Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   ›   ›   ›   › 

Jak si položit teracovou dlažbu?

  

Teracová dlažba je velmi odolná podlahová vrstva, která se nejčastěji využívá u podlah garáží, balkónů, autodílen či servisů, v obchodech a jiných místech s vysokými požadavky na mechanickou odolnost. Teracové dlaždice můžeme využít jak v interiéru tak i exteriéru. Díky svému vzhledu bývá teraco používáno i v reprezentativních místnostech. V článku naleznete postup pokládky teracové dlažby do cementu. 

Kde sehnat teracové dlaždice?

Buď přímo u výrobců nebo od běžných dodavatelů stavebnin nebo ve velkých hobbymarketech (Hornbach, Baumax ...). Webové stránky výrobců:

Jaký produkt použít?

Běžné teracové dlaždice jsou vyráběné v rozměru 30 x 30 x 2,4 cm. Avšak lze koupit i jiné tvary. Pokud by jste chtěli nějaký atypický prvek, pak je potřeba kontaktovat přímo výrobce. Výrobce může nabízet i výrobky horší kvality, které jsou levnější. Například Cidemat může mít na skladech i druhou a třetí jakost. Příklady vad: praskliny v povrchu dlažeb, důlky, prodřené drážky, různé kousky cizích částic (dřevo, kousky železa), flekatost, různá zrnitost, kousky kamínků s jinou barvou či jinou zrnitostí, větší kamínky, odpadlé rožky, menší tloušťka dlažby.

Skladba teracové dlažby

Výše uvedenou skladbu lze upravit podle místních podmínek na stavbě. Některé vrstvy lze za určitých podmínek vynechat. To se týká například podkladního štěrkového násypu a prachového zásypu (násyp většinou neprovádíme u hrubozrnných zemin).

INFO: Pokud provádíme štěrkový násyp větší než 5 cm, pak je nutné jej podle normy (ČSN 73 0601 (730601) Ochrana staveb proti radonu z podloží) odvětrat potrubím nad střechu stavby.

Postup realizace teracové dlažby do betonového potěru (mokrý postup)

V první řadě je potřeba připravit podkladní vyztuženou betonovou desku. Tuto desku následně necháme vytvrdnout a vyschnout. Po vyschnutí betonu přistoupíme k realizaci hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů. 

Mame-li hotovu hydroizolaci, můžeme začít s přípravou před realizací potěru. Ta spočívá v tom, že si připravíme veškeré dilatační pásy ve styku stěna / potěr. Můžeme použít například mirelonový pás tl. 5 mm, který nalepíme na stěnu (např. pomocí montážního lepidla Pattex One For All).

Dalším důležitým krokem je rozvržení teracových dlaždic. Ukázka je níže na obrázku. Příklad je pro jednoduchou garáž. Tímto způsobem si přesně vyznačíme pravý úhel (značky nakreslíme například na stěnu a rám vstupních vrat, pokud existuje nebo na přilehlou konstrukci). Dlaždice rozložíme do tvaru O, do spár vložíme obkladačské křížky a změříme úhlopříčky. Musí být stejně dlouhé, aby byl dodržen pravý úhel. Začátek celých dlaždic by měl být u vstupu do místnosti. Dořezy dlaždic jsou pak kolem stěn. Dlaždice jsou kolmo k vratům či dveřím. Stěny na sebe nemusí být přesně kolmé. I když u novostavby a přesných tvárnic by měli být rohy v pravém úhlu.

Můžeme si předem připavit dořezy dlaždic. Hlavně v případě, kdy se rozhodneme betonovat potěr až ke stěně. I když zde hrozí riziko, že dořezy na opačné straně nemusí vycházet a může nám vzniknout větší nebo menší mezera mezi stěnou a dlažbou. Osobně jsem při vlastní realizaci dořezy řešil až po položení celých dlaždic. Vynechaná místa jsem využil pro pomocné lešení, bez kterého bych musel stoupat na již hotový potěr.

Zjednodušená místnost (rozvržení dlaždic):

Samozřejmě je možné začít s dlážděním jednoduše od zadní zdi a neřešit přední dlaždice. Záleží, jako moc jsme perfekcionalisté.

Dlaždice dáme bokem.

