Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   ›   ›   ›   ›   › 

Stavba malé garáže svépomocí z Porothermu

  

Postavit hrubou stavbu garáže svépomocí z keramických tvárnic Porotherm není žádný problém. Tvárnice Porothermu v sobě skrývají několik předností, které nám jiné stavební materiály nedopřejí. Rychlost, efektivnost výstavby a tepelně izolační schopnosti jsou v porovnání s klasickou cihlou úplně na jiném levelu.

Postavit garáž svépomocí není tak složité, jako postavit dům. A hlavně pokud se jedná o malou garáž, kde chcete skrýt před nepříznivými vlivy pouze svého čtyřkolového miláčka. Pro začátek budete muset vyřídit papírování na stavebním úřadě a až posléze se můžete vrhnout na samotnou výstavbu.

Malá garáž svépomocí

V tomto článku se seznámíme hlavně s velmi rozšířeným stavebním systémem Porotherm. Můžete však použít i jiný materiál, který pro Vaši lokalitu bude dostupnější.

Systém POROTHERM je víceméně stavebnice, kterou zvládne poskládat i neodborník. Avšak pamatujte, že vždy je lepší si vše důkladně promyslet a případně se i poradit s odborníky. Říká se, že chybami se člověk učí. Ve stavebnictví vás však chyby mohou stát velmi draho!

Výrobce tohoto systému společnost Wienerberger má velmi kvalitně zpracované technické podklady, podle kterých si zvládnete spočítat, jak množství materiálu tak i přibližnou cenu tvárnic. Podklady najdete zde.

Papírování

Garáž z Porothermu je stavba, kterou je potřeba provádět dle stavebního zákona. Proto v první řadě kontaktujte projektanta, který vám vysvětlí, jaké budete potřebovat povolení (nebo se informujte na stavebním úřadě).

Pro stavbu garáže o zastavěné ploše do 25 m2, výšce max. 5 metrů a pouze o 1 nadzemním podlaží nepotřebujete dle stavebního zákona stavební povolení a ani ohlášení. Potřebujete však tzv. územní souhlas, který vydává stavební úřad.

§ 96 Územní souhlas
§ 103 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

Umístění, rozměry a vzhled malé garáže

Situování garáži je velmi ovlivněné velikostí pozemku, orientací příjezdové komunikace a v neposlední řadě i samotným dispozičním řešením rodinného domu. Garáž umístěte tak, aby nezastiňovala dům (především obytné místnosti) a zároveň nebyla příliš daleko od vstupu do RD. Ideální místo je na severní až severovýchodní straně pozemku. Jako nevhodné se ukazuje umístění na jižní případně západní až severozápadní straně.

V tomto článku se zaměříme na malou garáž pro automobil do šířky 2 m (včetně zrcátek) a délky do 4 m. Pokud tedy přidáme alespoň minimální prostor pro pohodlné vystoupení řidiče z automobilu vychází nám vnitřní rozměr garáže na 2,8*5 m. Kdy na straně řidiče uvažujeme volný prostor o šířce 0,6 m (mezi krajem zrcátka a stěnou) a na opačné straně 0,2 m. Součet prostoru před a za autem je 1 metr. Světla výška garáže je minimálně 2,1 metrů.

Rozměry u malé garáže

Rozměry u malé garáže Tip: Hledáte rozměry automobilů? Pak můžete vyzkoušet vyhledávač obrázků od googlu - rozměry škody octavia, fabia...

Vzhled garáže je nejvíce ovlivněný tvarem střechy (Základní typy střech - pultová, sedlová, valbová nebo plochá střecha), sklonem střechy a zvolenou střešní krytinou. Pro malý sklon můžeme použít lehké střešní krytiny (např. asfaltový střešní šindel). Nároky na krov jsou podstatně větší použijete-li místo šindelí keramické nebo betonové tašky (www.tondach.czwww.bramac.cz).

Schématické ukázky střech nad malou garáží.

Schématická ukázka střech nad malou garáží.

