Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Jak na zasíťování pozemku?

  

Soukromá výstavba, ať už jejím výsledkem bude rodinný domek nebo jiný obytný prostor, začíná vždy výběrem pozemku. Pokud naleznete vyhovující pozemek, jeho cena se bude odvíjet od několika faktorů, které kromě lokality a velikosti budou zahrnovat také zasíťování, tzn. přivedení základních energetických rozvodů. Pozemky se prodávají v obou variantách, jako zasíťované i nezasíťované, je-li kupovaná nemovitost již k výstavbě připravena, obvykle má inženýrské sítě na hranici pozemku již přivedeny, u nezasíťovaných pozemků je pak zahájení stavby o to složitější, jelikož jak přístup k vodě, tak k elektřině je potřeba prakticky již poté, co je položena základová deska.

Co všechno obnáší zasíťování pozemku

Inženýrské sítě slouží k distribuci energií a informačně-komunikačních dat. K pozemku jsou přiváděny pomocí přípojek, které je nutné realizovat samostatným projektem (není-li zasíťován), a to s ohledem na konkrétní charakter regionu i lokality. Standardně inženýrské sítě zahrnují?

  • distribuci energií (elektřiny, plynu)
  • rozvod pitné a užitkové vody
  • odvod kanalizace
  • datové a komunikační připojení (telefon, internet)

Pokud kupujete pozemek, vždy je dobré vybírat takový, který má inženýrské dítě přivedeny již přímo na hranici pozemku – standardně to bývá normou v hustší zástavbě (kolonie či satelitní rodinné domky, městská zástavba). Je-li pozemek osamocen, nebo ve velké vzdálenosti od obce, může se stát, že k němu sítě přivedeny nejsou vůbec (nezasíťovaný pozemek), nebo jen některé – obvykle se jedná o elektřinu, případně o elektřinu a plyn (částečně zasíťovaný pozemek). U druhé varianty se většinou počítá s tím, že pozemek bude opatřen vlastní studnou a jímkou, tudíž vnější přípojka vodovodu a kanalizace se za hranice pozemku vyvádět nebude.

Realizace zasíťování pozemku

Pro každý typ inženýrské sítě se připojení realizuje přípojkou vlastního typu. Je-li pozemek částečně zasíťovaný, je potřeba se rozhodnout, jakým způsobem bude řešen přívod pitné vody a odvod vody splaškové, v případě úplného nezasíťování je pak nutné dořešit také napojení na obecný rozvod elektrické energie, a také plynu a informačně-komunikačního vedení, jsou-li požadovány. Ke zbudování přípojek či vlastních zdrojových a odvodních objektů je nutné vytvořit speciální projektovou dokumentaci technického zařízení budov, která musí být před samotnou realizací schválena příslušným úřadem. Zasíťování pozemku může jeho cenu navýšit (podle vzdálenosti od nejbližšího místa k vyvedení přípojky) řádově až o stovky tisíc.

Přívod vody a odvod kanalizace

U vody a kanalizace se lze připojit na obecné inženýrské sítě, nebo vybudovat vlastní jímku nebo čističku odpadních vod, resp. studnu. Pro napojení na obecný vodovodní řád a kanalizaci je nutné mimo hranici pozemku vybudovat jejich prodloužení. Prvním krokem v tomto směru by tedy mělo být zvážení nákladů – kontaktujte příslušný úřad, který vám sdělí nejbližší bod, kde je možné připojení provést. Podle něj je potřeba nechat zpracovat dokumentaci s položkovým rozpočtem, ke kterému si připočtete náklady na získání povolení a srovnáte je s náklady na zbudování vlastních objektů přímo na pozemku.

Připojení elektřiny, plynu, komunikace

Řešení přípojky energií je realizováno obdobným způsobem jako u vody nebo kanalizace, rozdíl spočívá především v tom, že není možné na pozemku vytvořit vlastní zdroj. U elektřiny či plynu je nutné kontaktovat distributora a podat žádost o zřízení přípojky. Ke zbudování přípojky je opět nutné nechat zpracovat projektovou dokumentaci.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články