Úvod  › 

Jeřáby k zvedání a přemísťování břemen

  

Jeřáb je zařízení, které slouží ke zvedání a přemísťování břemen. Nosná konstrukce jeřábu může být pevná nebo pohyblivá. Nezbytnou součástí jeřábu jsou lana, háky, vodicí a hnací kladky, bubny, případně prostředky k uchopení břemena.

Jeřábový motor a brzda

Jeřáby musí mít zabudovány motor, který je uzpůsoben specifickému charakteru jeřábového provozu, tedy přerušovanému chodu, častému spouštění, obrácenému chodu (reverzace), častému elektrickému nebo mechanickému brzdění a opakovaným nárazům. Vzhledem k bezpečnostním předpisům, je nutné, aby měl každý jeřáb důkladné brzdy. Podle použití má jeřáb brzdu spouštěcí a stavicí. Spouštěcí brzda se používá u zdvihacích ústrojí pro spouštění břemene stálou rychlostí. Stavicí brzda se používá u zdvihacích i dalších ústrojí k zastavení pohybující se soustavy hmot při vypnutém poháněcím ústrojí.

Jeřábová dráha

Jeřábová dráha je horizontální betonová nebo ocelová konstrukce, která nese jeřábovou kolejnici. Mostový a poloportálový jeřáb má jeřábovou dráhu tvořenou nosníkem, který probíhá pod střechou haly. Podpíraný je konzolami vyloženými ze sloupů střešní konstrukce. Monolitická betonová konstrukce a montovaná betonová hala má dáno rozpětí jeřábové dráhy osovou vzdáleností sloupů haly. Pokud je jeřáb součástí haly s jednoduše uloženými poli, může být rozpětí menší. Mostový a poloportálový jeřáb může mít jeřábovou dráhu zabudovanou i v úrovni podlahy. Konzolový jeřáb má pouze jednu větev jeřábové dráhy. Síly na ni působí svisle i horizontálně – je třeba počítat s bočními rázy kolmými na kolejnici a s brzdnými silami ve směru kolejnice.

Jeřábový most

Mostový jeřáb sestává z ocelové konstrukce. Její tvar vychází z účelu použití, z rozpětí, nosnosti jeřábu a druhu pohonu. Most má jeden nebo dva hlavní nosníky, po kterých jezdí kočka jeřábu. K nosníkům jsou připevněny příčky s pojížděcími koly. Mostový jeřáb má nosníky různých provedení (záleží na nosnosti, rozpětí i použití).

Jeřábová kočka, lano a hák

Jeřábová kočka je zdvihací zařízení jeřábu, které jezdí po mostě jeřábu, případně pod ním může být zavěšené. Kočka se přemísťuje pomocí lan. Jeřábové lano je hlavním nosným prvkem pro jeřáby a další zvedací zařízení. Může být pohyblivé – např. zdvihové lano nebo nepohyblivé – např. kotevní nebo nosné (platí pro lanový jeřáb). Jeřábový hák slouží k zavěšování břemen. Bývá kovaný a může být jednoduchý nebo dvojitý. Pro jeřáb s větším zatížením se používá hák lamelový, který je snýtovaný nebo sešroubovaný z jednotlivých lamel.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3/5 (1 hlas)