Dále položíme výztuž z kari sítí, kompozitních sítí, drátkobetonu (můžeme použít například ocelovou síť 4mm, 2x3m, oko 150x150 mm). Sitě buď navzájem překládáme nebo je přiložíme k sobě a provážeme výztuží o stejném průměru, jako je kari síť. Délka drátu 4x rozměr oka => 4 x 150 mm = 600 mm (nebo delší, pokud je mezi sítěmi mezera). Výhoda přiložení sítí k sobě je ta, že můžeme dodržet snadněji krytí výztuže betonem v místech přeložení. U tenkých potěrů to snad ani jinak nejde.

Sítě je nutné upravit - zkrátit. Ideálně použijeme pákové štípací kleště nebo úhlovou brusku.

Položené sítě vypodložíme (například kousky střepů z obkladů nebo pomocí speciálních distančních prvků) nebo síť pozvedneme při betonování potěru. Všechny sítě navzájem svážeme pomocí vázacích drátků či drátů (fixačních úvazků) nebo svaříme (pozor na propálení hydroizolace od odstřikujícího kovu nebo strusky).

Vypodložená výztuž s obvodovým dilatačním páskem:

 

 

Máme částečně hotovo a můžeme se vrhnout na betonáž potěru a pokládku dlaždic. Zde je více možností jak potěr a pokládku realizovat. Pokud je plocha malá, pak ji můžeme udělat celou, pokud je větší (například místnost o velikosti 50 m2), tak se většinou postupuje na několik etap. Plochu si rozdělíme na několik částí, které během několika dní zabetonujeme a zadláždíme. V těchto případech může vzniknout několik vad:

  • nedodržení rovné plochy - vznik zlomu podlahy mezi již položenou dlažbou (s vytvrdlým betonem) a nově pokládanou dlažbou (do "živého" betonu) -  navazující dlažbu hlídáme pomocí dlouhé rovné hliníkové latě. Po položení a stáhnutí betonu vyzkoušíme návaznost dlaždic.
  • studený spoj betonu v potěru - starší beton se již nespojí dokonale s novým betonem. Osobně to nevidím jako velký problém. Jen bych se vyvaroval vytvoření tohoto spoje v místech pojezdu a stání automobilu. Pokud je spodní podkladní deska dostatečně tuhá, tak by se závačný problém neměl objevit. Pokud by došlo k pohybu spodní desky, tak by se pravděpodobně prasklina objevila v místech těchto studených spojů (ve spáře). Avšak záleží, jak bude stavba "pracovat, pohybovat se" v průběhu uživání.

Jak dále postupovat?

Připravíme si suchý beton a zvolíme postup jeho udusání a srovnání do požadované výšky. 

Jak beton srovnat do požadované výšky? Ukážeme si dva způsoby: První je stahování betonu do trubek o průměru kolem 15 až 20 mm a druhý do pásoviny 50 x 2 až 4 mm.

Pásoviny pokládáme na již zhutněný beton do požadované výšky (pásovinky položíme o jejich tloušťku níže než bude finální povrch betonu).

Naopak trubky si musíme připravit ještě před samotným betonováním. Trubky vypodložíme pomocí různě tlustých dřevěných podložek (záleží, jak moc je podklad nerovný) do požadované roviny. Je potřeba vypodložit trubku tak, aby se při stahování betonu neprohýbala. Pokud tak neučiníme, vznikne nám v betonu mírná prohlubeň, která se promítně až do povrchu dlažby.

Trubky případně pásoviny osadíme pomocí vodováhy do požadované výšky. Měříme ve více směrech ať dodržíme rovinu.

Namícháme si beton v požadovaném poměru písek x cement (Objemový poměr cementu a písku 1:2,5 až 1:4. Poměr volíme podle požadované tvrdosti potěru a kvalitě písku. Chceme-li tvrdší beton pak použijeme více cementu.). Beton by měl být suchý až mírně zavlhlý, aby se po zasypání cementem proměnil cement na dotek v mazlavou hmotu, do které následně pokládáme a vklepáváme teracovou dlažbu. Naopak při příliš suchém betonu musíme povrch betonu a následně i povrch cementu navlhčit vodním postřikovačem. Konzistence betonu by měla být tak akorát.

Příprava betonového potěru:

Betonový potěr ušlapeme a stáhneme do roviny pomocí stahovací latě (pohybem latě doleva a doprava postupně stahujeme beton směrem k sobě, přebytečný beton odstraňujem zednickou lžící). Následně odstraníme trubky a podložky. Vzniklou drážku vyplníme betonem, udusáme a srovnáme.

