Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Co je potřeba ke kolaudaci studny?

  

Studna je vodní dílo, tedy stavba. Slouží k zadržování a užívání podzemních vod. Vlastník stavby má povinnosti určené zákonem. Musí mít vydané stavební povolení, povolení k odběru podzemních vod a musí proběhnout kolaudační řízení. Co všechno budeme potřebovat? Pojďme se na to podívat.

V České republice zhruba 90 % obyvatel používá pitnou vodu z veřejných vodovodů. Zbytek občanů čerpá vodu z domovních a veřejných studní. Tato voda je přírodní, není ochuzena o minerály a stopové prvky, tak jako je tomu u veřejných vodovodů, kde je voda upravována rafinací, stabilizována přidáním fosfátů a konzervována chlórem.

V podstatě máme tři typy studní:

 • vrtané

díky nižší pracnosti levnější, větší vydatnost a stálé množství vody, voda proniká celým perforovaným potrubím a má vyšší kvalitu, vrtá se i do velkých hloubek, rychlá návratnost investic, cena stavebních prací se pohybuje od 1 200,-Kč bez DPH za běžný metr

 • šachtové - kopané

většina studní, hloubka cca 5 – 12 m, je v ní víc vody (vysoký válec vody však může zahnívat), voda se čerpá jen ode dna, je často podpovrchová nebo dokonce povrchová, málo kvalitní, hrozí možnost letního vysychání, lepší dostupnost při čištění studny, pokud je hladina mělce pod povrchem je výhodnější, cena za běžný metr od cca 8 .000,-Kč bez DPH

 • ražené

poněkud sporné (otázkou je kvalita vody, tedy to, zda je vůbec pitná), minimum realizací, mohou se uskutečnit i ve velmi malých prostorách, dokonce i uvnitř domu (sklep, garáž), výstavba nepoškozuje pozemek, voda se musí nacházet mělce pod povrchem a často po vyčerpání zmizí (dočasný zdroj), ceny jsou individuální

Postavit studnu se opravdu vyplatí, nejen co se zdraví týká, ale i obsahu peněženky. Má to však pár úskalí, kterými se nesmíme nechat odradit.

Studna je stavba a proto se na ni vztahuje stavební zákon. Jelikož se ale jedná o vodu, musí se vyhovět i vodnímu zákonu (zákon č. 254/2001 Sb.), jde totiž o vodní dílo. Všechny studny proto musí mít jak stavební povolení, tak i povolení k odběru vody.

Voda sice patří všem, ale povrchová a podzemní voda, nacházející se na pozemku nebo pod ním, není součástí pozemku a nemůže být předmětem vlastnictví občanů. Podzemní voda je v majetku státu. Její čerpání povoluje vodoprávní úřad.

Stavbu všech studní smí provádět pouze osoby s oprávněním od báňského úřadu.

Doby, kdy si vlastník budoucí studny mohl vybudovat studnu sám, svépomocí, jsou už dávno pryč.

Máme postavenou studnu a přesto si z ní nesmíme odebírat vodu, to je povoleno až po její kolaudaci. Osoby, které si pořídí studnu nelegálně a čerpají z ní vodu bez povolení, se vystavují riziku pokuty. V případě domovní studny až 50 000,-Kč (veřejné a komerční studny až několik milionů).

Kdy nebudeme potřebovat kolaudaci studny potřebovat? Tehdy, kdy není potřeba povolení k nakládání s vodami dle zákona č. 254/2001 Sb., § 8. Při zjišťování vydatnosti zdroje, za podmínky, že doba čerpání vody nepřekročí 14 dní a odběr vody v této době bude do 1 l/s. Zkráceně řečeno, jedná se o zkušební vrt.

Ke kolaudaci studny jsou nutné všechny dokumenty jako jsou:

 • hydrogeologický posudek

 • územní rozhodnutí

 • povolení vodoprávního úřadu k odběru vody

 • stavební povolení (účastníky jsou i sousedé)

 • veřejnoprávní smlouvy (pokud jsou potřeba)

 • certifikát autorizovaného inspektora

 • doklad o výsledcích předepsaných zkoušek

 • dokumentace o provedení stavby

 • projektová dokumentace (dodává firma, která studnu realizovala)

 • při hloubce více než 30 metrů je nutné nechat vypracovat projekt průzkumných prací hydrogeologem, a po jeho schválení Krajským úřadem provést ohlášení na Obvodní báňský úřad

 • snímek katastrální mapy

 • výpis z listu vlastníků (doklad o vlastnictví pozemku a stavbě)

 • údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

 • plánek umístění studny

Ještě než přikročíme k samotné kolaudaci, musíme si podat na příslušném úřadě Žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost vyplníme a s výše uvedenými dokumenty předložíme.

Jak se zdá, vybudovat si studnu není zrovna snadná záležitost. Zákony jsou přísné, problematika získání povolení složitá a orientovat se ve všech potřebných dokladech není snadné. Naštěstí existují studnařské firmy, které nás mohou plně zastoupit. V tomto případě pak k žádosti přiložíme ještě i plnou moc žadatele pro jeho zástupce.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3.17/5 (12 hlasů)

Související články