Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jak spočítat velikost radiátoru?

  

Pokud si pořizujete nové topení, nebo měníte radiátor v některé z místností, měli byste si nejprve zjistit, jak veliké radiátory skutečně potřebujete. Předimenzované topení by totiž znamenalo nejen zbytečně vysoké pořizovací náklady, ale také vyšší provozní náklady.  Pokud se chystáte na komplexní změnu vytápění, je projekt od odborníka dobrou investicí. Daleko přesněji zmapuje vaše potřeby a navrhne vhodné radiátory a další prvky otopné soustavy. Může tak přizpůsobit zdroj vytápění i typy radiátorů přesně vašim podmínkám a tím vám do budoucna ušetřit hodně peněz.

Zjednodušený způsob - s pomocí online kalkulačky

Asi nejjednodušším způsobem, jak zjistit tepelný výkon radiátoru [W] a potažmo i jeho velikost, je některá ze specializovaných kalkulaček, které najdete na internetu. Ale pozor na to, aby vás nenápadně nevedly jen ke konkrétnímu typu radiátorů dodávaných firmou, na jejímž webu daná kalkulačka je. Zkuste si najít spíše nějakou kalkulačku nezávislou na jakémkoli výrobci. I pro kalkulačku ale musíte mít připraveny některé údaje:

  • objem místnosti, případně rozměry místnosti (objem se udává v m3 a rozměr v m2)
  • typ domu a jeho stáří (pasivní, zateplený s novými okny, dům starý do 20 let bez renovace, dům starý nad 20 let bez renoce apod.)
  • typ místnosti (koupelna, obývací pokoj, ložnice, kuchyně, chodba, dětský pokoj, pracovna, atd.)

Tyto kalkulačky pracují s koeficienty, které jsou určené na základě kombinace průměrných hodnot u nás, případně v Evropě, a hodnot zjištěných v praxi. Výsledek je poměrně přesný, ale přesnosti reálného projektu nedosáhne.

Velikost radiátoru

Kalkulačka vám vypočítá zjednodušený potřebný výkon radiátoru (ve Wattech). Dále potřebujete zjistit teplotní spád vaší topné soustavy. A nakonec si najdete technické podklady vámi vybraného radiátoru, kde je uvedena tabulka s rozměry radiátorů, teplotními spády, výkony a teplotou v místnosti, pro kterou platí uvedené údaje.

Příklad výpočtu

Tabulka podle které určíte velikost radiátoru (např. technický podklad výrobce radiátoru KORADO, Typ 32VK a 32 VKL) může vypadat jako na obrázku níže.

Víme že:

  • Potřebujeme výkon radiátoru o 800W
  • Teplotní spád je 70/55
  • Platí pro teplotu v místnosti 20°C

Z tabulky zjistíte, že můžete použít tyto rozměry radiátorů (délka x výška): 500 x 900 mm, 600 x 600 mm, 700 x 500 mm, atd. V tabulce hledáte nejbližsí vyšší hodnotu výkonu radiátoru (+ případně i s rezervou, pro vyrovnání nepřesně určeného potřebného výkonu radiátoru). 

Co je nevýhodou některých kalkulaček: že nefungují, jak mají; bývají zastaralé, neaktuální k platným normám; jsou příliš složité nebo naopak moc zjednodušené. Laik s minimálními znalostmi se k správné velikosti radiátoru nemusí dopracovat.

Určení velikosti radiátoru

Návod, jak si určit rozměry radiátorů svépomocí, když nechceme použít online kalkulačku, ale přesnější metody.

UPOZORNĚNÍ: Optimální velikost, s ohledem na vše související, vám přesně spočítá jen projektant (a to ještě úzce specializovaný na návrh topení). 

Co je potřeba znát k určení velikosti radiátoru:

  • Tepelné ztráty jednotlivých místností (celého objektu)
  • Teplotní spád otopné soustavy - zdroj vytápění (kotel na tuhá paliva, kondenzační kotel, tepelná čerpadla ...) a k němu přiřazený teplotní spád. K určení teplotního spádu je pěkný článek zde.
  • Znát dodavatele radiátoru a jeho technické podklady pro určení rozměru radiátoru

Tepelné ztráty

Problematiku tepelných ztrát řeší norma ČSN EN 12831-1 Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu, která uvádí jak potřebné vzorce, tak i související normy a informace. Normu lze koupit tištěnou nebo lze objednat přístup k více normám přes internet za určitý poplatek. (výhodou je přístup k velkému množství norem, nevýhodou je velká cena za možnost si normu vytisknout). Pro představu kolik to stojí: předplatné na 6 měsíců bez možnosti tisku 1000 Kč, přístup ke všem platným normám + k některým neplatným. Přístup lze objednat zde.

Teplotní spád

Kromě stejných informací jako u kalkulačky byste měli také vědět, jaký je tzv. teplotní spád, který je pro tepelný výkon radiátoru a tím i určení jeho velikosti zásadní. Je to rozdíl teplot mezi dvěma místy, u radiátoru na vstupu do něj a výstupu z něj. Nejčastěji se označuje jako 90/70, což v tomto případě znamená, že do radiátoru vstupuje voda horká 90 °C a vystupuje z něj voda o teplotě 70 °C. Jinak se označuje v Kelvinech [K] a v daném případě je jeho hodnota 20 K. Teplotní spád si můžete změřit teploměrem s čidlem měřícím do 100 °C, když na přívodní trubce do tělesa radiátoru změříte první hodnotu, na trubce odvádějící vodu z radiátoru druhou.

Teplotní spád 75/65/20, tzn. vstupní teplota vody 75, výstupní teplota 65 a teplota v místnosti 20 °C. Většina výrobců má ve své nabídce obvykle nabídku radiátorů s několika nejčastějšími teplotními spády.

Výkon radiátoru se ve stejné místnosti se stejnou teplotou bude u různých teplotních spádů lišit. Platí, že s tepelným spádem 90/70 bude výkon vyšší, u spádu 75/65 bude nižší (platí pro stejnou velikost radiátorů). V katalozích výrobců jsou tepelné výkony uváděny většinou pro několik různých teplot.

Tepelný výkon by se měl u nás pohybovat od 50 do 100 W/1 m2 plochy vytápěné místnosti, ale to je jen orientační hodnota, bez zohlednění dalších parametrů.

Na výkon má vliv také tepelná ztráta budovy, tedy to, o kolik tepla daná budova přijde za hodinu. Čím vyšší tepelná ztráta, tím vyšší je potřebný výkon radiátoru.

Poté co zjistíte přesné ztráty tepla, teplotní spád a dodavatele radiátorů můžete postupovat k určení velikosti radiátoru stejným postupem jako výše u kalkulačkového způsobu.

Jak vybrat správnou velikost radiátoru

V minulosti se velikost radiátorů určovala jen podle velikosti místnosti. Tepelné ztráty budov byly totiž plus mínus stejné, takže to stačilo. Dnes se parametry budov tak liší, že je třeba zohlednit mnohem více parametrů. Proto jednoduchý výpočet neexistuje. I tak si ale můžete vybrat správnou velikost radiátoru.

Najděte si v katalogu výrobek s odpovídajícím teplotním spádem a odpovídajícím výkonem dle velikosti místnosti. Z nabízených typů si pak vyberte vhodnou velikost radiátoru.

Aktualizováno 28.12.2021

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 2.2/5 (55 hlasů)

RU


Související články