Stavíme malou garáž

Na co pamatovat?

 • Příprava materiálů a nářadí - můžete navštívit stavebniny nebo si některý materiál objednat přes internet (stavební materiál, nářadí na stavbu)
 • Objednání bagru a odvozu hlíny - pokud si chcete výkopy vykopat sami, můžete tento bod přeskočit
 • A co řemeslníci? - zedník, obkladač, elektrikář možná i vodař (voda pouze pro letní použití - nevytápěná garáž)
 • Kudy přivedete do garáže elektřinu, případně vodu? Nezapomeňte na prostupy přes základ.

Jaký materiál bude potřeba?

 • beton - cement, voda, písek, štěrk (do základů, do podlahy, na věnec)
 • kámen, starý beton - do základů - více viz. prokládaný beton
 • dřevo - desky, trámy, latě (na bednění základů, věnce a na střechu)
 • ocelovou výztuž - pruty, KARI sítě (do věnce a podlahy)
 • Porotherm - cihly broušené POROTHERM 17,5
 • sekční garážové vrata - pro více informací kontaktujte firmu, která tyto vrata vyrábí
 • dlažba - na podlahu
 • asfaltová penetrace a hydroizolace - na zaizolování základů
 • a další..

Postup výstavby malé garáže

V následujících odstavcích si popíšeme pouze základní informace, které vás mohou potkat. Určitě zde najdete spoustu užitečných rad, které možná použijete a možná taky ne. Berte tento návod, jako informativní, protože existuje spousta řešení, o kterých jsem se zde ani nezmínil.

Předpokládám, že nejste úplní stavební amatéři a že zvládnete základní stavební úkony, jako je držení lopaty nebo alespoň měření metrem. Samo sebou tyto základy vám nebudou stačit, protože budete potřebovat i kreativní myšlení. I přesto, že je stavba garáže "jednoduchá" přijdete na spoustu zádrhelů, které vám znepříjemní život. Konec planých řečí. Pojďme na to:

1# Umístění garáže (zaměření) - garáž je jednoduchá obdélníková stavba a k zaměření vám postačí pásmo případně hadicová vodováha a motouz. Můžete použít stavební lavičky případně dřevěné kolíky na zajištění obvodu.

2# Sejmutí ornice - tloušťka úrodné vrstvy půdy je závislá na lokalitě, kde se nacházíte (může být 20, 30, ale i více cm tlustá). Odstranění provádíme buď ručně (chcete-li ušetřit) nebo strojně. V každém případě si obvod základů vyznačte např. vápnem nebo sprejem.

Možná vás napadne, jak velkou plochu odstranit. Máte dvě možnosti:

 1. odstraníte hlínu pouze ze zastavěné plochy budoucí garáže
 2. plochu bez ornice rozšíříte o cca 50 cm (na každou stranu)

Použijete-li na kopání těžkou techniku, pak pro vás bude lepší druhá možnost. Na druhou stranu pokud si kopete základy sami, použijte první možnost. Ručním kopáním dosáhnete přesnějších výkopů a částečně ušetříte za bednění. Bagrista může výkop velmi snadno překopnout (záleží na jeho šikovnosti).

Schématický detail základu malé garáže

Schématický detail základu malé garáže (ornice odstraněná pouze ze zastavěné plochy)

3# Příprava výkopů - Výkopy si můžete vykopat také ručně nebo strojně. Šířka a hloubka základů je závislá na podloží a na materiálu, ze kterého budete stavět obvodové stěny. Zdivo z Porothermu je oproti plným cihlám mnohem lehčí a tak nejsou potřeba masivní základy. Navíc u této malé garáže použijeme cihly široké 175 mm.  Základ tedy bude široký kolem 25-30 cm a hluboký minimálně 90 cm (do "nezámrzné" hloubky).

4# Příprava bednění základů - Pokud nepoužijete ztracené bednění pravděpodobně vás nemine tvorba dřevěného bednění. Na předchozím obrázku máte znázorněný jeho schématický detail při sejmutí ornice pouze pod zastavěnou plochou. A na následujícím obrázku při rozšíření o min. 50 cm.

