Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Jak funguje parotěsná zábrana?

  

Parozábrany jsou jeden z výstřelků moderní doby. Zjednodušeně řečeno, pracují tak, že zabraňují z velké části pronikání vodní páry z domu do tepelné izolace. Aplikují se nejčastěji z vnitřní strany na nosný rošt konstrukcí střech nebo obvodových stěn dřevostaveb. Proč jsou ale vůbec za potřebí a jak fungují? Nebojte se, vše se dozvíte.

Jak fungují a k čemu jsou dobré?

Parozábrana se instaluje z vnitřní strany, ještě před tepelnou izolaci. Jak již bylo výše zmíněno, je vyrobena tak, aby se vlhký vzduch (ve formě vodní páry), který vzniká v domě už jen třeba tím, že dýcháme, že pereme, vaříme, sušíme oblečení atd., nedostal do vnitřní části konstrukce. To má hned několik výhod:

  1. Tepelná izolace bez obsahu vlhkosti má mnohem lepší tepelně izolační schopnosti. Vy tedy můžete ušetřit na vytápění.
  2. Reguluje množství vodní páry, která se může dostat do konstrukce, což výrazně přispívá ke zvýšení životnosti daného objektu. Vlhkost je velkým nepřítelem staveb všeho druhu. Způsobuje korozi kovových materiálů, hnilobu dřeva, podporuje vznik plísní atd.

Parozábrana

Reflexní parozábrana

Časté příčiny nefunkčnosti

Nefunkčnost způsobená chybně zvolenou konstrukci - Je vysoce důležité si uvědomit, že i parozábrana je jen jedním ze stavebních prvků a není na místě přisuzovat jí nějaké zázračné účinky. Platí to ale i obráceně. Jestliže byla parozábrana nainstalována a přesto vlhkost v domě zapracovala natolik, že byl poškozen sádrokarton, dřevěné části domu, či tepelná izolace, nemusí to být nutně chyba právě parozábrany.

Každá stavba musí fungovat jako celek a veškeré komponenty musí být správně instalovány na svá místa. Pokud jen na jediném místě není něco v pořádku, nedá se očekávat, že to ty ostatní části zachrání.

Špatně zvolená parotěsná páska - Lidé často chtějí ušetřit, protože parotěsná páska jim přijde příliš drahá, a lepí parozábranu nějakou izolačkou, či dokonce obyčejnou lepící páskou. Tyto metody nejsou ale příliš spolehlivé a je velká pravděpodobnost, že budou nedostatečné. Jenže to nezjistíte, dokud nenastanou problémy. A ty jsou bohužel patrné teprve ve chvíli, kdy už domu není pomoci a je nutná rekonstrukce. Ve finále stejně neušetříte, protože opravy vás budou stát ještě mnohem více peněz, než kdybyste nakoupili tu správnou lepící parotěsnou pásku.

Chybějící nebo nevhodně zvolená fólie - má za následek vnikání vodních par do tepelné izolace, tvorbu plísní a map na podhledových či sádrokartonových deskách.

Děravá parozábrana - jakýkoliv prostup skrz parozábranu snižuje její parotěsnost. Typicky se jedná o kotvící vruty použité při uchycení sádrokartonových desek. Použitím butylkaučukové těsnící pásky lze průchody hřebíku nebo vrutů přes parotěsné zábrany efektivně utěsnit.

Prostupy inženýrských sítí skrz fólii nejsou utěsněny - kabely, husí krky, ruzné potrubí.

Druhy parozábran

Není parozábrana jako parozábrana. Teplota a relativní vlhkost vzduchu se odvíjí od nadmořské výšky vašeho domu a dalších klimatických podmínkách. Aby byla tato izolace účinná, musíte si vybrat ten správný druh pro vaše podmínky. Je důležité pohlídat si nejen typ, ale také kvalitu, na to nezapomínejte.

Bude vás čekat volba mezi parobrzdou a parozábranou, ale jakmile si vyberete, ještě to není všechno. Existují totiž i další stupně parotěsnosti u parozábran.

  • parobrzdy - difúzní tloušťka Sd okolo 5 m
  • parozábrany o střední parotěsnosti - difúzní tloušťka Sd okolo 40 m
  • parozábrany o vysoké parotěsnosti - difúzní tloušťka Sd  > 170 m
  • parozábrany o extrémní parotěsnosti - difúzní tloušťka Sd okolo 1500 m

Parobrzdy

Parobrzdy, jak už název napovídá, ani tolik "nebrání", jako spíše "brzdí". Jejich ochranný faktor není tolik vysoký, jsou propustnější, a tak se dají použít na místech, kde vlhkost není tak velkým problémem. Proto je samozřejmě levnější, ale je důležité si opravdu alespoň dvakrát promyslet, zda zrovna pro vaši stavbu bude pouze parobrzda stačit. Nikdy není na škodu poradit se s odborníkem.

Parozábrany

Parozábrany, nebo také parotěsné fólie, už jsou větší kalibr. Jejich neprostupnost podporuje kovová, nejčastěji hliníková vrstva. Výhodou tohoto druhu je, že mají na sobě často takzvanou reflexní vrstvu, která dokáže odrážet teplo zpět do místnosti. Jediné, co pro to musíte udělat, je nainstalovat ji právě touto vrstvou směrem do interiéru a mezi ní a podhledem nechat mezeru alespoň 6 cm, kudy by mohl proudit vzduch.

Shrňme si nejdůležitější informace. Parozábrana funguje tak, že nepropouští vlhkost z domu ven. Chrání tak konstrukce izolaci, nosné prvky stěn, střech, stropů před plísněmi a hnilobou dřeva, ale napomáhá také tepelné izolaci objektu. Nesmíte se na ni ale spoléhat naprosto stoprocentně. To, jestli bude, nebo nebude parozábrana fungovat, záleží na mnoha faktorech. Na tom, jestli je stavba správně naprojektovaná a dobře postavená, ale i na výběru a instalaci samotné parotěsné folie. Už také víme, že existují dva druhy. Parobrzdy pro objekty s menší vlhkostí a silnější parozábrany pro náročnější budovy. U obou variant existují dva stupně parotěsnosti, a to střední a vysoká. Dobře si tedy vždy promyslete, kterou využijete právě pro váš dům a případně se poraďte s odborníkem.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 2.48/5 (33 hlasů)

RU


Související články