Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Jak vyříznout otvor ve dřevěném stropu?

  

Zásah do jakékoliv nosné konstrukce vyžaduje vždy odborné posouzení zejména kvůli předpokládanému narušení statiky a hrozící ztrátě stability nosného systému. V případě, že potřebujete provést stavební otvor do stropní konstrukce, ať už má navazovat na konstrukce pro překonávání výškových rozdílů (žebřík, schody, výtahová plošina), nebo jsou jeho cílem prostupy technického zařízení budov, primárním kritériem zvoleného postupu je materiálové složení a skladba stropní konstrukce. Před vlastním zahájením prací je tak potřeba si zvolit vhodné místo realizace stavebního otvoru, které odpovídá statickým, funkčním a izolačním podmínkám.

Charakteristika dřevěného stropu

V současné době se dřevěné stropy řeší v několika konstrukčních variantách lišících se mezi sebou typem nosné a pochůzné vrstvy, provedením izolace a případného podhledu. Základním kritériem členění je pak způsob přenosu zatížení od samotné konstrukce a užitného od chůze a zařizovacích předmětů. Dřevěné stropní konstrukce prošly poměrně důsledným vývojem, jehož cílem bylo dosažení dostatečné únosnosti při minimalizaci použitého materiálu. Přestože je dřevo obnovitelným zdrojem, díky velmi dobrým funkčním vlastnostem se užívá v řadě odvětví, takže je jeho cena poměrně vysoká. Právě z toho důvodu směřují moderní technologie řešení dřevěných stropů k eliminaci větších prvků z masivu a jejich náhradě pokročilými materiály a kompozity – nosná konstrukce tak může mít různé tvary a vyžadovat speciální přístupy k výměně v případě vytváření stavebního otvoru.

Typy dřevěných stropů

Původní dřevěné stropy byly řešeny jako robustní dřevěné konstrukce – příkladem může být povalový strop složený z trámů poměrně velkého průřezu ve velmi malé distanci, které tvořily také pochůznou plochu. Tento druh dřevěného stropu se v současné době nepoužívá a nahrazují jej pokročilejší technologie stropů:

  • trámových
  • kazetových (obvykle jsou pouze okrasné v historických budovách)
  • fošnových
  • krabicových
  • složeného průřezu trámů (I, T, L) kombinující aglomerované (OSB desky) a masivní dřevo

Na co je potřeba dbát při vyřezávání otvorů

Rozhodnete-li se provést stavební otvor do stávajícího dřevěného stropu, je potřeba zohledňovat několik specifik.

Výměna v místě otvoru

Primárně se jedná o výběr místa, které by nemělo vést přes nosný prvek, tzn. vyhýbat se trámům – stropnicím, které nesou celé zatížení – pokud odstraníte výřezem kus stropnice, vytvoříte v podstatě konzoli bez zpevnění u paty. Toto platí i při vytváření velmi malých otvorů – přerušením spojitého nosného prvku přestává tento působit v systému správně. Potřebujete-li otvor vést trámem, případně jiným nosným prvkem (fošnovými vzpěrami či kompozitními stropnicemi), je potřeba v místech jejich rozdělení provést sekundární podepření a výměnu, která přenese zatížení volných konců stropní konstrukce s pochůznou vrstvou. Obdobné podepření výměnou je potřeba provést také v případě, že je otvor veden mimo nosnou konstrukci.

Odizolování

Otvor ve stropní konstrukci představuje místo prostupu tepla po výšce. V případě, že mají být otvorem vedeny technické prvky, je potřeba je řádně odizolovat, pokud se jedná o průchod, měl by být zajištěn izolací a splňovat odpovídající požární požadavky.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články