Způsob pokládání teracové dlažby:

Pokud je povrch potěru málo vlhký - navlhčíme jej pomocí postřikovače. Následně vezmeme ocelové sítko s malými oky a rovnoměrně posypeme povrch cementem (tl. cca 2-3 mm). Necháme cement nasáknout vodou dokud nevznikne po doteku rukou mazlavá hmota. Není-li hmota dostatečně mazlavá opět použijeme postřikovač s vodou.

Pozor: pokud jsou dlaždice ve střední části prohlé, pak je potřeba nasypat více cementu do středu dlaždice.

Natáhneme si pomocný provázek, připravíme pomocné lešení a začneme s pokládkou teracové dlažby. Několik dlaždic položíme na vrstvu potěru s cementem a mírně poklepáme gumovou paličkou. Poklepem dlažbu srovnáme do roviny a osadíme obkladačské křížky do spár (pomocí křížků dodržíme stejné šířky spár). Postupujeme dále a dále dokud nemáme zadlážděnou celou připravenou betonovou plochu. Postupně kontrolujeme i návaznost horních hran. Můžeme použít například plechovku, se kterou přes spáru šoupneme. Pokud se plechovka zadrhne, pak víme, že dlaždice je vysoko. Poklepem paličkou dlaždice srovnáme do ideální roviny.

Potěr, který přesahuje mimo položenou dlažbu odstraníme zednickou lžící.

Ukázka začátku pokládání dlaždic z teraca:

 

 

Další část pokládky dlažby:

Pokračujeme s realizací pokládky následující den nebo lépe po 2 až 3 dnech. Je důležité s další dlažbou dobře navázat, tak aby nevznikl zlom.

Koncovou řadu dlaždic opět položíme po 1 až 3 dnech.

Hotovou teracovou dlažbu necháme vyzrát. Několikrát ji polejeme vodou. Nakonec spáry zaspárujeme buď koupenou spárovací hmotou nebo obarveným cementem. Použijeme-li cement: rozmícháme pouze cement s vodou a práškovým barvivem do polotekuté konzistence. Povrch a spáry předem navlhčíme a necháme lehce vyschnout do matna. Pozor na vysokou teplotu.

Spáry vyplníme připravenou hmotou s pomocí gumového hladítka, dlažbu nahrubo očistíme a necháme hmotu sednout. 

Připravíme si opět cement s vodou a barvivem, ale nyní již v hustší konzistenci a znovu vyplníme zbylou volnou část dokud je původní hmota ještě neztvrdlá. Necháme cement částečně zavadnout a postupně čistíme dlažbu a spáry pomocí obkladačské houby. Snažíme se cement ze spáry příliš nevymývat. Tato disciplína může být náročná. Někdy jeden tah houby stačí. Následně je potřeba houbu umýt a postup opakovat o kousek vedle. (špinavá houba bude stále špinit, je potřeba ji dobře umýt). Dále upozorňuji, že cement je žíravina a je potřeba při čištění pracovat v gumových rukavicích! Nestrkejte holé ruce do vody s rozmíchaným cementem.

Povrch dlažby po vytvrdnutí spár (následující den po spárování) důkladně očistíme od zbytků cementu. 

Plné pevnosti je podlaha a spáry po 28 dnech.

S čím se můžeme setkat v následujících měsících: díky pokládce do "živého" betonu se v některých dnech v následujících měsících (letech) může objevit "pocení" dlažby (povrch dlažby zvlhne). Důvodem je zbytková voda v potěru. Tento jev se může vyskytovat delší dobu a jeho výskyt záleží na počasí.

Velikost spár: by se měla pohybovat od 3 do 4 mm

Pokládka do cementu se hodí spíš do míst, které jsou stále na teplotu. V místech s výkyvem teplot je vhodnější použít jiný technologický postup (např. s využitím pokládky dlažby do flexibilního lepidla). Použití tohoto postupu u balkónu může (ale nemusí) mít za následek odskočení dlažby od betonu.

Doufám, že Vám tento návod pomůže s realizací Vaší podlahy. Nejsou zde uvedeny všechny možné způsoby realizace (pokládka do lepidla, pokládka s tepelnou izolaci, pokládka v patře, pokládka na balkónu či terase, položení teracových dlažeb ve spádu). V uvedených realizacích je potřeba dodržovat další pravidla a skladby, které v tomto článku nejsou uvedeny.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články