Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Co je pěnové sklo?

  

Pěnové sklo je lehká pórovitá hmota unikátních fyzikálních a chemických vlastností, která má široké spektrum využití v oblasti izolace budov.

Jak vzniká pěnové sklo?

Vzniká z jemné skleněné drti. Ta se po smíchání s uhlíkovým práškem vystaví vysoké teplotě, sklo se nataví a uhlík oxiduje na oxid uhličitý. Tím ve skelné hmotě vytváří jemné bublinky. Výsledná pórovitá hmota zaujímá mnohem vyšší objem, než byl objem vstupních surovin, proto je lehká.

Díky mnoha malinkým komůrkám, které vyplňují skelnou hmotu, vyniká pěnové sklo skvělými termoizolačními vlastnostmi, zároveň je lehké, pevné a trvanlivé.

Dva typy pěnového skla

#1. desky z pěnového skla

Je to hmota trochu podobná pemze. Díky parotěsnosti a vodotěsnosti se desky používají k izolaci průmyslových staveb. Jejich další velkou výhodou je vysoká únosnost v tlaku, takže vydrží velké zatížení. Kvůli vysokému difúznímu odporu je možné je použít i do základů budov s radonem v podloží.

#2. granulát z pěnového skla

Tvarově stálý tepelně izolační materiál, používaný do základů budov, izolací podlah a stropů, nebo jako lehké kamenivo do betonů a omítky.

Tři hlavní způsoby využití

Izolace

Pěnové sklo má výborné tepelně izolační vlastnosti, proto se hodí do základů budov jako lehké kamenivo, a to včetně pasivních domů.

Drenáž

Pěnové sklo neabsorbuje vodu, proto je štěrk z pěnového skla výbornou drenáží.

Ochrana proti požáru

Pěnové sklo je nehořlavé, zabraňuje šíření požárů. Řadí se do třídy A1 nehořlavých materiálů, proto je jeho použití i skvělou prevencí proti šíření ohně. Při požáru neuvolňuje žádné toxické plyny.

Jaké jsou základní vlastnosti pěnového skla?

pěnové sklo je teplotně odolné

Stejně jako u jiných lehkých pórovitých kameniv, i u pěnového skla jsou hlavním pozitivem jeho tepelně izolační vlastnosti. Hodnota součinitele prostupu tepla se pohybuje mezi 0,038 až 0,06 W/m.K.

inertní vůči vodě

Pěnové sklo díky své struktuře nepropouští vodu, není prostupné pro páru a plyny. Kvůli vysokému difúznímu odporu se desky z pěnového skla používají do konstrukcí oddělujících prostory s různou mírou vlhkosti. Granulát z pěnového skla v základech domu brání vzlínání vlhkosti.

rozměrově stabilní a odolné tlaku

Pěnové sklo neabsorbuje vodu, proto jeho objem zůstává stejný i při teplotách pod 0°C. Odolává vlivu vlhkosti. Má nízký součinitel tepelné roztažnosti, takže je tvarově stálé. Pěnové sklo je velmi pevné, odolné vůči vysokému zatížení. Tlaková pevnost se pohybuje mezi 0,5 až 1,6 MPa.

chemicky odolné

Pěnové sklo je materiál odolný vůči všem běžně dostupným chemikáliím, stejně jako to známe u klasických skleněných lahví, ve kterých je možné bez obav přechovávat kyseliny, hydroxidy, roztoky jejich solí atd.

biologicky odolné

Pěnové sklo nepodléhá biologickým vlivům. Nehnije, neplesniví, je odolné vůči bakteriím, houbám, a nechutná ani myším a hmyzu.

trvanlivé

Pěnové sklo nepodléhá časem žádným chemickým změnám, jeho životnost je nejen po celou dobu životnosti domu, ale i potom je možné jej znova použít, nebo opětovně recyklovat.

ekologické

Pěnové sklo je 100 % zdravotně nezávadné a plně recyklovatelné. K výrobě pěnového skla se využívá odpadní sklo, určené k recyklaci, významně se tak šetří energie na výrobu základních surovin a snižuje ekologické zatížení Země.

Typy a výrobci pěnového skla

U nás jsou tři hlavní výrobci pěnového skla, které je dodáváno pod jimi určenými obchodními názvy. V podstatě jde o obdobný výrobek, lišící se v jednotlivých detailech podle způsobu výroby, distribuce apod.

FOAMGLAS od společnosti Pittsburgh Corning, která se zabývá dodávkami pro stavebnictví a průmysl. Kromě granulátu dodává i desky z pěnového skla, trubkové pláště a další tvarově a rozměrově specifické segmenty.

REFAGLASS od české firmy Recifa a.s. Společnost dodává desky a štěrk o čtyřech různých zrnitostech.

A-GLASS – granulát pěnového skla od společnosti A-GLASS Recycling s.r.o.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3/5 (3 hlasy)

Související články