Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Jak spočítat sklon střechy?

  

Chystáme se pokládat střešní krytinu a v instrukcích od výrobce se dočítáme, že daná krytina potřebuje určitý minimální sklon. Minimální sklon nám udává jaký minimální úhel nám musí střecha svírat se základnou, o něco větší bývá v tomto případě lepší. Jestliže pokládáme krytinu na již existující krovy, můžeme si daný úhel prostě změřit. V případě, že budujeme novou střechu je lepší si tento sklon spočítat. Tedy konkrétně si spočítat potřebnou výšku štítu, abychom tohoto sklonu dosáhli.

Naši střechu si tedy rozdělíme na pravoúhlé trojúhelníky, abychom mohli vypočítat potřebné údaje.

Z těchto nákresů už není výpočet těžký, jelikož nám postačí znalosti geometrie z hodin matematiky na základní škole. Mluvíme tu o větách usu a její variace uus. Tedy úhel-strana-úhel a úhel-úhel-strana, pro zopakování jsou to tedy věty, kdy dva údaje známe a další třetí údaj dopočítáváme.

Čtěte také: Asfaltové šindeleNátěry na podbití střechy | Podbití přesahů střech

Výpočet

Známe délku základny a, což je délka od konce střechy po úroveň štítu, dále známe požadovaný úhel, jeden úhel máme pravý a třetí již můžeme dopočítat. Protože všechny úhly dohromady nám v trojúhelníku dávají 180°.

Jestliže známe úhly v trojúhelníku a délku strany a, můžeme vypočítat délky zbylých stran. Postupujeme následovně za užití vzorce kdy b= c*cos α. Dostaneme pak délku odvěsny b, pro nás tedy výšku štítu, která je potřebná pro daný sklon střechy.

Jestliže se snažíme dopočítat sklon střechy, protože nemáme přístup k jeho fyzickému změření, můžeme sklon naší střechy spočítat na základě výšky štítu b a délky základny a.  Použijeme k tomu goniometrických funkcí, kdy při podílu stran b/a získáme tangens úhlu β. Ten si pak za pomocí tabulek nebo kalkulačky převedeme na úhel β, který nám vyjadřuje sklon.

Příklady doporučených minimálních sklonů u často používaných střešních krytin.

  • krytina z pálených tašek minimální sklon 22°a následně dle druhu tašek
  • krytina z betonových tašek minimální sklon 30°
  • krytina z plechových desek minimální sklon 30°
  • krytina z dřevěných šindelů jednoduchá minimální sklon 40°
Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 2.85/5 (13 hlasů)

Související články