Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   ›   › 

Tipy a rady: jak na zateplení stropu

  

U nezateplených stropních konstrukcí dochází k velkým únikům tepla. K zabránění nebo spíše k omezení těchto ztrát, je potřeba zvolit správnou tloušťku izolace, druh a vhodný konstrukční postup instalace zateplení. Samotná montáž je poměrně jednoduchá bez nutnosti mít speciální drahé nářadí.

Tloušťka izolace u stropu se pohybuje v rozmezí od 20 do 40 cm a to v závislosti na konstrukci a požadavcích na úsporu energie. 

Izolační materiály pro stropy

Dle druhu

 • Minerální vata (vlna) v rolích a deskách - izolace z vláken minerálního původu
  • skelná vlna - vyrábí se z recyklovatelného skla (Použití: tepelná a zvuková izolace. Vhodná do příček, šikmých střech a stropů i do podlah - tvrzená forma.)
  • kamenná vlna - vyrábí ze směsi kameniva (čediče a dalších příměsí), oproti skelné vlně je tužší, můžeme ji použít na kontaktní fasádní zateplovací systém a slouží i jako izolace proti žáru (Použití: tepelná, zvuková a protipožární izolace. Používá se především u protipožárních konstrukcí.)

Tepelná izolace

Tepelná izolace Glasswool

 • Polystyren v deskách - vzniká polymerizací styrenu
  • Expandovaný pěnový polystyren (zkratka EPS) - nejčastěji používaný, měkčí oproti XPS
  • Extrudovaný polystyren (zkratka XPS) - oproti EPS mají tyto polystyreny vyšší pevnost v tlaku a výrazně menší nasákavost, použití do vlhkého prostředí
 • Foukaná tepelná izolace

Nejznámnější výrobci izolačních materiálů

 • Isover (Produkty: Desky Isover UNI, Isover ORSET, Isover PIANO, Isover DOMO a další)
 • Rockwool (Produkty: MEGAROCK PLUS, ROCKMIN PLUS, SUPERROCK a další)
 • Knauf Insulation (Produkty: Classic 039, Supafil Loft 045 - foukaná izolace z panenského vlákna)
 • a další...

Kterou izolaci použít? Polystyren nebo vatu?

K zateplení stropu se nejčastěji používá minerální vata v rolích nebo deskách.

Způsoby izolování stropu?

 • izolování z vnitřní strany (tj. uchycení pod stropem - je nejméně vhodné) - riziko kondenzace vlhkosti, dochází k snížení světlé výšky místnosti. Může se použít lepení, kotvení ze spodní strany stropu nebo s pomocí sádrokartonového podhledu, kdy tepelnou izolaci vkládáme na připravený kovový rastr.

Zateplení stropu spodní z vytápěné místnosti:

Skladba zateplení pod stropem

 • do konstrukce stropu (mezi dřevěné nosné stropní trámy) zde je potřeba vyřešit i únik tepla skrz trámy (hlavně u trámu, které jsou velmi blízko u sebe). Tento nedostatek se řeší dodatečným sádrokartonovým podhledem, kdy se do něj vloží minimálně 40 mm tepelná izolace (záleží na celkové skladbě stropu) + parozábrana, která zabrání vnikání vlhkosti z vnitřního prostředí do tepelné izolace. Důležité je, aby parozábrana byla nepropustná, tedy ve všech místech správně přichycená.

Zateplení stropu při rekonstrukci (nevytápěná půda / vnitřní vytápěný prostor):

Podmínkou k úspěšnému zaizolování dřevěného stropu, je zhodnocení zda původní (ponechaná) konstrukce, nejeví známky poškození a je schopná přenést dodatečné zvýšení hmotnosti. To znaméná:

 • dřevěné trámy jsou v bezvadném stavu
 • ve styku dřevěného podbití a trámů není mezera 
 • dřevěné podbití není poškozené (např. vlhkostí, dřevokazným hmyzem)
 • dřevěné trámy jsou schopné unést spodní konstrukcí sádrokartonu bez výrazného prohnutí
 • konstrukce splňuje mezní stavy použitelnosti a únosnosti (viz. statika)

 Skladba tepelná izolace ve stropě

 • uložení izolace nad stropem (nejlepší způsob) - Nevzniká žádný tepelný most. Doporučuje se použít dvě vrstvy izolace s pokládáním vrstev do kříže (tak, aby nevznikaly mezery skrz celou vrstvu izolace). Pokud chceme mít pochůznou podlahu, použijeme tvrzené produkty nebo kombince tvrzeného polystyrenu a měkké vaty (např. systém ISOVER Stepcross).

Dodatečné zateplení stropu s částečně pochozím stropem:

Strop zateplený shora

Článek aktualizován 17.12.2022 při hodnocení: 2/5 (7 hlasů)

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 2.5/5 (10 hlasů)

RU


Související články