Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   ›   ›   ›   ›   ›   ›   ›   › 

Schodiště - základní názvosloví

  

Schodiště slouží k překonávání různých výškových úrovních v rodinných domech, v občanských stavbách, administrativních budovách, průmyslových....Setkáváme se s ním dnes a denně. U vícepatrových objektů je nedílnou součástí. V článku vám přiblížíme základní pojmy, které se schodišti souvisí.

  • Schodišťové rameno - Spojuje dvě různé výškové úrovně. Minimální počet stupňů - 3. Třídíme je na přímá, zakřivená a smíšená.
  • Podesta - Rozeznáváme hlavní (podlažní) a vedlejší (mezipodlažní) podestu. Průchodná šířka podesty se musí rovnat průchozí šířce přilehlých schodišťových ramen. Doporučuje se šířku hlavní podesty rozšířit o 100-200 mm oproti ramenům schodiště.
  • Schodišťový stupeň - se skládá ze stupnice a podstupnice. Dle polohy dělíme stupně na nástupní, výstupní, jalový, běžný. Pro návrh stupně vycházíme z rovnice 2h + b = 630 mm, kde h je výška stupně a b je šířka stupně.
  • Stupnice - Je horní vodorovná nášlapná plocha stupně.
  • Podstupnice - Přední plocha stupně.

Točité atypické schodiště s dřevěnými stupni

Autor: palmet

  • Čelo stupně - Boční plocha stupně
  • Schodnice - Je šikmý nosník podporující schodišťové stupně nebo schodišťové ramena
  • Zábradlí - Konstrukce určená k ochraně osob proti pádu či vstupu do nebezpečného prostoru. Kromě ochranné funkce plní i funkci architektonickou. Vyrábí se různých materiálů: kov, sklo, nerez, chrom, beton, dřevo. Výška zábradlí se pohybuje od 900 mm do 1200 mm v závislosti na hloubce volného prostoru.
  • Madlo - prvek, který slouží k přidržování při chůzi po schodišti. Buď samostatně osazené na konstrukci ohraničující schodiště nebo je součástí zábradlí. Madlo v administračních budovách musí splňovat tvarové požadavky (bez ostrých hran, dostatečně veliké).
  • Sklon schodišťového ramene - úhel mezi vodorovnou rovinou (podlahou) a schodišťovým ramenem. Běžná schodiště mají sklon 35° a výšku stupně od 150 po 180 mm.
Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)


Související články