Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jak opravit pískovec?

  

Zítka z pískovcových kamenů je jistě krásná věc, také ona však má jako všechno na světě svoji životnost. Jakým způsobem postupovat v okamžiku, kdy se tyto kameny začnou drolit? Existují různá řešení. Pamatujte na to, že pokud si na opravu netroufáte sami, je celá řada firem, jež se právě opravou pískovců profesionálně zabývají. Není problém kontaktovat některou třeba prostřednictvím internetu.

Restaurátorskou maltu je možné běžně zakoupit v obchodech

V obchodech je možné zakoupit restaurátorskou maltu pro přírodní kameny a pískovce třeba od společnosti Quick-mix. Ještě předtím, než ji začnete používat, je potřeba zvětralé části důkladně odstranit. Hladké plochy by pak měly být mechanicky zdrsněny za pomoci sekáče nebo špice. Podklad je současně nezbytné zbavit prachu, měly by být odstraněny staré nátěry, lišejníky a mech. Také by měl být omyt a navlhčen.

Příprava restaurátorské malty k opravě pískovce

Restaurátorská malta z pytle o objemu 25 kg se promíchá za pomoci nízkootáčkového míchadla se čtyřmi až pěti litry čisté vody. Připravovat by se mělo pouze tolik hmoty, kolik je možné s ohledem na podmínky do půl hodiny zpracovat. Hmota se nanáší v tloušťce jedné vrstvy minimálně tři milimetry a maximálně 50 milimetrů. Jestliže se nanáší ve větším počtu vrstev, měla by se vždy ta předešlá zdrsnit, síťovitě poškrábat a nechat nějaký čas, aby mohla zavadnout. Hmota se nemá nanášet na plochy, které jsou na sluníčku, případně jsou od něj prohřáté. Když již tuhne, neměla by se rozmíchávat s další vodou ani s novou práškovou směsí. Udává se, že z 25kilového pytle se při správném postupu namíchá 18 litrů čerstvé renovační malty.

K odstranění prohlubní pomůže směs epoxidové pryskyřice

Jakým způsobem se je možné zbavit prohlubní v kameni, které vznikly třeba prošlapáním schodů nebo uražením hran? Zde pomůže směs epoxidové pryskyřice s pískem nebo tělískem, nejběžněji ve formě hranolu z toho samého druhu pískovce. Prohlubeň je třeba důkladně omýt a vyčistit, aby se po vysušení zaplnila právě touto směsí. Na krajích prohlubně by měla být nanášena do ztracena, v ideálním případě bez písku, případně se ukončí v přímkách, když se nejdříve kámen na okraji rysky pomalu odseká ostrým zednickým dlátem o 1-2 milimetry. Jiný způsob opravy je ten, že se prohlubeň na všech místech, kde není hlubší více než 2 cm, na tuto hloubku odseká. Okraje prohlubně se nacházejí v přímce a svislé hrany jsou mírně podseknuty – zešikmeny. Tímto způsobem vzniklá prohlubeň se vyplní danou směsí.

Prohlubeň zmizí také po užití kamenného tělíska

Oprava kamenným tělískem, které připomíná svojí funkcí zubní plombu, se užívá v případech, kdy má prohlubeň či uražená část minimální hloubku 2,5 cm. Pro toto tělísko se vyseká jamka, jež má svislé strany s výjimkou jedné, jež je mírně podseknutá, šikmá. Vložka má o několik milimetrů míň než hloubka jamky. V ideálním případě je ze stejného druhu pískovce. Do jamky dojde k jejímu osazení na vápenný štuk. Když je jamka i vložka přesně opracována a jsou těsné spáry, využívá se také epoxidová pryskyřice.

Pískovec se nikdy nemá natírat barvou nebo lakem!

Pamatujte na to, že pískovec i jakýkoli jiný kámen se nikdy venku ani vevnitř budovy nenatírá lakem nebo barvou! Není to estetické a není to v souladu ani s technologickými postupy! K impregnaci si lze obstarat různé speciální nátěrové hmoty, jež mají schopnost zpevnit kámen a proniknout do hloubky podkladu, přičemž nevzniká žádný film.

Způsoby impregnace pískovce

Ještě před impregnací by měl být povrch pískovce očištěn pomocí vlažné dešťové vody za využití měkkého rýžového kartáče, následně je opláchnut čistou vodou. Když je povrch přece jen špinavější, vyplatí se přidat do dešťové vody i nežíravé mýdlo. Někdy se lze setkat i s výskytem mechu a pak najde své využití 5% roztok modré skalice, s nímž se kámen natře, po několika dnech působení se pak opláchne. Když na povrchu vznikne krusta, neměla by být odstraňována, protože je schopná pískovec chránit před působením přírodních vlivů. Po odstranění krusty by byl naopak kámen opět méně odolným. Rozhodně byste neměli podléhat mylnému domnění, že v okamžiku, kdy nemá kámen svůj původní vzhled, se jedná o estetickou vadu na kráse.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3.44/5 (18 hlasů)

Související články