Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jak spočítat schody?

  

Výpočet jednoramenného schodiště

K výpočtu jednoramenného schodiště si nejdříve zjistěme konstrukční výšku podlaží (vertikální vzdálenost mezi podlahou v přízemí a podkrovím). Poté změřme výšku jednoho schodu. Ideální je v rozmezí od 150 mm do 190 mm (spíše volte nižší schody!).

S větší výškou bude stoupat strmost schodiště, schodnice bude kratší a budeme mít menší celkový počet schodů. Poměr schodnice by měl umožňovat pohodlnou chůzi.

Použijeme vzorec 2 h (výška schodu) + b (šířka schodu) = 630 mm.

Pokud tyto hodnoty dosadíme do některé z internetových kalkulaček, dovíme se také úhel sklonu. Ten by neměl přesáhnout 35 stupňů, což je nejvyšší možná hodnota pro bytové domy.

Protože výška a šířka schodu tvoří pravý úhel, můžeme si délku schodnice vypočítat pomocí Pythagorovy věty,

kdy c ²  (délka schodnice pod jedním schodem) = a² (délka schodu) + b² (šířka schodu).

Výsledek pak vynasobíme počtem schodů. Výpočet sklonu si zase můžeme provést goniometrickou funkcí, kdy tg úhlu se rovná podílu délky a šířky schodu, případně použít ctg, což je podíl šířky a délky.

Po výpočtu si ještě ověřme, zda schodiště splňuje požadavky na podchodnou a průchodnou výšku.

Výpočet dvojramenného schodiště

I tady je nutno nejprve určit konstrukční výšku podlaží.

Základním rozdílem mezi jednoramenným a dvojramenným schodištěm je ten, že rameno u druhého zmíněného neprobíhá kompaktně a je rozděleno mezipodestou.

Při výpočtu navrhněme výšku schodu. Ta by měla být v podobném rozmezí jako u jednoramenného schodiště mezi 150 mm - 190 mm. I v tomto případě platí, že vyšší schod se rovná strmější schodiště, schodnice je kratší a celkový počet schodů menší.

Také tady musí být úhel menší než 35 stupňů.

Pro výpočet platí stejný vzorec 2h (výška chodu) + b (šířka schodu) = 620 mm.

Pro výpočet délky schodnice lze použít Pythagorovu větu, pro sklon zase goniometrické funkce (tangens nebo cotangens).

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 2.86/5 (7 hlasů)

Související články