Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jak vyřešit schodiště před vstupem do domu?

  

Schody patří mezi stavební prvky, u nichž většinou převažuje účelnost, avšak ani estetickou stránku nemůžeme zanedbávat. Materiál schodů přizpůsobujeme celkové koncepci stavby.

Venkovní schodiště musí mimo zátěž odolávat hrubšímu působení nečistot a vlivům počasí, zvláště dešti a mrazu. Je proto důležitý lehký spád dopředu, který umožňuje rychlý odtok dešťové vody a tím zabraňuje vzniku nebezpečného náledí.

Jak pro vnitřní, tak i pro venkovní schodiště platí jedno společné pravidlo: rozměry stupňů musí být stejné, aby se po nich dalo pohodlně a hlavně bezpečně chodit.

Rozměry stupňů nebývají příliš variabilní, čehož využívají výrobci už hotových schodišťových stupňů, například program LaLinia. Kostky Multablock se pokládají jedna vedle druhé, přičemž se musí zanechat přesah o 5 cm, aby mezi nimi byla pevná vazba.

Ve výsledku získáme příjemnou výšku stupně 14 cm a hloubky 35 cm.

Správnému rozvržení délky stupńů musíme věnovat pozornost již při zakládání schodiště:

 • Stupně schodů mají mít takové rozměry, aby se délka jednoho kroku (60 až 63 cm) rovnala součtu dvou výšek stupně a jedné šířky.

  • Příklad:

při výšce stupně 16 cm bude šířka stupně – 63 cm – 2x16 cm = 31 cm.

 • Nejmenší šířka stupně může být 26 cm. U zakřiveného schodiště se určují tyto základní rozměry stupňů na výstupní čáře, vedené v jedné třetině šířky schodiště při vnějším obvodu.

 • Schodiště může být bez zábradlí jen tehdy, není-li mezi stupněm a přilehlým terénem rozdíl větší než je výška stupně (schodiště sleduje terén) a je-li v jednom ramenu méně než 5 stupňů.

 • Z hlediska stavební statiky je konstrukce a založení schodišť poměrně nákladné a vůbec není jednoduchou záležitostí. Vlastní nosný systém schodišť nesmí popraskat, deformovat se, ani se naklonit či posunout.

 • V návaznosti na pevné objekty je podstatné, aby se v napojení neobjevila žádná trhlina – dodatečná oprava a instalace bývá nákladná. Musíme vzít v potaz sesedání hlavního objektu, které je odlišné vzhledem k lehké konstrukci schodiště. Je to podmíněno mechanickými vlastnosti základových hornin.

 • Nosná konstrukce schodiště bývá ze statického hlediska systém uložený na třech bodech, přičemž musíme podřídit této statické funkci (horní nesené části) základovou konstrukci. Projekt větší stavby schodiště nebo při složitých základových podmínkách je moudřejší svěřit zkušenému statikovi.

 • Vlastní stavbu schodů zahajujeme na úpatí schodiště. Nejlepší je, když jeden stavební prvek tvoří celou šířku schodu, pokud ze dvou nebo tří, musíme pečlivě rovnat bok i plochu stupně pomocí vážní latě.

 • U jednotlivých stupňů dodržujeme nejen jejich částečné překrývání, ale i jejich spád směrem od domu (1 až 2 %), aby se na nich nedržela voda

Jako podklad nám poslouží pískové lože nebo hubený beton, záleží na množství schodů. Pro větší počet schodů než čtyři, musíme počítat s větším zatížením, proto raději volíme pro podklad tzv. „hubený beton“. Jedná se o směs sestávající se z osmi dílů přísady (písek a drobný štěrk) a jednoho dílu cementu.

Tato vrstva je však nepropustná a voda mezi dlaždicemi nemůže odtékat, proto musíme stupně vodotěsně vyspárovat maltou připravenou ze směsi cementu a přesátého písku v poměru 1 : 1, má to značný vliv na stabilitu. Tím rovněž zamezíme vzlínání vlhkosti, promrzání a obrůstání mechem či řasami.

Samozřejmě zabráníme předčasnému používání schodů (dřív než beton dokonale zatvrdne), mělo by to za následek snížení životnosti schodiště.

Použijeme-li pískové lože (vhodný je hrubý písek), musíme ho důkladně udusat. Pokud máme poměrně malé plochy, postačí nám těžké pěchovadlo. Jednotlivé stupně však musíme pěchovat jeden po druhém.

Nejprve však musíme celou plochu pro schody dokonale srovnat. Základ schodů se po odstranění zeminy vyplní hrubým pískem a důkladně upěchuje. Jako první položíme přechodový, tzv. „jalový stupeň“.

Výška čtveřice stupňů a jejich hloubka určují polohu prvního dolního stupně. Vždy pokládáme od spodního stupně, protože přesahují přes sebe.

Poloha prvního schodu – vzdálenost od domu. Od vstupu je to čtyřikrát hloubka jednoho stupně. Ve svislém směru je horní vztažnou úrovní povrch okolního terénu.

U každého stupně musíme počítat se spádem asi půl centimetru (odpovídá 1 až 2%) pro odtok dešťové vody. Každý stupeň pečlivě proměříme, jeho polohu i výšku.

Pěchujeme a pěchujeme. Pískové lože pod stupni musíme velmi dobře udusat a vyrovnat, záleží na tom trvalá stabilita stupňů. Nezapomínáme ani na dodržování přesahu stupňů, nejméně o 5 cm.

Také okraje schodiště vyžadují pěchování, abychom zajistili stálou polohu všech vnějších schodových kostek.

 • k vymezení použijeme dlouhou vodováhu, vytyčovací lať nebo vypínací šňůru, okraje vyznačíme po celé délce schodů

 • po položení stupňů upevňujeme boční okraje. Pískové lože bývá správně o něco širší než schody samotné, musíme ho dosypat pískem a opět důkladně upěchovat, aby se schody nemohly vyvracet do stran

 • pokud máme možnost přídavně zpevnit okraje velkými přírodními kameny sladěné s barvou a strukturou schodů, dodáme jim na eleganci.

Práce s pěchovadly, rýčem a celkovou námahu si můžeme usnadnit, použijeme-li už hotových stavebních prvků. Sice se nevyhneme úpravě terénu podkladu, ale drtivá část námahy vynaložená na pěchování odpadá.

Koupit můžeme i samotný podklad, například obyčejné šedé betonové desky.

Jedna velká deska se opírá o dům a pět dalších použijeme pro jednotlivé stupně. Malé desky můžeme použít na schodnice a na vložky mezi stupnicemi, kde s vrstvou malty zajišťují výšku jednotlivých stupňů.

Svislé desky ve schodnicích nesou desky stupňů a zapouštíme je s výškovým odstupem, například 12 cm a ve vzájemné vzdálenosti 55 cm. V podélném směru jsou mezi nimi mezery 3 cm.

Zasazení a vyrovnání svislých desek je při této konstrukci nejdůležitějším a zároveň i nejtěžším bodem celé naší práce. Jednotlivé stupně přizdíváme maltou vždy od spodního stupně směrem nahoru. Nezbytným pomocníkem je vodováha.

Už hotové schodiště můžeme dle vkusu „odít“ lícovými cihlami, keramikou, přírodním opracovaným kamenem apod. Nezapomeneme ani na obklad vnější, boční strany schodů, abychom zakryli betonovou základovou konstrukci, která není příliš dekorativní.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 4.67/5 (3 hlasy)


Související články