Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Nejčastější vady komínů

  

O tom, že komíny patří k nejnamáhanějším stavebním konstrukcím, není nutné dlouze polemizovat. S tím je spojen výskyt celé řady vad, na něž je třeba dávat mimořádně dobrý pozor, protože mohou v nejhorším případě ohrozit nejen majetek, ale i životy blízkých lidí. Které jsou ty vůbec nejčastější?

Velké nánosy sazí

Výskyt sazí má přímou spojitost s kouřem. Platí přímá úměra, že čím více se z komína kouří, tím pravděpodobnější je riziko vzniku různých usazenin. Z paliva se přitom kouří především kvůli spalování za nízké teploty. Jistě i vy znáte někoho ve svém okolí, kdo během zatápění nenechá dřevo nebo uhlí dostatečným způsobem rozhořet. Jak se této chybě co nejefektivněji vyhnout? Topeniště by mělo být co nejrychleji rozehřáto prostřednictvím drobného dřeva. U rozhořených kamen by pak nemělo docházet k přílišnému přidušení. Kvůli vzniku nadměrného množství sazí se nedoporučuje ani spalování odpadů nebo vlhkého dřeva. To by se mělo nechat vyschnout minimálně po dobu dvou let.

Popraskaný komín

Na světě je možné spatřit celou řadu paradoxů! Když někdo vidí, že mu praská zdivo na domě, reaguje zpravidla promptně, v okamžiku, kdy zaregistruje popraskaný komín, často reakce už tak rychlá nebývá. Nebezpečí je přitom často mnohem větší! Prasklinami se totiž do interiéru mohou vloudit různé spaliny, takže se razantně zvyšuje riziko vyhoření. Nejlepší prevencí popraskaného komínu je dbát již při jeho stavbě na to, aby cihly byly mrazuvzdorné a došlo k jejich vyspárování maltou. Jestliže se malta začne drolit, nemělo by se váhat s její opravou. Rozpadlé zdivo je nezbytné rozebrat, a to většinou až k podlaze podkroví. Následuje nové vyzdění z plných kvalitně vypálených cihel, opětovně se i vybetonuje krycí deska.

Do komína se zazdí stropní či střešní trám

Zní to možná překvapivě, ale k této vadě nedochází nijak výjimečně. Tím je však porušeno pravidlo, že dřevo by mělo být od komína minimálně půl metru. Dokud není z komína trám odstraněn, v žádném případě by se nemělo topit! Pro zkušeného statika by nemělo být žádným problém poskytnout kvalifikovanou radu, jakým způsobem by mělo poté dojít k zabezpečení stropu či krovu. Jedním z možných řešení bývá připevnění trámu k sousedním za pomoci příčného trámu nebo na konzolu.

Dehet v komíně

Jestliže je již výskyt sazí v komíně velmi nepříjemnou okolní, dehet představuje teprve katastrofu, protože pravděpodobnost jeho vznícení je ještě mnohem vyšší. Důvodem jeho objevení bývá obvykle vlhké dřevo nebo předimenzovaný kotel. K dalším příčinám patří silné přidušení kamen, dlouhý kouřovod či špatný tah. Vrstva dehtu v komíně může mít klidně i několik centimetrů. Jeho výskyt lze registrovat na špici komína, ale případně i vevnitř prostřednictvím zrcátka a svítilny. Kominíci jej vypálí nebo vyfrézují. Pouštět by se do něho měli ale jen ty zkušení, protože je sice levnější, ale ne každý ho správně umí, takže si je možné tímto způsobem zadělat na další problémy. V žádném případě se nevyplatí na existenci dehtu nereagovat, protože může prosáknout do interiéru, přičemž ze zdí jej již jen tak někdo nedostane.

Špatně připojený nebo netěsnící kouřovod

Kouřovod by měl do komína rovněž vždy zapojovat odborník. Požárů, jejichž příčinou bylo nekvalitně provedené připojení, by mohli hasiči připomenout nepočítaně. Kontrolovat je třeba průběžně i stáří a stupeň prohořelosti kouřovodu.

Korodování vložky a ucpávání komína

Není žádným tajemstvím, že hliníkové vložky plynových kotlů či karem mají tu vlastnost, že postupem času rezavějí. Usazeniny padají dolů, což má za následek ucpávání sopouchu, jímky na kondenzát, ale i celého průduchu. Z důvodu špatného spalování tu potom existuje ne zrovna zanedbatelné riziko otravy oxidem uhelnatým. Při zjištění tohoto stavu je třeba jímku a komín vyčistit, vložku pak pořídit novou. Když je nerezová nebo plastová, bývá po starostech.

Rozpad komína zevnitř a hromadění drti na dně

Vydrolená malta a cihly na dně komína nevěstí rozhodně nic dobrého, ale značí nebezpečí možného průniku jedovatých spalin do interiéru, což může zapříčinit nejen požár, ale i otravu. Proto by se měl komín přestat užívat a měl by být povolán na pomoc kominík. Zpravidla stačí komín vyvložkovat a vyfrézovat. Náklady se pohybují do desítek tisíc korun. Důvodem popraskání komína může být mimo jiné vyhoření sazí nebo přetížení z důvodu špatného projektu. Omítka se někdy i drolí z naprosto jednoduché příčiny, protože je zkrátka nekvalitní. Konečně bývá na vině narušení zdiva existence různých usazenin a kondenzace kvůli vytápění na nízkou teplotu.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (3 hlasy)

Související články