Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Jak spočítat tah komína?

  

Na úvod článku si nejdříve představme, proč se počítá komínový tah. Jedná se o jednu ze součástí vyhlášky, která vstoupila v platnost v roce 2011. Díky této vyhlášce se začala naplno s kontrolou komínů a správný komínový tah je jeho součástí. Pokud bychom se na komínový tah nebo-li komínový efekt podívali z hlediska definice, měla by být vysvětlena nějak takto: Jedná se o fyzikální jev, kdy komínem začne proudit vzduch. Takové proudění je ale přitom vyvolané pouze rozdílnými teplotami a s tím související rozdílnou hmotnostní vzduchu. Teplejší vzduch neustále stoupá nahoru a tak je zajištěno neustálé proudění vzduchu směrem vzhůru.

Statický komínový tah

Nyní k jednotlivým výpočtům, jako první si uvedeme statický komínový tah. Jeho základní vztah pro výpočet je:

Rovnice statického tahu

Kde h - je výška komínu v metrech, g - je tzv. tíhové zrychlení, jehož hodnota je 9,81 m/s2 (pro zjednodušení výpočtu lze uvažovat, že g = 10 m/s2) a Δp - je rozdíl hmotností vzduchu vstupujícího a vzduchu okolního.

Takový výpočet lze uvažovat pouze u pracujících v atmosférickém provozu.

Dynamický komínový tah

Druhým výpočtem, se kterým se seznámíme, je dynamický komínový tah. Jeho základním výpočtovým vztahem je:

 Rovnice dynamického tahu

Kde v - je rychlost proudění zplodin ve spalinové cestě s jednotkou m/s, ρstř - je střední hustota spalin v kg/m3 a poslední neznámá, tedy c - je součinitel místního stření, kde se jedná o bezrozměrnou jednotku.

Dynamický komínový tah můžeme uvažovat ve všech provozech, atmosférických, přetlakových i podtlakových.

Závěrem

Musíme si uvědomit, že hodnoty, které nám z těchto rovnic vyjdou, nebudou nikdy přesně odpovídat realitě, která vně komína odehrává. Důvod je prostý, a to vliv dalších tlaků, které nejsou v rovnici zaneseny. Tyto tlaky mohou vytvářet spotřebiče typu digestoří a ventilátorů, stejně tak je třeba si uvědomit, že na spaliny v komíně bude mít vliv také vítr a vzduch jako takový. Komínový tah je tedy velice komplexní záležitostí s množstvím nepředvídatelných proměnných veličin.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 2.06/5 (18 hlasů)

Související články