Úvod  ›  Seznam štítků  › 

10 druhů schodišťových konstrukcí + FOTOGALERIE

  

Pokud jste se rozhodli pro nové schodiště, je tu pár rozličných faktorů, které při výběru hrají velkou roli a měli byste si je předem ujasnit.

Schodiště, je totiž komplexně tvořeno z jednotlivých částí, jako schodišťová stěnazrcadlo - volný prostor po výšce schodiště, podesta sloužící k odpočinku, rameno, vřeteno, nástupnice, stupeň a jiné. To vše můžete podrobně probrat a navrhnout s výrobcem či projektantem.

Co si ale můžete předem určit sami je, z jakého materiálu byste si schodiště představovali. Zda dáte přednost dřevěnémukeramickému, betonovému, železobetonovému, kovovému, kombinovanému je čistě jen na vás.

To, čím se schodiště odlišují nejradikálněji, je jejich konstrukce. A právě na základě takto rozličných konstrukcí nabízí trh nespočet druhů schodišť.

Obsah tohoto článku:

#1 Desková schodiště

Nejčastějším typem železobetonových montovaných a monotolických schodišť je schodiště deskové. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska s výztuží kladenou ve směru výstupu. Deska je buď vetknutá do podesty a mezipodesty nebo je spojitě zalomená a sama podesty podepírá. 

Výhody - Volnost prostoru vzhledem odpadající schodišťové zdi. Zároveň v tomto případě není nutná konstrukce podestového trámu a tím se "vyčistí" pohled schodišťových ramen.

Využití - Desková schodiště se uplatňují v budovách, jako jsou obchodní domy, výstavní a veletržní haly, školy, divadla, kina apod.

Dělení podle tvaru a způsobu podepření nosné desky

 • Deskové schodišťové rameno je podpíráno podestovými nosníky
 • Stupně ramene položené na
  • jednou zalomené desce, která je uložena nebo vetknuta do podestového nosníku nebo průvlaku v úrovni podlaží a na druhé straně do svislé nosné konstrukce
  • dvakrát zalomené desce, vetknuté nebo uložené na svislé nosné konstrukci
  • konzolovitě uložené desce

Tří-ramenné schodiště dřevěnéAtypické dřevěné schodiště tří-ramenné (Autor Kristina D.C. Hoeppner CC)

Moderní schodištěModerní schodiště (Autor Dimitry B. CC)

Venkovní schodištěNetradiční venkovní schodiště z kamínků (Autor echiner1 CC)

Dřevěné schodištěJednoduché a zároveň levné schodiště z fošen a dřevěných větví (Autor Blake Imeson CC)

#2 Schodnicové schodiště

Schodnicová jsou nejčastějším typem dřevěných a kovových schodišť. Nosnou část, která přenáší zatížení do podpor, tvoří schodnice (jedna či více).

Podepření schodnicového schodiště má několik variant

 • Schody podepřené na vnitřní straně schodnicí a na vnější straně schodišťovou zdí
 • Schody na obou stranách do schodnic
 • Schody jen s jednou střední schodnicí
 • Schody celoplošně podepřené deskou se schodnicí

#3 Vřetenové schodiště

Jedná se o schodiště libovolného půdorysového tvaru, jehož jednotlivé stupně jsou v místě schodišťového zrcadla podpírány svislou střední podpěrou - vřetenová stěna nebo vřeteno. 

Podle způsobu podepírání stupňů v ramenech rozlišujeme

 • Vřetenové schodiště s oboustranné podepřenými stupni
 • Vřetenové schodiště se stupni na vnitřní straně vetknutými a na vnější volnými

#4 Visuté schodiště

Visutá schodiště jsou charakterizovaná schodišťovými stupni jednostranně vetknutými do schodišťových stěn nebo schodnic. Stupně mají volné konce krakorcově vyložené. 

Nevýhodou je pracnost - jednotlivé stupně se osazují současně s vyzdíváním schodišťových zdí nebo dodatečně do vynechaných kapes.

#5 Závěsné schodiště

Jsou zajímavá svou estetikou a konstrukční hodnotou. Jednotlivé stupně jsou zavěšené na ocelových táhlecha musí se vždy překrývat o osm až deset centimetrů. Dva stupně za sebou jsou tedy připevněny na jednom táhle, čímž se zajišťuje jejich tuhost v podélném směru. Ze stejného důvodu musí být první a poslední stupně pevně připevněny do podest. Stupně bývají nejčastěji bez podstupnic a jsou z dubového dřeva, železobetonou, kamene nebo skla.

Výhody - jednoduchá a zajímavá konstrukce, nezávislost na prvcích domu a zatraktivnění obytného prostoru.

Využití - prezenční místnosti

Pád ze schodištěHupss (Autor Donnie Nunley CC)

Staré schodištěČas nezastavíš (Autor AndreasS CC)

Schodiště z žulySchodiště z žuly (Autor Paul Barker Hemings CC)

#6 Pilířové (sloupové) schodiště

Vzniklo z konstrukce vřetenového schodiště vylehčením vřetenové stěny. Funkci vřetenové stěny převzaly pilíře společně se schodnicemi. Schodnice přenášejí zatížení působící na stupně e  schodišťovém rameni do pilířů (sloupů).

#7 Montované schodiště

Panely schodišťových ramen mohou být odděleny od schodišťových stěn a uloženy na podestách do zvukoizolačního lůžka. Tímto opatřením se zamezí přenášení zvuku ramen do přilehlých prostor.

Rozdělení

 • Schodiště montovaná z prefabrikovaných dílců
 • Schodiště montovaná z velkoplošných panelů

Podle polohy ramen ke směru průvlaků rozeznáváme základní skladebné varianty

 • Schodiště s rameny rovnoběžnými s průvlaky
 • Schodiště s rameny kolmými k průvlakům

Podle polohy ke sloupům rozeznáváme

 • Schodiště osazená ke sloupům 
 • Schodiště odsazená od sloupů

#8 Žebříkové schodiště

Sklon schodišťového ramene se pohybuje od 45° do 58°. Navrhují se zpravidla jako jednoramenná a přímočará schodiště, která překonávají maximální výškový rozdíl jednoho podlaží. Nejmenší povolená průchozí šířka ramene, která nesmí být ničím zúžena, je 550 mm. Na volných straná se musí osazovat zábradlí. Z konstrukčního hlediska se žebříková schodiště obvykle řeí jako schodnicová, jednotlivé stupně se musí navrhovat bez podstupnic.

Využití - v kotelnách či strojovnách nebo tam, kde je zapotřebí rychlá bezpečná obsluha jednotlivých zařízení.

#9 Pažená schodiště

Pažená schodiště jsou schodiště se stupni vytvořenými úpravou a zapažením sklonitého terénu. Jsou to schodiště převážně venkovní. 

Využití - navrhují se obvykle v zahradách, parcích, sportovních stadiónech.

#10 Podezděné schodiště

Tento druh schodišť má stupně plně podepřené po celé spodní ploše.

Využití - vnější s menším počtem stupňů.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3.6/5 (5 hlasů)


Související články