Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Co jsou směrné ceny RTS?

  

Pokud jste náhodou narazili na tento pojem a netušíte, co znamená, potom se nejspíše běžně nepohybujete v oblasti stavebnictví, do které spadá, nebo jste to ní právě zavítali jako nezkušený nováček a nasáváte nové informace, kde to jen lze. Ze samotného názvu si každý lehce vyvodí, že se bude jednat o standardizované finanční ohodnocení, ale čeho a kde? Konkrétně se jedná o tabulky, které udávají průměrné ceny jednotlivých prací a materiálů bez přidané hodnoty DPH. Souhrnně se nazývají cenová soustava RTS DATA, protože jsou vydávány společností RTS a.s. Tato firma však není jedinou, kdo tabulky vytváří. Můžete si vybírat i mezi dalšími poskytovateli (např. THU, URS, či Callida). 

Cenová soustava RTS 

  1. K čemu slouží?

Hlavním účelem existence a vydávání této databáze je oceňování stavebních prací a sestavování rozpočtů. Firma tabulky vždy aktualizuje, takže jsou spolehlivé a není možné, aby se kvůli inflaci předpokládané výdaje znásobily. Standardní odchylka výsledné ceny od propočtové, se kterou je třeba v rozpočtu počítat, se pohybuje kolem +/-15%. Pokud jste „jen“ majitel pozemku, který chce nemovitost vystavět, nebo starší zrekonstruovat, tak vás nemusí tyto tabulky vůbec trápit (pokud ovšem nejste rozpočtový detailista, který chce s přesností znát hodnotu každé položky materiálu i práce).

Jiný případ ovšem nastává, vypracováváte-li projekt pro dotace ať už českých ministerstev, nebo evropské unie. Není nutné používat cenovou soustavu právě od firmy RTS, ale podle některé data zpracovat bezpodmínečně musíte. Nejvíce ji potom využívají firmy z pozice uchazeče o zakázku, kdy musí prokázat celý postup práce, spotřebované materiály a výslednou cenu zakázky v rámci nabídky svých služeb. To stejné platí pro uchazeče o veřejné zakázky. Zadavatel práce pro výběrové řízení vystaví tzv. slepý rozpočet, v němž uvádí pouze výslednou částku, a firmy samy doplní jednotlivé položky s příslušnými cenami dle své nabídky.

Další skupinu, jež se bez těchto tabulek neobejde, tvoří projektanti. Výsledkem jejich práce musí být konkrétní postup zpracovaný do detailů včetně reálných očekávaných nákladů, které se od oka jen těžko odhadují. Tak slouží směrné ceny RTS (sestavené v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.) během celého procesu od jeho úplného počátku propočtů přes všechny fáze sestavování rozpočtu (studie proveditelnosti, sestavení dokumentace, projekt stavby, realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení, vyhodnocení stavby) až k samotné realizaci a pro mnohé profese je jejich užívání denním chlebem.

  1. Co obsahuje?

Obsah RTS DATA je kompletním uceleným souborem normativních podkladů potřebných pro sestavení hodnoty stavebního projektu. Dílčími složkami jsou:

  • Společná ustanovení
  • Ceník prací HSV (hlavní stavební výroba) – zahrnuje hrubou stavbu objektů (např. zemní práce, mosty, štoly, studny, hydromeloirace, …)
  • Ceník prací PSV (pomocná stavební výroba) – řemesla, instalace, kompletace práce(např. nátěry, zasklívání, izolace, podlahy, dřevostavby, …)
  • Ceníky montáží (elektromontáže, montáže potrubí, sdělovacích, signalizačních a zabezpečovacích zařízení, …)
  • Ceníky agregovaných položek
  • Ceníky vedlejších a ostatních nákladů stavby – případné opravy chyb, započítání
  • Součástí ceníků jsou popisy technických parametrů

Pro shrnutí: Směrné ceny RTS jsou detailní seznamy standardizovaných cen stavebních prací i materiálů sloužících převážně pro přesné plánování projektů a finanční odhad. Pro snadnější použití bývají součástí počítačových programů. Ty na rozdíl od samotných tabulek nejsou zdarma, ale celé sestavování rozpočtu dělají výrazně pohodlnějším právě díky tomu, že vše potřebné shromažďují na jedno místo.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (2 hlasy)

Související články