Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jak opravit ventil u radiatoru

  

V dnešní době již domácí radiátory nemají jen ventil schopný zapnout a vypnout přívod horké vody, ale disponují termostatickou hlavicí schopnou přívod regulovat a tím udržovat teplotu v místnosti na požadované hodnotě. Jak takový ventil vyměnit?

Co platí pro výměnu ventilu?

Výměna termostatického ventilu není nikterak složitá, platí pro ni ale jistá omezení. V případě, že bydlíte v bytovém domě například platí, že nemůžete tuto výměnu provádět sami, neboť nastavení regulace je třeba provádět pro celý systém.

V mnoha případech ale výměnu svépomocí provést lze, a pokud člověk dodrží správný postup, není důvod se k tomu neodhodlat. Samozřejmostí je prvotní vypuštění radiátoru a uzavření přívodního ventilu. Jak pokračovat dál?

První fáze výměny

Jako první bude třeba radiátor vypustit. Vlastní výměna ventilu potom začíná demontáží hlavice. Na uvolnění její matice je třeba si vzít například francouzský klíč nebo vhodné kleště a s jejich pomocí matici povolit. Při následném pokusu o sejmutí hlavice je třeba dát pozor na překroucení trubky, platí to zejména pro trubky měděné, které jsou velmi měkké. 

Následně je třeba odmontovat vnitřní šroubení s převlečnou maticí. Toho docílíme použitím speciálního klíče správné velikosti, který se vsunuje přímo do šroubení, jež poté vytočíme a vyjmeme. Opět platí, že bychom to měli dělat s opatrností a je třeba počítat s tím, že šroubení může být zarezlé. Současně ale při použití příliš hrubé síly hrozí deformace potrubí.

Montáž nového ventilu

Nové vnitřní šroubení s převlečenou maticí ošetřete instalatérským konopím a těsnící pastou a nasuňte na trubku. Tu také oviňte instalatérským konopím a opět namažte těsnící pastou. Následně našroubujte nový ventil a převlečnou matici řádně utáhněte. 

Nastavovací čidlo musí být po utažení ve vodorovné poloze. Následně zkontrolujte uzavření všech odvzdušňovacích ventilů a spusťte napouštění, po kterém bude následovat odvzdušnění. Výměna je potom u konce.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články