Na co pamatovat - prostupy pro elektro a vodu

Schematicky detail základu malé garáže

Schematicky detail základu malé garáže (odstraněná ornice o 50 cm, na každou stranu)

5# Zabetonování základů - po sbití bednění a jeho ukotvení k terénu nasypeme na dno výkopu štěrk, který zde slouží k urychlení sedání stavby a zabetonujeme základ až po okraj vnitřního bednění. Pro ušetření betonové směsi můžete vkládat do betonu kámen nebo starý beton. Do horní části nezapomeňte vložit výztuž pro spojení horní betonové desky a základu.

Tipy: Optimální teplota na betonování se pohybuje v rozmezí od 15 do 20 °C.

Související články:

6# Štěrkový násyp - po částečném ztvrdnutí základu (za 4 až 7 dní) můžeme odbednit vnitřní bednění. Volný prostor vyplníme kamenivem a důkladně jej zhutníme (ale ne tak, aby se kamenivo drolilo!). Pro dokonalé zhutnění použijte vibrační desku nebo vibrační pěch. Nezhutníte-li kamenivo může deska vlivem zatížení od automobilu sednout (časem, ne hned).

7# Položení KARI sítí - tato síť slouží k rovnoměrnému roznesení váhy od automobilu. Sítě rozložíme na podložky (postačí rozbité dlaždice nebo dřevěné špalíčky, které po pod-betonování sítě odstraníme) s přesahem 1-2 ok a provážeme vázacím drátem (po 0,5 m). Umístění KARI sítě v betonové desce - při spodním okraji s minimálním krytím výztuže 2 cm.

8# Zabetonování desky - betonujeme ji kvalitním a hustším betonem. Horní povrch desky důkladně uhladíme hladítkem (beton můžeme posypat i cementem, čímž vytvoříme pevnou krustu, která zabrání drolení betonu). Na tento povrch přijde asfaltová penetrace a hydroizolační asfaltové pásy.

9# Izolování základové desky - Buď položíte hydroizolaci pouze pod zdivo (nejběžnější způsob) a zbytek zaizolujete až po postavení zdí a střechy (po postavení hrubé stavby malé garáže) nebo desku zaizolujete kompletně celou (pozor na její porušení!). V první řadě odstraňte z desky prach a jiné nečistoty. Poté ji natřete asfaltovou pentrací, nechte ji zaschnout) a následně můžete začít natavovat hydroizolaci.

10# Založení první řady cihel z porothermu - při použití broušených cihel je potřeba založit první řadu s co největší přesností. Následným zděním již nerovnosti nesrovnáte. Na již hotovou hydroizolaci nanášíme 1-3 cm tlustou vrstvu hustší cementové malty. Maltu srovnáváme např. do omítníků stahovací latí nebo širokou vodováhou (obrázky založení první vrstvy). Založení první vrstvy v bodech:

 • příprava maltové vrstvy pouze pod zdivem
 • osazení nejdříve rohových cihel do jedné výškové úrovně a natáhnutí špagátu
 • pokládání ostatních cihel do šňůrky.

11# Vyzdění obvodových stěn s vynecháním otvorů (okna, dvěře, vrata) - zdíme do tepelně-izolační malty, lepidla nebo na zdící pěnu. Dodržujeme svislost zdí a vazbu cihel. Takto pokračujeme až po věnec.

12# Věnec - Na věnec také nesmíme zapomenout. Sice nebude tak masivní a ani zaizolovaný, jak v rodinném domě, ale svůj účel zde má:

 • stavbu zpevní
 • tvoří překlad nad vstupními vraty případně okny
 • slouží ke kotvení střechy

Chcete-li se dozvědět více, můžete si přečíst článek o železobetonovém ztužujícím věnci.

