Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Kdy je nejlepší čas na servis komínu?

  

Péče o komín je stejně tak důležitá jako pravidelná péče o celý dům. Nemít revizní zprávu může znamenat velký problém, zejména pokud dojde k požáru. Každý majitel domu, by měl nechat komín pravidelně zkontrolovat kominíkem v zákonem stanovených intervalech. Otázkou však zůstává, kdy je nejlepší čas na servis komínu?

Základní pravidla pro správnou péči o komín

 • Alespoň jednou ročně
 • Raději více, než méně
 • Nejlépe před topnou sezónou

Rada odborníka: kontrola alespoň jednou ročně

Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty jasně říká, že komín by měl být zkontrolován odborníkem alespoň jednou za rok. Výjimkou jsou kotle plynové, u kterých je kontrola přípustná jednou za dva roky.

Raději více, než méně

Ne vždy se vyplatí řídit se pouze vyhláškou. Na základě selského rozumu, bychom měli nechat komín zkontrolovat vždy, když máme podezření na nějakou poruchu. Kontrola komínu závisí především na:

 • Typu paliva
 • Frekvenci topení

Než začne topná sezóna

Obecně se říká, že ideální dobou na servis komínu je před začátkem topné sezóny. Odborníci však doporučují nechat si komín zkontrolovat i po ukončení topné sezóny, tedy na jaře. Je potřeba brát ale v úvahu možná nebezpečí, která komínu hrozí v dlouhém období nečinnosti. Během léta si mohu v komíně udělat hnízdo například vosy a tito nezvaní hosté dokáží nadělat pěknou paseku.

V nutném případě je možné provést servis i v zimním období, avšak komín musíme nechat důkladně vychladnout a najít náhradní řešení, jak dům vytápět.

Když je komín zanesený

Nejčastějším problémem v souvislosti s vytápěním bývá nedokonalé spalování, nedostatečné odvětrávání místností a špatná funkce spalinové cesty. Jistě jste se někdy setkali se situací, kdy se vám z kotle kouří při přidávání pevných paliv, v případě plynu jsou okna zamlžená a vy cítíte nelibý zápach. To jsou signály zaneseného a nesprávně táhnoucího komínu. Následkem je vysoká teplota v komíně a následný požár. Měli bychom mít na mysli, že pokud již komín netáhne, je n servis pozdě.

Komín

Autor: Gellinger

Kdy je nutné provést servis komína?

Servis komína by měl být pravidelnou nutností, avšak platí obecná pravidla, kdy je dobré nechat komín odborně zkontrolovat.

 • Po každé stavební úpravě komínu
 • Při změně druhu paliva
 • Před výměnou nebo novým připojením spotřebiče paliv
 • Po komínovém požáru
 • Při vzniku trhlin, nebo při důvodném podezření na vznik trhlin

Co vše je nutné zkontrolovat?

Pravidelná kontrola se týká spotřebičů pro spalování všech druhů paliv. Při takovéto kontrole se provádí zkouška tahu kominu a čištění spalinové cesty. Součástí kontroly je i takzvaný čtyř pascalový test, v rámci kterého je hodnoceno důkladné provzdušnění.

Pravidelný servis nás uchrání maléru

Stále více lidí podceňuje pravidelný servis a kontrolu komínu. V mnoha případech hrozí požár, který však můžue mít tragické následky. Pokud nepředložíte dokument o kontrole komínu, prakticky nemáte nárok uspět u pojišťovny. Kromě toho vám hrozí i pokuta od hasičů ve výši až 25 000 Kč. Kontrola komínu nás přitom vyjde v přepočtu na 400 Kč a my si tak můžeme být jisti, že nadcházející topná sezóna bude bezpečná.

Nejčastější příčiny požáru komínu

 • Vznícení nevyčištěných sazí
 • Nevhodná konstrukce komínu
 • Zazděný trám v komíně
 • Prasklina v komíně

Když potřebuji servis komína?

Zajistit si servis komína není nic těžkého, ani finančně náročného. V každém případě je vhodné přenechat kontrolu na odborníkovi a nesnažit se komín čistit svépomocí. Co tedy dělat, když potřebuji kontrolu komínu?

 • Vyhledáme si kominickou firmu
 • Elektronicky nebo telefonicky si domluvíme termín návštěvy
 • Na kontrolu musím komín důkladně připravit (netopit, zajisti přístup ke dvířkům od komínu, zajistit přístup na střechu)
Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články