Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jak se staví dřevěná terasa na pilotech?

  

Dřevěná terasa je v dnešní době velmi oblíbeným doplňkem moderního bydlení, který je obvykle navrhován již v době projektu jako součást výstavby. Rozhodnete-li se pořídit se terasu dodatečně k již zabydlenému domu nebo chatce, existuje řada variant, jejichž aplikace závisí především na tom, jaký materiál zvolíte, a na jakém podloží ji budete zakládat. Základním předpokladem stabilní terasy s dlouhou životností a minimem rizik z hlediska porušení stability.

Typy materiálů pro zbudování terasu

Samostatné (nepodsklepené) terasy mohou být budovány z různých materiálů. Nejčastěji se pro tento typ výstavby používá lehkých pevných materiálů (masivní dřevo či kompozity na bázi dřeva – lepené dřevo, dřevoplast), pro robustnější typy se pak používají betonové nebo keramické prefabrikáty. Dřevěné terasy, či terasy z materiálů na bázi dřeva jsou aktuálně velmi rozšířeným trendem zejména pro jejich přírodní vzhled, poměrně jednoduchou montáž a přívětivou cenu. Díky nízké hmotnosti a vysoké pevnosti je možné je umísťovat v různých lokalitách.

Zakládání dřevěných teras

Při výstavbě dřevěné terasy je potřeba velmi dobře zvážit, na jakém místě bude přiléhat k základní stavbě a jaké podloží se pod ní nachází. Stojí-li dům ve svahu, bude potřeba při navrhování terasy počítat vždy také s hmotností sloupků, které budou držet konzolovitou konstrukci ve správně vyspádované výšce. Pokud je podloží pevné a málo stlačitelné, bude terasa vyžadovat pouze vytvoření nízkého základy a zpevnění podkladové půdy, kterou je nutné opatřit hydroizolací, která zabrání jednak udržování vlhkosti přímo pod nosnými a podlahovými dílci, jednak prorůstání plevele a napadání dílců plísní. Dřevo jako hygroskopický materiál je výrazně senzitivní k výkyvům teploty a vlhkosti, jež se projevují především na rozměrových změnách vlivem bobtnání a vysýchání. S tímto aspektem je potřeba při zakládání počítat a jednotlivé nosné i nenosné dílce správným způsobem instalovat a ošetřit. Základy terasy, jejíž konstrukci zpravidla tvoří pochůzná podlahovina uložená na příčných nosných trámech, bývají řešeny ve třech základních variantách, a to:

  • piloty – užívají se především v případě, konstrukce terasy má být konzolovitá nad svažitým terénem, kdy piloty nesou hmotnost nosných sloupů, nebo pokud je podloží pod terasou málo únosné a hrozí jeho sedání; piloty se v takovém případě užívají jako základ podezdívky nebo sloupků či jiných distančních prvků,
  • zpevněné podloží – má-li podloží dostatečnou únosnost, je možné terasu pokládat rovnou na upravenou plochu – standardně se používá štěrkový podsyp, který se udusá válcováním, základ pak tvoří přímo sloupky nebo desky v malých tloušťkách,
  • pevná základová deska – dřevěnou terasu je možné založit také podbetonováním, tzn. na únosném podloží se vybetonuje deska, na kterou se pak ukládá distanční a nosná konstrukce terasy s hydroizolací a pochůznou podlahovinou.

Dřevěné terasy na pilotech – požadavky a výstavba

Piloty představují prefabrikované základové prvky, které se používají k dosažení dostatečně únosného podloží v případě, že je stavba budována na výrazně stlačitelném nebo nesoudržném podkladu. Používají se především jako základ pro sloupky zvýšených dřevěných teras uložených na konzole. Při výstavbě je vždy nutné si celé řešení terasy rozvrhnout a stanovit si, jakým způsobem bude pochůzná část orientována – sloupky umístěny na pilotách mohou nést buď průvlaky pro uložení nosných instalačních trámů, nebo přímo trámoví.

Příprava a realizace stavby dřevěné terasy na pilotách

Disponujete-li návrhem i vhodným materiálem, je před vlastní instalací terasy nutné vyhloubit zeminu v daném prostoru a připravit jámy pro umístění pilot. Zejména v případě, že se terasa bude nacházet jen ve velmi malé výšce nad zemí, je důležité provést velmi důkladné ošetření terénu, aby k dřevěným prvkům nepronikala vlhkost a plevel. Jakmile jsou piloty zahloubeny, mělo by se provést odstranění svrchní ornice, zaizolování a vytvoření rovnoměrného podsypu štěrkem nebo drtí. Následně je možné na piloty uložit sloupky nebo rovnou našroubovat nosnou konstrukci terasy (podle rozvržení). Nosnou konstrukci tvoří buď průvlaky s trámy nebo pouze trámy, na které jsou dále osazována pochůzná prkna – ta se přibíjí spojovacím materiálem v dané distanci, která umožňuje eliminovat vliv bobtnání a vysýchání. V závěru je vždy nutné terasu ošetřit nátěrem nebo impregnací, které pomohou snížit vliv povětrnosti a biotických i abiotických škůdců.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články