Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   ›   ›   ›   › 

Skladba dřevěného stropu

  

Tradiční dřevěné stropní konstrukce rozdělují budovu po výšce. Pomocí nosných prvků přenáší zatížení, vyvolané buď nenosnými příčkami, vlastní hmotností, zařízením nebo hmotností osob nebo mimořádným zatížením vznikajícím při nehodách nebo haváriích. Kromě toho by stropní konstrukce měla splňovat požadavek požární odolnosti a tepelné a akustické izolace.

Tyto požadavky lze splnit za pomoci různých skladeb dřevěných stropů a druhů použitých materiálů. Skladba stropu prošla během posledních staletí významnou proměnou. Od jednoduchých povalových stropů, kde nosnou funkci plní povalové trámy (obvykle se třemi opracovanými plochami). Přes složitější trámové stropy (s nebo bez přiznaných trámů) až k fošnovým stropům.

Povalové stropy

Tyto stropy jsou náročné na množství spotřebovaného dřeva. Při větších rozpětích vkládáme povalové trámy do válcovaných ocelových nosníků. Minimální délka uložení je 80 mm. Spřažení povalových trámů provádíme pomocí skob, klínů nebo vložením pera mezi trámy. Omítka u těchto stropů bývá nahazována na rákosové pletivo. Podlahu tvoří násyp, polštáře a dřevěný zaklop.

Tloušťku povalových stropů (h) si můžete spočítat pomocí empirického vztahu

h = 20*l + 60 [mm], kde l je rozpětí v metrech.

Povalový strop

Jednoduchý povalový strop

Trámový strop s polo-zapuštěným podhledem

Trámový strop tvoří stropní trámy (stropnice) v osové vzdálenosti 0,8 - 1,2 m. Rozměr trámů je závislý na rozpětí a velikosti zatížení (výška trámu obvykle bývá 120 - 300 mm a šířka trámu 80 - 200 mm). Délka uložení stropnic na nosné zdi od 150 do 200 mm. Mezera kolem zhlaví trámů by měla být minimálně 50 mm široká. Na opracované trámy ze smrkového, jedlového nebo modřínového dřeva se nabíjí buď prkna tlustá 30-45 mm, která tvoří přímo podlahu nebo záklop z prken tlustých 25 mm. Na tento záklop následně přijde násyp, do kterého se vkládají podlahové polštáře 120/60 mm na přibití podlahy.

Správným uložením stropních trámů na dřevěnou podložku ošetřenou biocidem, dosáhneme ochrany před vlhkostí a biotickým poškozením konstrukce.

Výška stropnice lze spočítat dle empirického vztahu

h = 20*l + 180 [mm], kde l je rozpětí v metrech

Schéma trámového stropu

Schéma trámového stropu

Fošnový strop

Vliv fošnových stropů je významný předně u moderních konstrukcí. Nosnou funkci stropu plní fošna o rozměrech cca 60/240 mm, velikost závisí na rozpětí a zatížení. V osové vzdálenosti je klademe po 600 mm. Důležité jsou křížové vzpěry mezi fošnami (osazené po 1,5 m), které zabraňují klopení. Nosná kostra je z obou stran obitá prkny nebo OSB deskami.

Fošnový strop

Fošnový strop

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (3 hlasy)

Související články