Stropní konstrukce

Strop montovaný z panelů Spiroll

Ten, kdo staví nebo se ke stavbě rodinného hnízda či jiného komerčního objektu teprve chystá, musí mít ve všem pěkně jasno. Na prvním místě je důležité rozhodnutí – co, proč, pro koho, kde, jak a kdy. Velkou část příprav samozřejmě zaberou plány a technická podpora včetně dokumentace, výběru materiálu, zboží, dodavatele-ů, realizačního týmu a mnoha dalších přidružených aktivit. Samozřejmostí je vždy volit tu nejschůdnější a nejefektivnější alternativu, která nebude protahovat kolaudaci stavby do nedohledna.

Zateplení stropu minerální vatou

Zateplení domů je nejenom in, ale především je to investice s vysokou návratností, jelikož úzce souvisí s efektivním vytápěním jak rodinných domů, tak bytových i jiných objektů. Vynaložené prostředky na topení mohou kvalitním a účelovým zateplením klesnout až o celých 40%, dokonalá izolace interiérů i exteriérů od základů až po střechu také jednoznačně znamená zvýšenou hodnotu, rekonstrukce starších objektů nevyjímaje.

Tipy a rady: jak na zateplení stropu

U nezateplených stropních konstrukcí dochází k velkým únikům tepla. K zabránění nebo spíše k omezení těchto ztrát, je potřeba zvolit správnou tloušťku izolace, druh a vhodný konstrukční postup instalace zateplení. Samotná montáž je poměrně jednoduchá bez nutnosti mít speciální drahé nářadí.

Skladba dřevěného stropu

Tradiční dřevěné stropní konstrukce rozdělují budovu po výšce. Pomocí nosných prvků přenáší zatížení, vyvolané buď nenosnými příčkami, vlastní hmotností, zařízením nebo hmotností osob nebo mimořádným zatížením vznikajícím při nehodách nebo haváriích. Kromě toho by stropní konstrukce měla splňovat požadavek požární odolnosti a tepelné a akustické izolace.