Úvod

Jak spojit dva trámy?

  

Abyste při spojování trámů dosáhli co největší trvanlivosti, dbejte na přesné vyhotovení spojů a výběr vhodného druhu spojení. Při provádění tesařských spojů je potřeba, aby styčné plochy byly rovné a dobře k sobě přiléhaly a při sestavování do sebe lehce zapadly.

Diagonální vazby

Čepování

Čepový spoj je silným a bezpečným druhem spoje a zároveň patří k těm základním a nejpoužívanějším. V jednom trámu se vytvoří vystupující část neboli čep, a v druhém trámu prohlubeň odpovídající rozměrům čepu. Čep je obvykle široký jako 1/3 šířky trámu a ¼ – ½ jeho výšky. K silnějšímu připojení přispívá, pokud zatížení nestojí pouze na čepu (nebo je například ještě slepený). Pro zajištění proti usmyknutí se využívá hlubší prohlubně a delšího čepu a zajištění pomocí třmenů nebo svorníků.

Přeplátování

Je možné použít, i když je jeden z trámů oslabený, protože druhý působí jako nosný. V obou trámech se udělá výřez na místě, kde se mají spojit, a pomocí nich se do sebe trámy zasunou. Tento postup je možné použít u trámů, které se křižují nebo když má jeden trám konec na začátku toho druhého.

  • Kampování - Částečné přeplátování se uplatňuje, když je potřebné co nejmenší oslabení trámů. Kamp neboli ozub se vsazuje do lůžka jednoho z trámů, přičemž v druhém trámu může i nemusí být zářez

Osedlání

Využívá se pro spojení šikmého a vodorovného trámu, kdy se v šikmém vyřeže sedlo, do něhož se vodorovný usadí a zabezpečí pomocí hřebíků (nárožníků).

Podélné vazby

Navazující

  • Spoj na sraz - Musí být vždy podepřen aspoň z části a tento spoj je možné udělat pouze v místě spoje. Je nutné je zajistit proti vybočení tesařskými skobami nebo příložkami, kdy na každé straně jsou aspoň 2 svorníky.
  • Plátování - Tam, kde sraz nemá dostatečné podepření, se používá plátování. Trámy se stýkají částí čel i podélných ploch, díky kterým do sebe zapadnou (jako puzzle). Spoj se zpevňuje prostřednictvím kovových spojek a proti posunu do boků se zajišťuje kolíky nebo svorníky.

Vedle sebe

Při přestavování místnosti (například při rozšíření) může být stávající trám příliš slabý nebo krátký, a proto je dobré jej posílit přidáním dalšího trámu vedle toho stávajícího. Nejjistější způsob upevnění je v tomto případě přišroubování.

  • je vhodné použít šrouby alespoň o průměru 1,3 cm
  • průchozí šrouby mají na obou koncích šestihranné matice, které musí být podložené, pokud nemá šroub vlastní pevné zakončení
  • jsou-li trámy příliš široké pro použití standardního závitového šroubu, možná budete muset použít závitovou tyč a rozřezat ji na požadovanou délku
  • průměr vrtáku musí být stejný jako průměr závitové tyče nebo šroubu, což zabrání prokluzování a oslabení spojní trámů
Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 2.64/5 (14 hlasů)

Související články