roztavený pomocný materiál, který musí mít nižší teplotu tavení než mají spojované části

  • natvrdo – mosazná nebo stříbrná pájka (tavící teplota 700 – 1 100 °C), spoj má vysokou pevnost

  • naměkko – pájkou je slitina cínu a olova (tavící teplota 180 – 300 °C), spoj má malou pevnost, ale výborně těsní proti vodě (klempířské práce)

  • lepení kovů speciálními lepidly (hlavně epoxidové pryskyřice), pro dobré spojení je nezbytná pečlivá předchozí příprava styčných ploch: očištěné, odmaštěné, zdrsněné. Spoj zatížíme nebo tepelně zpracujeme.

obuvnictví, papírnictví dřevovýroba:

 • klihem (lepidlo živočišné)

  • kostním, základem je výtažek z kostí a kůže zvířat. klihy jsou granulované , perličkové, práškové a v tabulkách. Pro použití je nutno klih namočit do studené vody, kde nabotná. Teprve pak ho zahříváme ve vodní lázni (max. 60 °C)

  • kaseinovým, základem je protein z mléčných bílkovin, je vysoce odolný proti vlhkosti. Před použitím namáčíme ve studené vodě a ihned po nabotnání spotřebujeme. Po 6 – 8 hodinách rosolovatí, tuhne a pak se už nedá použít.

  • používáme na dýhování, lepení intarzií, pro přípravu tmelů, v nábytkářství, knihařství, papírnictví, malířství atd.

  • živočišné klihy jsou velmi šetrné, spoje můžeme znovu rozebrat a opětovně slepit bez poškození materiálu

 • škrobová lepidla – rostlinná

  • velmi známé je POP, tzv. „ševcovské lepidlo

  • jsou k přírodě šetrná, neobsahují zbytečné chemikálie, nedráždí pokožku, jejich nevýhodou je jejich malá dostupnost, většinou si je musíme vyrobit sami.

  • tvoří velikou skupinu lepidel, které pro své výborné vlastnosti (voděodolnost, otěruvzdornost, snadné použití) téměř nahradila lepidla přírodní

  • epoxidová se vyrábějí syntetickou cestou z epoxidových živic a vytvrzují se speciálními kompozitními materiály, tvrdidly.

  • mají schopnost spojovat různorodé materiály – dřevo s kovem, sklem, plasty, tkaninami

  • lepené spoje jsou velmi pevné, odolné, pružné, voděodolné

Díky výrobě syntetických lepidel opravdu můžeme slepit cokoli s čímkoli. Můžeme díky nim vyrobit podlahy (lité, kamenné), spojovat různorodé i stejnorodé materiály, vyrábět nové stavební prvky.

Jejich nespornou výhodou jsou jejich výborné technologické vlastnosti. Mají však i nepříznivé účinky na lidský organismus, jako je hořlavost, tvoření jedovatých výparů při přípravě lepidel, jejich nanášení a vytvrzování, při přímém styku lepidla s pokožkou. Jsou vyvolané především syntetickými živicemi, tvrdidly, ředidly apod.

Proto při práci se syntetickými lepidly vždy dodržujeme pokyny výrobců. Do této skupiny patří i kaučuková lepidla – Chemoprén aj.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články