Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jak a z čeho provést okapový chodník?

  

Okapové chodníky mají chránit budovu před působením vlhkosti jakéhokoli původu. Izolace proti zemní vlhkosti chrání podzemní a nadzemní zdivo před vzlínající zemní vlhkostí a před vodou srážkovou. Zdivo izolujeme zvláště tam, kde je ve styku se zeminou.

Vlhké zdivo má snížené tepelně technické vlastnosti, čímž dochází ke srážení par ze vzduchu a postupnému rozpadu zdiva. Nejzhoubnější účinek má vlhkost na dřevěné konstrukce. Způsobuje hnilobu a dává podnět k šíření dřevokazných hub. Izolace zdiva je tedy naprosto nezbytná.

Rozeznáváme izolaci vodorovnou a svislou.

 1. Podkladem pro vodorovnou izolaci je betonová mazanina, natíraná penetračním nátěrem. Na zaschlý povrch penetračního nátěru lepíme na horký asfaltový nátěr hydroizolační asfaltové pásy.

 2. Svislou izolaci dnes většinou provádíme za pomoci nopové fólie. Nopovku klademe nopy směrem ke zdivu opatřeném penetrací, připevňujeme ji na spodní straně ohnutím a zasypáním štěrkem, případně v kombinaci s drenážními trubkami, v horní části se uchytí ukončovací lištou.

Okapové chodníky

 • mají za úkol odvést vlhkost a vodu od obvodových stěn domů co nejefektivněji a zabránit případnému podmývaní základů budov při deštích.

 • Při stavbě musí být dodrženo vyspádování 2% ve směru od budovy. Kolem domu vyhloubíme jámu, ideálně o hloubce 40-50 cm, do které přijde vrstva štěrkodrti.

 • Na dno jámy, před zasypáním, položíme netkanou textilii jako zábranu proti zarůstání náletovým plevelem a gajgry (lapače střešních splavenin).

 • Zasypeme štěrkem frakce 8 – 16 mm do výše 15 – 20 cm. Štěrk je nutno upěchovat a zajistit parkovými obrubníky. Ty mají za úkol zabránit rozpínání chodníku.

 • Pro lepší pevnost a stabilitu obrubníky zasazujeme do betonového lože, maximálně však do poloviny výšky obrubníku. Pro snadnější a rychlejší postup práce je lepší pořídit si obrubníky v délce 1 m.

 • Po zatvrdnutí betonu můžeme přistoupit k realizaci svrchní vrstvy okapového chodníku (šíře min. 1 m). Ta může být tvořena jemným štěrkem frakce 4 - 8 mm, do výše 4 cm.

Štěrk je podkladem pro pokládání tvarovek zámkové dlažby a musíme ho zpevnit upěchováním (válcem, ručním pěchovadlem) nebo vibrační deskou.

Kostky pokládáme podél napjaté šňůry při zachování mezer cca 3 cm.

Každý menší dílčí kus vydlážděné plochy zasypeme suchým křemičitým pískem o zrnitosti 0,2 mm, který hojně zaléváme, aby se dostal do všech spár.

Teprve po zasypání tvarovek dojde k řádnému zpevnění celého chodníku pěchováním a případným opakovaným zasypáváním.

 • Pro svrchní vrstvu okapového chodníku se skvěle hodí také lícové cihly, protože velmi dobře propouštějí vlhkost a jsou neobyčejně tvrdé a odolné. Nezanedbatelná je také jejich vysoká estetická hodnota.

 • Mnohem jednodušší a také nejvíce používaný je drenážní kačírek.

Chodník nemusí být tak široký, postačí 50 cm. Je levný a poměrně rychle hotový. Nezbytné je opět zpevnění chodníku zahradním obrubníkem.

 • Ještě snadnějším řešením může být použití profilované drenážní fólie systemu DELTA®.

Tato fólie vykazuje velmi vysokou odolnost a pevnost, může se používat až do hloubky 10 m a je výborná i pro vodou extrémně nasákavé zeminy.

K jejím dalším kladům patří dlouhá životnost, používá se i pro odvod radonu z podloží a metanu. Klasická nopová fólie není drenážním médiem, tím je štěrk.

DELTA®-TERRAXX – na vrcholcích nopů je navařená filtrační geotextilie, zaručující pro vodu nepropustný obal, spolehlivě odvádí dešťovou vodu i z přívalových srážek, snižuje náklady na odvodnění stavby (není nutné zavážet štěrkem, na zasypání se použije vykopaná hlína).

Při použití drenážní fólie DELTA®-TERRAXX odpadá nutnost pokládky textilie zabraňující prorůstání chodníku náletovým plevelem, přímo na ni lze aplikovat písek (nebo jemný štěrk), do kterého se zasazuje zvolená dlažba.

Zvolíme-li pro realizaci „okapového chodníku“ drenážní fólii DELTA®-TERRAXX, ušetříme čas a náklady. Textilie přivařená na hrotech nopů umožňuje vytvořit větranou mezeru a zárověň plní ochrannou funkci proti zanášení nopů. Hladká spodní strana zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku.

Technické údaje DELTA®-TERRAXX :

 • dvouvrstvý materiál, spojený v kompaktní pás svinutý do role

 • drenážní fólie ze speciálního polyetylénu s polypropylénovou drenážní textílií

 • pevnost v tlaku - cca 400 kN/m²

 • minimální životnost v zemi – nejméně 25 let

 • výška nopů - zhruba 9 mm

 • doplněná o integrovaný lepící pás pro ještě snadnější manipulaci

 • vyšší schopnost odvádět vodu než běžně používaný štěrk

Srážková voda dopadající na zem se buďto rychle vsakuje do podloží nebo si najde svou únikovou cestu velmi pomalu.

To je případ nepropustného podloží, jakým jsou jílovité půdy. Množství srážek je závislé na oblasti a podnebí a musí být vzato v úvahu před samotným projektem stavby. Také tvar a sklon stavebního pozemku má na vsakování vody velký vliv.

Za minimální množství, které musí být od stavby odvedeno, se uvádí 0,3 l/s. A o to se nám musí postarat buďto okapový chodník nebo jeho modernější verze, drenážní fólie DELTA®-TERRAXX.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3.7/5 (10 hlasů)

Související články