13# Střecha (strop) - aneb ať nám na autíčko neprší, nesněží a kdo ví co ještě. Nejjednodušším způsobem, jak zastřešit malou garáž je použít klasickou pultovou střechou. Oproti sedlovým, valbovým a plochým střechám má několik výhod:

Tou nejzásadnější je samotná konstrukce. Stačí ukotvit dvě pozednice do věnce, na ně pak uložit krokve a na krokve přibít záklop z dřevěných desek nebo fošen (dle osových vzdáleností krokví a jejich velikostí). Nakonec z vnější strany položíme fólii či lepenku a osadíme střešní krytinu (tašky, hliníkové plechy, poplastované plechy nebo klasické plechové, asfaltové šindele..). Krytin existuje tolik, až se nám z toho začne motat hlava.

14# Elektro (osvětlení, zásuvky) - zavoláme elektrikáře. Budeme potřebovat elektřinu na osvětlení, zásuvky a ovládání sekční vrat.

15# Omítky - špric, hrubou omítku a štuk provedeme před finálním dokončením horní pojezdové vrstvy podlahy (před betonováním mazaniny a položením dlažby). Je to lepší z toho důvodu, že si horní vrstvu betonu na kterou budete klást dlažbu do lepidla nezašpiníte a spodní okraj omítek bude rovný.

16# Podlaha (betonová mazanina + lepidlo + dlažba) - poslední vrstvy, které je nutné dokončit před osazením garážových vrat. Co budeme potřebovat: opět kvalitní beton, KARI síť (již ne tak silnou jako u desky pod hydroizolací),polystyren na oddilatování desky od stěn, penetraci, flexibilní lepidlo a dlažbu.

Postup: V tloušťce betonové desky nalepíme na stěny 1 cm polystyrenové pásky (nebo jiný dilatační materiál). Následně si připravíme KARI sítě, které položíme na distančníky (koupené nebo na dřevěné špalíčky 2 cm). Síť nesmí leže na hydroizolaci (aby plnila svou funkci, musí být obalena betonem). Tloušťku mazaniny volíme kolem 5 cm. Beton stahujeme do rovných trubek tl. 1/2 coulu (něco kolem 2 cm) nebo do hliníkových pásků, případně omítníků. Povrch můžeme znovu posypat cementem a zahladit ocelovým hladítkem.

A co dále? Z počátku ošetřujeme beton vodou. Ne moc, ať omítka nenatáhne vlhkost. A počkáme až deska vyzraje, ztvrdne a vyschne. To trvá až několik týdnů. Poté přijde na řadu dlažba a krajový soklík.

17# Sekční garážová vrata - osazení garážových vrat, dle vašich požadavků (Lomax, Hormann, Kruzik, Eurowin ...). Nevíte si rady, jaké vrata použít? Zda nepoužít místo sekčních vrat rolovací nebo výklopná? Zajímavé informace naleznete v článku - Garážová vrata potřebují přípravu

18# Vymalování malé garáže - již určitě nebude takový problém, jako práce, které jste doposud museli svépomocí zvládnout. Nové omítky necháme důkladně vyzrát (záleží na okolní teplotě, doporučuje se 6-8 týdnů) a provedeme penetraci (až ve dvou vrstvách). Penetrace nám sjednotí povrch a zmenší spotřebu barvy (primalex, dulux a další). Následně dle pokynů na obalu naředíme barvu a vymalujeme celou garáž (nejdříve rohy a následně strop + stěny). Po uběhnutí několika měsíců místnost znovu přemalujeme.

XX# Dokončovací práce - úklid, terénní úpravy, příjezdová cesta, dešťové svody, okrasné keře, chodníčky atd.

Závěr

Postavit malou garáž svépomocí může být pro některé z vás nadlidský výkon. Nesnažte se za každou cenu šetřit na nepravých místech, ale na druhou stranu také zbytečně nevyhazujte peníze oknem. Ukázal jsem zde několik doufám, že cenných rad, které jsem získal během svých studijních let, praxe na stavbách a rekonstrukcích, ale i na internetu.

Další zdroje, které vám mohou pomoci:

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 4.23/5 (31 hlasů)


Související články