Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   ›   › 

Jak opravit vady trávníku?

  

Krásný zelený trávník je ozdobou každého dvora, zahrady či předzahrádky, V porovnání s jinými úpravami povrchu venkovních ploch se vyznačuje celou řadou výhod, mezi které patří především pocitově příjemný charakter a poměrně měkká struktura. Aby si trávník dlouhodobě požadovaný homogenní vzhled, je potřeba se o něj správně starat a udržovat jej pravidelným hnojením a kosením. Přísun živin stejně jako zarovnávání jsou důležitými aspekty správné péče o traviny, pokud nejsou prováděny odpovídajícím způsobem, může dojít k nerovnoměrnému nebo zpomalenému růstu, či se začnou v trávníku objevovat holá místa, plevel či nemoci. Oprava trávníku pak může být poměrně vysokým nákladem, zejména v případě, že vyžaduje komplexní ošetření vhodným přípravkem.

Vady trávníku a jejich příčiny

Trávník může vykazovat vady různého druhu – některé z nich jsou relativně triviální a vyžadují pouze okamžitý zásah dosetím, jiné jsou náročnější a způsobené škůdci jež se živí stébly.

Příčiny vad trávníku

Vady trávníku mohou mít různé původce. Podle typu původce rozlišujeme vady způsobené biotickými a abiotickými faktory. Abiotické faktory obvykle zahrnují:

 • povětrnost a její nedostatečnou kompenzaci – dlouhodobé sucho nebo naopak deště, mráz, vysokou vlhkost vzduchu apod., nadměrné nebo nedostatečné zalévání
 • vsakování škodlivin – vedle syntetických látek, které se mohou rozlít na větších plochách a způsobit tak holá místa se může jednat i o nadměrné používání ošetřujících látek, které mají za úkol zajistit prevenci infekčních onemocnění či napadání biotickými škůdci (pesticidy, fungicidy, insekticidy) či podpořit růst trávníku (hnojiva)
 • mechanické poškození – nevhodná úprava zařízení pro sekání, která narušuje strukturu stébla

Biotické faktory obecně zahrnují působení různých druhů škůdců, ať už se jedná o velká zvířata nebo drobný hmyz či infekce. V tomto směru jsou rozlišovány vady zapříčiněné:

 • živočichy – může se jednat o větší doma chované živočichy (psy, kočky, domácí zvířata a drůbež), ale také o živočichy divoké (krtci, hraboši nebo škodlivý hmyz)
 • neinfekční vady – nejčastěji se vykytují místa porůstaná mechy nebo řasami, které mají tendenci se usazovat na půdě se specifickými vlastnostmi
 • infekční onemocnění – zahrnují napadání stébel různými druhy plísní a bakterií, proti nimž je nutné zakročit odpovídajícím způsobem

Vady trávníku

Konkrétní vady trávníku se projevují především vizuálně, a to buď snižováním kvality z hlediska barvy a mechanické pevnosti stébel, nebo výrůstky či specifickými infekčními projevy. Poškozený trávník je obvykle rozeznatelný na první pohled – standardně rozeznáváme následující druhy vad:

 • zaplevelený trávník – kromě homogenních stébel, která byla zaseta, se na ploše trávníku vyskytují také jiné divoké druhy
 • přerostlý trávník – trávník, u nějž bylo vynecháno jedno nebo více sekání
 • řídký až pelichající trávník – hustota porostu není dostatečná nebo došlo k jeho poškození působením živočichů
 • trávník s nezdravou barvou nebo skvrnami – ty mohou být způsobeny nedostatkem vhodných živin nebo infekčními onemocněními
 • stébla rostou v nehomogenních drnech – jejich síla, délka nebo směr růstu nevykazují dostatečnou jednotnost
 • trávník vykazuje pomalý růst – doba růstu a mohutnění stébel je velmi dlouhá
 • trávník je slabý – stébla nemají dostatečnou pevnost a mají tendenci při zátěži sléhat

Charakteristické faktory půdy podporující vznik vad trávníku

Kromě původců, jejichž působení přímo ovlivňuje kvalitu trávníku, napomáhá vadám trávníku také prostředí. Nejčastěji se jedná o následující problémy:

 • pH půdy – příliš vysoké pH půdu okysličuje a napomáhá rozšiřování plevele, naopak nízké pH způsobuje, že se živiny v půdě neudrží a trávník není dostatečně vyživován a proto řídne
 • nevhodné složení půdy – půda by měla obsahovat vhodné složení minerálů, které pomáhají trávník vyživovat, důležité je dodávat půdě dostatek živin prostřednictvím hnojiv obsahujících dusík, síru, mangan, železo, zinek, draslík, měď a další, jež zajišťují odolnost travin vůči působení biotických škůdců, a také optimální rychlost růstu a zdravou barvu – obvykle stačí hnojit běžnými směsmi a podle pokynů výrobce, vhodné je také provést před sadbou diagnostiku půdy, nadměrné hnojení totiž může mít opačný efekt
 • nedostatečné provzdušnění půdy – před výsadbou by měla být půda připravena nejen hnojením, ale i provzdušněním (používá se vertikutátor), v průběhu růstu je pak dobré jej prořezávat a pravidelně kosit, aby se vzduch dostával také k nově vyrůstajícím stéblům
 • půda je příliš vlhká až podmáčená s nedostatkem slunce – tento aspekt podporuje růst řas a mechu, ale také rozvoj infekčních chorob
 • půda je příliš suchá – v takové půdě naopak nerostou dostatečně silná stébla, je potřeba ji dostatečně zavlažovat

Opravy trávníku

Pokud se potýkáte s některou z uvedených vad trávníku, je vhodné na něm provést odpovídající opravy. Ty se obvykle aplikují podle toho, jaké vady lze pozorovat a jaký je jejich rozsah. Primárním krokem je vždy posouzení konkrétní vady a případná úprava složení půdy. Pokud je poškození většího rozsahu, přistupuje se k použití náročnějších přístupů.

