Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jak vybourat starý strop?

  

Před každou větší rekonstrukcí je na řadě důkladné bourání nevyhovujících a znehodnocených konstrukcí. Týká se to také stropů, jejichž správné vybourání, které nepoškodí statiku domu, není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Záleží na použitých materiálech, technickém stavu stavby a dalších detailech. Pokud jsme na pochybách a nemáme kompletní stavební dokumentaci, raději si přizveme odborníka, ať neuděláme více škody než užitku.

Plánování - Metody bourání stropuÚklid

Než začneme s bouráním - plánujeme

Upozornění na stavební povolení, ohlášení - bourání stropu je zásah do nosné konstrukce stavby a je potřeba kontaktovat projektanta, který nám vysvětlí, co budeme potřebovat. Projektová dokumentace je potřeba vždy. Dále stavební povolení nebo ohlášení - s tím nám poradí nebo jej vyřídí projektant.

Výchozí stav pomocí stavebního průzkumu - důkladný stavební průzkum, během kterého zjistíme všechny detaily ohledně příček, použitých materiálů a případných poškození, značně sníží riziko případných problémů a havárií při rekonstrukci. Platí to zejména pro starší stavby, ke kterým není dostatečná dokumentace a je zřejmé, že zde může čekat nějaký problém s případnou ztrátou únosnosti stropu, což může skončit až zřícením.

Postupujeme po jednotlivých krocích - v rámci rekonstrukce patří vybourání stropů k jedné z prvních pracovních činností. Existují však případy, kdy se vyplatí s bouráním stropu počkat například, až se dodělá střecha nebo nový strop o něco výše nad původním.

Před zahájením výraznějších bouracích prací si ověříme, že máme plán pro nové řešení a dostatečný rozpočet pro financování materiálu i práce. Setkat se totiž můžeme s nečekanými problémy a často překvapivými materiály, což může celý proces prodražit.

Zvolíme odpovídající metody rekonstrukce - když vybouráme část starého stropu a hodláme přidat modernější prvek, dejme si pozor na výběr správného technologického řešení. V praxi to může znamenat, že v některých případech není vhodné betonování a lepší volbou budou postupy suchou výstavbou.

Způsoby bourání stropů

UPOZORNĚNÍ: Bezpečnost práce na prvním místě! Při bourání vzniká nebezpečný prach, hluk, riziko pádu člověka, pádu suti na člověka. Proto je potřeba se chránit ochrannými přostředky a být ostražitý, jak na sebe, tak i na své okolí!

Dřevěné

Můžeme se setkat s několika různými druhy dřevených stropů. Nejjednodušší na rozebrání jsou dřevěné stropy bez spodního podhledu, s vrchním záklopem pouze z obyčejných prken překládaných přes sebe nebo na doraz. Tyto stropy bývají například u seníků. Obstaráme si pomocné lešení pod strop (podle výšky stropu, u nízkych do 3 metrů stačí ocelové kozy a stavební fošný) a odstraníme z vrchní části staré prkna. Zůstanou nám pouze trámy, které sundáme v celku nebo je rozřežeme na mistě motorovou pilou.

Pokud má strop i podhled, pak musíme zjistit, zda v dutině není násyp z plevů či suti (rozebereme horní záklop a okamžitě víme na čem jsme). Obsahuje-li strop tento materiál, tak jej odstraníme dříve než začneme s rozebíráním podhledu. Podhled bývá tvořen omítkou a dřevěným podbitím. První možnost: Následuje tedy otlučení omítky. Po omítce sundáme rabicové pletivo nebo rákosí, které mělo za úkol držet omítku na dřevěném podbití. Druhá možnost: z vrchní strany začnemé desky vytloukat těžkou palicí. Omítka se začne drolit a desky odpadat. Při této možnosti si na horní straně musíme ponechat pochozí desky nebo fošny. Pokud stoupneme na podhled, můžeme se propadnout. V místnosti pod stropem bude extrémní nepořádek.

Po úklidu místnosti pod stropem nakonec odstraníme i trámy.

Klenbové z plných cihel

Způsob bourání záleží na typu klenby i jejím umístění. Pozor je potřeba dávat hlavně na masivní klenby a takové klenby, které se navzájem ovlivňují. Před bouráním je potřeba prověřit, zda vybouráním klenby nehrozí zborcení okolních konstrukcí. Pokud ano, je potřeba tyto konstrukce zajistit tak, aby nedošlo k jejich pohybu (např. ŽB věnci, táhly, sloupky či pomocným bedněním...).

Příklad bourání jednoduché klenby s využitím kladiva.

Staré traverzové s dutými keramickými tvarovkami

Postupuje se postupně od prvního po poslední pole. Opačný postup než při výstavbě tohoto typu stropu.

Železobetonové

Bourání těchto stropů je mnohonásobně složitější než u předchozích typů. K demolici je vhodné použít bourací stroje. Beton je křehký materiál, který se po soustavných úderech kladiva drolí. Velkým problémem je výztuž, kterou strop obsahuje a je jím doslova propletená. Bourání těchto stropů bývá nejčastěji spojeno s kompletní demolicí celé stavby.

Úklid

Každá demolice zanechává po sobě velké množství odpadů, suti a prachu. Existuje několik možností, co s tímto odpadem dělat. Můžeme jej znovu použít např. v násypech nebo jej odvézt na skládku.

Článek aktualizován 27.11.2022 při hodnocení: 1.83/5 (6 hlasů)

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 2.9/5 (10 hlasů)

RU






Související články