Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jak recyklovat sádrokarton?

  

Sádrokarton je velmi populární materiál používaný nejen při rekonstrukcích, ale i v nové výstavbě. Jeho význam a tím i uplatnění stále roste. K tomu přispívá hlavně odolnost sádry vůči ohni a také schopnost bránit pronikání hluku. Ale s tím, jak ho víc a víc používáme, se musíme také snažit, aby se dal sádrokarton co nejlépe recyklovat.

Sádrokarton v Evropě

Celá třetina veškerého evropského odpadu pochází ze staveb a demolicí. Proto vznikl projekt Gypsum to Gypsum, který spolufinancovala Evropská unie a jehož cílem je doporučit, jakým způsobem je možné tento materiál dokonale znovu využít. Je to více než důležité, protože jen v Evropě se ročně použije více než 1 600 milionů metrů sádrokartonu. Proto se do budoucna předpokládá, že hlavním trendem bude přejít od demolic budov, což obvykle vytvoří obrovské množství stavebního odpadu bez rozlišení, k jejich demontážím. Budovy se pak rozloží na jednotlivé prvky a vyseparovaný sádrokarton by se mohl stát jednou z hlavních druhotných surovin. Již nyní některé firmy umí oddělit ze sádrokartonu papír a prášek a v pilotních projektech se podařilo procento recyklovatelné sádry v sádrokartonech zvýšit až na 30 %.

Kam s ním u nás

Stavební odpad, včetně sádrokartonu, můžete odložit několika způsoby:

  • odvézt do sběrného dvora
  • odvézt na skládku
  • nechat si přistavit kontejner a odvézt ho specializovanou firmou

Obecně platí, že čím je odpad více roztříděný, tím lépe se ho zbavíte. Pokud máte zvlášť cihly, sádrokarton, omítky, případně kusy armatur atd., bude to jednodušší, než když máte všechno smíchané dohromady. Zbavit se separovaného odpadu je také vždy levnější než směsného.

Než si ale vyberete nějakou z výše uvedených variant, zjistěte si, zda vámi vybraná instituce vůbec sádrokarton bere. Všechny odpady jsou rozděleny podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.) do 20 jednotlivých kategorií. Sádrokarton spadá do skupiny 17 08 Stavební materiál na bázi sádry, která má ještě dvě podskupiny:

  • 17 08 01 - stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
  • 17 08 02 - stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

Bohužel, ani nejmodernější typy sádrokartonu nejsou bez příměsí. Obvykle je největším problémem vysoký obsah síranů.

  1. Odvoz do sběrného dvora

Každý občan má v místě svého trvalého bydliště právo odvézt do sběrného dvora určité množství odpadu zdarma. Některé berou veškeré odpady bez omezení, ale jinde vám sádrokarton nevezmou. Proto je třeba si zjistit konkrétní podmínky vašeho sběrného dvora. Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz, abyste prokázali své trvalé bydliště, jinak budete za odložení platit v každém případě. Pokud máte velký objem, ověřte si, zda daný sběrný dvůr nenabízí přistavení kontejneru a jeho odvoz. Taková služba se ale platí vždy.

  1. Odvoz na skládku

Každá skládka spadá do určité kategorie dle svého technického zabezpečení, ale sádrokarton nelze ukládat na všechny. Opět si zkontrolujte, jaké skupiny odpadu daná skládka odebírá a zda je mezi nimi i sádrokarton. Pokud si na odvoz na skládku najímáte nějakého externího přepravce, chtějte potvrzení, že odpad skutečně dovezla na splátku. Bohužel, stále ještě se najdou „experti“, kteří jsou schopni i nebezpečný odpad vyklopit někde v lese. Uložení na skládce je placené, cena závisí na objemu ukládaného odpadu, na tom, zda je separovaný nebo směsný a také na lokalitě.

  1. Likvidace specializovanou firmou

Odvoz odpadu, včetně sádrokartonu, vám může nabídnout i stavební firma, která pro vás pracuje. Pokud dostanete nabídku třeba na rekonstrukci, zkontrolujte, zda máte v rozpočtu položku likvidace stavebního odpadu. Ušetří vám to starosti. Další variantou je objednání firmy specializované na likvidaci stavebního odpadu. Její zaměstnanci odpad naloží a odvezou na skládku odpovídající kategorie, takže se budete muset postarat jen o zaplacení faktury. Tu nevyhazujte, může se stát, že budete muset doložit stavebnímu úřadu, jak jste sádrokarton i další stavební odpad odstranili.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 2.86/5 (7 hlasů)

Související články