Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   › 

Jak na provizorní oplocení pozemku při stavbě domku?

  

Účelem dočasného oplocení pozemku je především zabránění přístupu na tento pozemek osobám, které k tomu nemají oprávnění. Tedy ochrana majetku a zároveň zajištění potřebné bezpečnosti na stavbě, neboť na zhotovitele stavby jsou z hlediska zajištění staveniště kladeny nemalé požadavky.

Co říká legislativa

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je kladen dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dáván důraz mimo jiné hlavně na ohrazení stavby. Stavbu musíte ohradit nebo jinak zabezpečit a to tak, že:

 • hranice staveniště je nutné ohradit do výšky alespoň 1,8 m
 • liniové krátkodobé stavby lze ohradit zábradlím, které má horní tyč ve výši 1,1 m upevněnou na stabilních sloupcích
 • jámy, prohlubně, otvory a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu je nutné vždy po užívání zakrýt nebo ohradit
 • při ohrazování je nutné brát ohled na přilehlé stavby a komunikace
 • ohrazení je možné nahradit trvalou ostrahou

TIP: Přesnější informace naleznete v části: Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Mobilní oplocení

Tolik k zákonu. Ale jak na to? Pro dočasné oplocení lze využít celou řadu prostředků. Mezi nejčastěji využívané způsoby patří tak zvané mobilní oplocení. Mobilní oplacení jsou vlastně mobilní panely, které se používají k ohrazení stavenišť, nebo míst, kde se pořádají různé kulturní či sportovní akce. S tímto druhem oplocení se jistě setkal každý. Díky jednoduchému upevňovacímu systému patří mezi druh oplocení s nenáročnou instalací a celkem rozumnými pořizovacími náklady.

Montáž:

 • hlavním komponentem jsou pevné masivní betonové nebo plastové obdélníkové základy
 • tyto základy jsou upraveny tak, aby na ně šlo jednoduše nasadit panely různého druhu
 • panely jsou přenosné plotové dílce, například z pletiva, plechu nebo betonových bloků
 • základy se rozestaví v předem daných rozestupech (v délce jednotlivých panelů) v požadovaném obvodu kolem pozemku
 • na ně se následně napojí panely, které se případně k sobě sváží / uzamknou za pomoci matek, šroubů a matic tak, aby spolu tvořily jednolitou stěnu; panely je možné spojovat i za pomocí plechových spojek a bezpečnostních matic se speciálními klíči, což zabrání jejich případným krádežím
 • ke zvýšení stability je možné použít i sloupky se spojkou a zemním kolíkem, který usadí základy pevně k podloží a zabrání jejich vyvrácení lidskou silou i případnými náročnými povětrnostními podmínkami

Výhodný nájem i koupě

Mobilní oplocení si jednoduše objednáte, necháte dovést a nainstalovat a pak jen platíte nájem. Výhoda tohoto způsobu pořízení je ta, že po dokončení stavby oplocení necháte odvést a místo něj si vybudujete plot, který bude splňovat vaše představy a korespondovat se stylem stavby.

Pokud si toto oplocení chcete zakoupit, potěší vás jistě kromě již uvedené snadné montáže, také návratnost investice – takovéto oplocení můžete dále nabízet a pronajímat.

Skladnost demontovaného oplocení – panely jsou lehce rozdělitelné a lze je skladovat na minimálních prostorech vrstvením na sobě.

Z oplocení brána a krycí stěna

Takovéto mobilní oplocení můžete také rychle přeměnit na mobilní otevírací bránu. Panely jednoduše postavíte proti sobě, a tak vznikne dvoukřídlá brána vhodná k základnímu průjezdu.

K zabezpečení oplocení proti nežádoucím zvědavým pohledům zvenčí pomůže instalovat na mobilní oplocení neprůhledné zástěny.

Svařované oplocení

Jako další skvělou pomůckou pro oplocení staveniště může posloužit svařované oplocení, které je výhodné především svou nízkou cenou. Svařované oplocení se vyrábí v tažírně drátů, a to z pozinkovaných drátů obvykle v rolích po 50 m. Oplocení je vyráběno v předepsané výšce 1,8 m. V horní části je vybaveno přesahujícími svislými dráty, které zabraňují přelezení a plní tak základní bezpečnostní prvky.

Klasické pletivo

Mezi klasické zabezpečení pozemku patří samozřejmě běžné pletivo v jakékoli podobě (nejlépe pozinkované nebo poplastované, které se vyznačuje bezúdržbovostí, stálostí v barvě a velmi dlouhou životností). Takové pletivo je však vhodné instalovat i jako konečné oplocení. Tedy pokud plánujete oplotit svůj pozemek i po stavbě, je vhodné použít právě takovýto typ a při instalaci s tím počítat a vyměřovat nejen obvod stavby, ale také celého konečného pozemku.  

V případě dočasného použití pletiva zkuste využít i zbytky staršího pletiva, které bývá často skladované v domácnostech po opravách nebo při rušení starých plotů. Pletivo je obvykle dobře nastavitelné a na dočasné využití uplatníte i spojované části různých druhů a velikosti oček.

Postup:

 • pomocí provázku a kolíků vytyčte pozemek
 • připravte díry pro sloupky (max. 3 m od sebe)
 • vytyčený provázek by měl být ve středu vyhloubených děr a ve výšce, kde chcete mít spodní drát pletiva
 • pokud budete měnit směr obvodu (rohy pozemku), opatřete sloupky podpěrami
 • tyto podpěry použijte kvůli stabilizaci i u sloupků v řadě, pokud máte větší pozemek (min. každých 25 m)
 • vzpěry se upevňují pomocí násadky ve 2/3 výšky sloupku
 • na sloupky namontujte příchytky na napínací drát
 • u pletiv výšky 1,8 m je třeba použít 3 napínací dráty (nahoře, uprostřed a dole)
 • roli pletiva přistavte k prvnímu sloupku a jeho začátek přichyťte pomocí vázacího drátu, který provlečte každým okem pletiva a zároveň obtáčejte kolem sloupku
 • takto připevněte pletivo ke každému sloupku

Snadno a rychle tak vytvoříte kvalitní oplocení svého pozemku a zabezpečíte jej nejen v souladu se zákonem, ale také pro účely ochrany svého majetku a zdraví. Ale nejen svého, berte na vědomí, že staveniště jsou častým lákadlem i pro děti a jejich ne vždy bezpečné hry.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)


Související články