Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Postup aplikace tekuté lepenky

  

Tekutá lepenka je moderní stavební materiál, který umožňuje dosáhnout velmi dobrých hydroizolačních vlastností na venkovních površích s vysokou odolností a trvanlivostí. Standardně je řešena jako dvousložkový nátěr na bázi maltovin a dispergované polymerní složky, jež je určen pro vytvoření souvislé a vysoce přilnavé membrány právě pro silikátové povrchy, jako jsou betonové nebo zděné vodorovné konstrukce, či konstrukční prvky, u nichž tvoří betonové, cementové nebo maltovinové směsi povrchovou vrstvu sklady (cementová mazanina, potěr či vápenná omítka apod.).

Díky specifickému nanášení a rychlému vytvrzování představuje tekutá lepenka velmi oblíbený prostředek pro vytváření spolehlivé hydroizolační vrstvy v exteriérech i interiérech. Nejrozšířenější a velmi oblíbenou je pak produkt patřící do produktové řady tekutých hydroizolací od společnosti Den Braven, který díky svým vlastnostem umožňuje prakticky univerzální použití.

Tekutá lepenka Den Braven

Dvousložkový izolační nátěr označený jako tekutá lepenka od společnosti Den Braven představuje pokročilou hydroizolační hmotu, jež po vytvrzení dosahuje velmi dobrých užitných vlastností. Na rozdíl od jiných hmot, jež bývají zpravidla jednosložkové, kombinuje tekutá lepenka cementovou směs, do níž se během přípravy hmoty přidává dispergovaná složka zajišťující silný hydrofobizační efekt. Složení hmoty umožňuje nejen vytvoření hydroizolační membrány, ale také zvyšuje odolnost povrchu vůči mrazu či působení povětrnosti, ale také vůči chlorované vodě, je proto možné ji použít jako hydroizolační nátěr pod finální vrstvu betonových povrchu balkonů nebo teras, ale také pro obklady bazénů či koupelen.

Tekutá lepenka Den Braven

Aplikace tekuté lepenky Den Braven

Provedení hydroizolační membrány z tekuté lepenky Den Braven vyžaduje dodržení specifických aplikačních podmínek a také postupu stanoveného výrobce. Jelikož se jedná o dvousložkový materiál, je nutné při jeho nanášení zohledňovat kratší dobu zpracovatelnosti před zahájením vytvrzování, která činí přibližně 2 hodiny (poté přestává mít nátěr potřebné aplikační vlastnosti). Aplikace je možná pouze v rozsahu teplot 10-30°C. Pro správnou adhezi k podkladnímu povrchu je navíc doporučováno využívat penetračního nátěru, který vytvoří vhodnou a flexibilní mezivrstvu, jež umožní optimální propojení hydroizolace s podkladem.

Postup nanášení tekuté lepenky Den Braven

Při nanášení nátěru je doporučováno postupovat následujícím způsobem:

  1. Podkladovou plochu pro aplikaci tekuté lepenky je nutné vhodným způsobem připravit, tzn. zbavit ji všech nečistot a mastnoty.
  2. Na připravenou podkladovou plochu se nanáší penetrace – ideální je využít produktu od společnosti Den Braven, který je s tekutou lepenkou vodně kompatibilní – k tomuto účelu dobře poslouží hloubková penetrace NANO. Penetrace se nanáší rovněž podle pokynů výrobce a je nutné dodržet požadavek na její zaschnutí.
  3. Jakmile je vrstva penetrace připravená, je možné začít připravovat směs tekuté lepenky – do větší nádoby nejdříve nalejeme tekutou složku, do níž následně vysypeme složku sypkou.
  4. Směs postupně mícháme – míchaní lze provést ručně, doporučuje se však využít míchadla při nízkých otáčkách (250 ot/min).
  5. Po důkladném promíchání se tekutá lepenka nanáší malým válečkem nejdříve v rozích a koutech – ihned po nanesení se v těchto místech aplikují těsnící pásy, na které je potřeba nanést další vrstvu nátěru, která je dokonale překryje.
  6. Na přípravu koutů a rohů pak navazuje plošná aplikace – tu je možné provádět buď větším válečkem, optimální je ovšem vytahování hladítkem, které umožňuje vytvářet rovnoměrnou vrstvu. Hmota se nanáší vždy minimálně ve dvou vrstvách, tzn. druhá vrstva se aplikuje na mírně vytvrzenou vrstvu první.
  7. Po provedení druhé vrstvy je nutné nechat tekutou lepenku dosáhnout minimální pevnosti.

Doba vytvrzování tekuté lepenky Den Braven s minimální pevnosti je závislá na typu podkladové konstrukce a plánovaném řešení interiéru nebo exteriéru. Pokud je hydroizolační membrána používána pro obklady nebo dlažby v interiérech nebo exteriérech, je nutné ji nechat vytvrzovat minimálně 24 hodin. V průběhu vytvrzování by měly být rovněž dodržovány specifické podmínky, a to především stabilní teplota a vlhkost, které zajistí rovnoměrné vysýchání. Povrch by měl být po dobu vytvrzování chráněn proti přímému slunečnímu záření.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (2 hlasy)


Související články