Opravy zapleveleného trávníku

Zaplevelený trávník, nebo trávník, na němž se vytváří mechy a řasy, je nutné ošetřovat především s ohledem na složení a charakteristiky půdy. Obvyklým důvodem výskytu těchto neduhů je buď příliš okysličená nebo příliš vlhká půda. Obnova zdravého trávníku pak vyžaduje následující kroky:

 1. Odstranění mechu a odumřelého plevele.
 2. Úprava pH půdy vhodnými prostředky, odvodnění a případné provzdušnění holých míst (na jaře je nutné půdu provzdušňovat kompletně)
 3. Pohnojení vhodnou směsí a aplikace pesticidu.
 4. V stinných místech zkombinovat traviny pro tyto lokality, aby zabránily opětovnému návratu mechu.

Opravy přerostlého trávníku

Pokud trávník přeroste, protože nebyl v pravidelných intervalech pokosen, je potřeba jeho opravu provést postupně, tzn. není možné trávník zkrátit na běžnou délku. Oprava takového trávníku vyžaduje:

 1. Pokosení v několika fázích (s kratším intervalem mezi jednotlivými sečemi).
 2. Po pokosení na původní délku se provede provzdušnění a prořez.
 3. Pokud je na některých místech řídký porost, zapískuje se a provede se přísadba.
 4. Poté se trávník pohnojí vhodnými přípravky.
 5. Následná péče je pak prováděna dle klasického postupu.

Opravy řídkého trávníku

Objevují-li se v porostu pelichající místa nebo lokality s menší hustotou, nebo je-li trávník pravidelně vystaven působení nežádoucích živočichů, kteří po sobě zanechávají holá místa, je v první řadě nutné odstranit prvotní příčinu jejich vzniku. Následně je možné začít jeho obnovu. Místa, kde nepůsobí živočichové, ale půda je neúrodná, vyžadují odebrání několika svrchních vrstev a zasypání novou půdou, do nichž je provedena výsadba. Standardně se provádí provzdušnění, pohnojení a přísadba na potřebnou hustotu.

Opravy nezdravého trávníku

Trávníky napadené infekcemi je potřeba ošetřovat podle toho, jaký typ infekce je zasáhl. Obvykle se v takovém případě aplikují nejdříve fungicidy, které odstraní zárodky plísní. Následně je potřebné aplikovat vhodnou prevenci, kterou je především úprava charakteristik půdy, tzn. provzdušnění a případné zapískování, které podpoří odvod vody. Velmi důležité je také aplikovat vhodná hnojiva – v tomto případě především draselná, a také vysévat typ travin, který je určen pro konkrétní podmínky.

Opravy trávníku nehomogenního, pomalu rostoucího nebo slabého

Vyznačuje-li se trávník především mechanickými nedostatky, je to zpravidla způsobeno nevhodnou péčí. Nehomogenní a pomalu rostoucí trávník má zpravidla málo vzduchu nebo je mu dodáváno nadměrné množství živin. V takovém případě je potřeba provést prořezání a úpravu hnojivové směsi. Slabá stébla obvykle trpí nedostatkem vody a je potřeba upravit způsob závlahy.

Cena opravy trávníku

Náklady na opravy trávníku vyplývají především z náročnosti úkonů. V některých případech je potřeba provést pouze jednorázovou operaci, která zajistí odstranění vady, udržování stavu trávníku pak nevyžaduje speciální prevenci. Obecně ovšem opravy trávníku vyžadují využívání speciálních přípravků a také nástrojů (nejčastěji se jedná o zmíněný vertikutátor, který však obvykle mívají majitelé trávníku k dispozici, případně o náročnější zařízení pro odstraňování vysokých trav). Standardně lze počítat s náklady na přísadbu, vhodné hnojivo či nějaké doplňující nástroje.

Orientační ukázky cen (rok 2023). Tyto ceny je potřeba brát s rezervou, jelikož každá firma má odlišné ceníky. Velkou roli hraje i místo. Ve větších městech počítejte s vyšší cenou. 

 • Postřik proti plevelům 3-8 Kč / m2
 • Dosetí travního semene 2-14 Kč / m2
 • Hnojení 5-9 Kč / m2
 • Vertikutace 2-8 Kč / m2
 • Posečení nízké trávy 1-3,5 Kč / m2
 • a další práce ...

Do ceny se dále promítá: doprava, konzultace, materiál, velikost a složitost opravovaného trávníku. Nejpřesnější cenu obdržíte při zadání poptávky přímo firmě, která je vaší zahradě nejblíže.

 

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

RU


Související články