Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   ›   ›   ›   ›   ›   › 

Stropní konstrukce - druhy stropů a jejich přednosti

  

Úkolem stropních konstrukcí je z pohledu statiky přenášet zatížení do okolních nosných stěn. Díky stropům dokáží stavby ušetřit mnoho místa, kterého bývá v některých oblastech velmi málo. V článku se dozvíte základní informace o stropech klenbových, dřevěných, z ocelových nosníkůkeramických a železobetonový.

Klenbové

Oblouková konstrukce klenby přenáší zatížení šikmo do podpor. Předností klenbových stropů bývá obrovská únosnost. Bohužel se jedná o konstrukci velmi pracnou a v dnešní době prakticky nepouživatelnou. Ve většině případů se s klenbou stropu setkáme pouze při adaptacích a rekonstrukcích. Existují různé tvary klenbových stropů. Mezi nejznámější patří valená klenba, která spočívá na dvou podpěrách. Mimo této existují i klášterní klenby, zrcadlové klenby, neckovité klenby, české klenby, křížové klenby, lunetové klenby...

Klenbový strop

Impozantně vyhlížející klenbový strop příjemnou atmosféru dokresluje osvětlení, které hraje velmi důležitou roli. (Autor the_h cc)

Dřevěné

Výhodou dřevěných stropů je jejich okamžitá únosnost. V porovnání s betonovými konstrukcemi nevzniká mokrý proces výroby. Oproti klenbovým stropům nezabírají mnoho místa a i jejich váha je podstatně menší. Dřevěný materiál dokážeme snadno opracovat a má dobré tepelné i zvukově izolační vlastnosti. Velkou předností u dřevěných stropů je konstrukční spolehlivost. Dřevěných stropů využíváme především u adaptací, rekonstrukcí a dřevostaveb.

Z ocelových nosníků

Základním prvkem těchto stropů je ocelový nosník ve tvaru I, který přenáší zatížení do nosných zdí. Dle velikosti nosníků můžeme zastropit různě velké místnosti. Jako výplň mezi nosníky používáme různé stavební materiály. Zpravidla kombinujeme beton, keramiku a ocel (moderní způsob karisítě, dříve z pásové nebo prutové výztuže). Osová vzdálenost jednotlivých nosných prvků je závislá na použitém materiálu a velikosti zatížení (stálé a nahodilé), které bude působit na strop. Tento typ stropu se dá postavit relativně snadno a s výhodou jej používáme u rekonstrukcí.

Keramické

Keramické stropní konstrukce mají v posledních letech velké zastoupení především u novostaveb. Předností těchto stropů je jejich snadná realizace, variabilita a vzhledem k jejich konstrukci i dostatečná únosnost vzhledem k relativně nízké hmotnosti. Hlavní nosnou část tvoří železobeton, který přenáší zatížení do obvodových nosných zdí.

Stavba stropu z porothermu

Jako keramika (resp. keramické materiály) se označují soudržné, ve vodě téměř nerozpustné polykrystalické látky, které získáváme z anorganických nekovových surovin. více informací

Mezi konstrukční prvky keramického stropu patří:

  • keramické nosníky s příhradovou výztuží
  • keramické vložky MIAKO
  • beton
  • ocelová výztuž (pruty a kari sítě)

Porotherm strop - nosníky, miako vložky

Přední výrobci v české republice: Porotherm, Heluz - na obrázku stropní vložky MIAKO (Porotherm)

Železobetonové

Strop tvořený ocelovou výztuží a betonem dokáže přenést obrovská zatížení. Oproti ostatním stropům je tento mnohonásobně komplikovanější a pracnější. Vždy je potřeba postupovat dle pokynů statika, který navrhne konstrukci podle platných norem a konstrukčních zásad.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 2.67/5 (3 hlasy)


Související články