Výpočet schodiště

Jak spočítat schody?

Výpočet jednoramenného schodiště

K výpočtu jednoramenného schodiště si nejdříve zjistěme konstrukční výšku podlaží (vertikální vzdálenost mezi podlahou v přízemí a podkrovím). Poté změřme výšku jednoho schodu. Ideální je v rozmezí od 150 mm do 190 mm (spíše volte nižší schody!).

Výpočet schodiště svépomocí

Při navrhování schodišť vycházíme především z funkčních požadavků. Většina rozměrů je ovlivněná typem budovy, provozem, ale i architektonickými požadavky. U novostaveb bývá návrh schodiště mnohem jednodušší než u rekonstrukcí, kde rozhodujícím (limitujícím) prvkem je schodišťový prostor. Renovace schodiště vždy vyžaduje schody na míru.