Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   › 

Jak funguje kořenová čistička odpadů?

  

Čistá pitná voda se pomalu, ale jistě stává jednou z nejcennějších surovin ve světě. Tento vývoj je bohužel nevyhnutelný ze dvou důvodů: jednak je nezbytná pro přežití každého člověka a jednak se veškeré zdroje pitné vody postupně stávají kontaminovanými, tudíž nepoužitelnými. Proto je třeba začít s takovou cenností zacházet šetrně a patřičně si jí vážit, což znamená omezit její používání místo vody užitkové.

Dvojí rozvody (zvlášť pro pitnou a pro užitkovou vodu) do domácností jsou sice dalekou utopií, ale i tak lze díky domácí kořenové čističce odpadních vod alespoň částečně recyklovat použitou vodu a opětovně ji využívat jako užitkovou. V součastné době se tato ekologická čistička zapsala do povědomí lidí spíše jako způsob čištění stoky, který využívají menší města a vesnice, avšak i pro jednotlivé domácnosti může být řešením i způsobem, jak za spotřebu vody ušetřit.

Jak funguje?

Celý proces čištění musí začít ještě před tím, než šedá voda doteče do vlastní čističky. Předstupeň hlavního procesu probíhá v domácí verzi v septiku složeném z více komor podle potřeby vzhledem k velikosti čističky. U obecních je tok sveden na oddílnou kanalizaci, kde se zbavuje mechanických nečistot pomocí česel, sedimentačních nádrží, anaerobních separátorů, písečných usazováků a u jednotných kanalizací ještě i odlehčovacích komor.

Samotná kořenová čistička se podobá mělkému rybníku se stěnami vyztuženými svařenou fólií, dnem vyplněným kameny, jemným štěrkem a mramorovou drtí a s vysázenými vodními rostlinami, jejichž kořeny jsou hlavními aktéry celé konstrukce a tvoří tzv. vodní filtr. Žádaného výsledku dosáhnou přibližně za 10 dní. Při tom se není třeba obávat ani zápachu, ani komárů, jelikož se hladina vody drží pod povrchem štěrku v hloubce 5-10 cm.

Předčištěná voda nejprve postupně naplní pulzní šachtu a poté je proudem vypuštěna na kořenový filtr. Rovnoměrné dávkování do celého objemu rybníku garantuje rozvodné potrubí s množstvím otvorů.

Obrozená voda vytéká z rybníčku do vsakovací drenáže, místní řeky, případně do zahradního jezírka. Obce mohou přistavět ještě dočišťovací kaskádu zakončenou jezerem, které místní využijí jako koupaliště.

Základní stavební prvky:

  1. Rostliny - Rákos, orobinec, odolný blatouch bahenní, nitrofilní kosatec žlutý, skřípinec jezerní, svěže zelený zevar vzpřímený, léčivá kyprej vrbice a mnohé další.
  2. Mikroorganismy - funkčnost však zajišťují nejen kořeny, ale především bakterie zpracovávající pro nás odpadní látky v rámci svého metabolismu. Proto čistička plní svou funkci i v zimě, kdy rostliny mají vegetační klid. Důvodem zachování obou složek je vzájemná prosperita – rostliny vytváří příznivé prostředí pro rozmnožení mikroorganismů.
  3. Štěrk, písek a další mechanické filtry.

Co všechno umí z vody odstranit?

  • Organické látky – čištění probíhá v už septiku bez přístupu kyslíku (= anaerobně) a následně za přístupu kyslíku na kořenovém filtru (= aerobně); průměrná účinnost dosahuje 95%
  • Bakterie – složitou kombinací fyzikálních, chemických a biologických procesů se zničí více než 99% koliformních bakterií a 95% streptokoků
  • Dusík – obsah dusíku vázaného v amoniaku se sníží o 90%, v případě potřeby redukovat obsah samotného molekulárního dusíku lze využít opětovné recirkulace nebo kaskády více vertikálních filtrů
  • Fosfor – eliminace probíhá sedimentací ve filtračním loži a absorpcí rostlinami (+ jejich následnou sklizní); i s přirozenou účinností 40% se bez problémů dostanete do norem pro vypouštění do povrchových vod, protože obsah fosforu není přirozeně vysoký. Pokud byste chtěli, tak efektivitu můžete bez problémů zvýšit zapojením materiálů s vysokou absorpcí jako např. kalcit a struska.
Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články