Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Nejčastější závady komínů - jak se jim vyvarovat?

  

Každý majitel domu zodpovídá za správné provedení a také provozování komínu, ale ne každý to dělá přesně podle pravidel a také bez chyb. Uvádíme nejčastější typy závad a také doporučení, jak jim předejít. Obecně lze závady, které mohou zavinit požár nebo hromadění nebezpečných látek v budově, rozdělit do dvou základních skupin – konstrukčně-stavební a provozní.

Konstrukčně-stavební závady

Na problém si můžeme zadělat už při stavbě či rekonstrukci domu. Pokud je komín špatně vyprojektován, nebo naopak stavebníci nedodrží projektovou dokumentaci, může se stát rodinný nebo činžovní dům stát smrtící pastí. Takové závady jsou zapříčiněny buď nekvalifikovaností zhotovitelů, snahou ušetřit na nepravém místě či nedostatkem znalostí toho, jak by komíny měly vypadat. Pokud stavíte či rekonstruujete dům, investujte pár tisíc i do právníka na vypracování pořádné smlouvy s popisem dohodnutých stavebních prací, včetně sankcí za nerespektování projektové dokumentace či nedodržení platných norem.

  1. Špatně postavený komín
    Pokud je komín postaven špatně, takže je buď poddimenzovaný, nebo naopak předimenzovaný, může to vést k zaseknutí klapky, která reguluje jeho tah a k dalším problémům. Příliš úzký komín se daleko rychleji zanese. Komín by proto v žádném případě neměl být stavěn bez profesionálního projektu. Jen odborník dokáže na základě mnoha proměnných navrhnout odpovídající komín. Stejně problematická může být chybně zvolená vložka. Hliníkové mohou zreznout a jejich odpadající části a usazeniny pak komín poškodí natolik, že to může vést k proniknutí spalin dovnitř domu.
  1. Trám v komíně či jeho blízkosti
    Taková zásadní chyba se může objevit jak u starých dům, tak i u zcela nově postavených. Bohužel, spousta lidí podceňuje stavební dozor a při nedostatku řemeslníků všeho druhu, to může být velká chyba. I celkem renomované stavební firmy totiž zoufale hledají zedníky a další stavební profese. Dům je velká investice, hlídejte si jeho stavbu, nebo si aspoň hotový dům nechte zkontrolovat i kominíkem. Jakýkoli dřevěný trám nesmí jít nejen přímo komínem, ale musí být od něj vzdálen minimálně 50 cm. Náprava takové chyby ale může být dost drahá, budete potřebovat statika, aby navrhl, jak takový trám nahradit, aniž by byla ohrožena celá konstrukce domu.
  1. Špatně připojený kouřovod
    Také neprofesionální připojení kouřovodu do komína, případně špatně odizolovaný prostup kouřovodu dřevěnou stěnou či jiná závada kouřovodu mohou být příčinou požáru. Kamna by měli zapojovat odborníci. Pokud jste přesvědčeni, že to zvládnete sami, nechte si hotovou instalaci aspoň zkontrolovat

Provozní závady

Nesprávná údržba vlastní konstrukce komínu, zanedbání kominické péče či chybně fungující kamna nebo kotel mohou vést k ztížení, nebo přímo zastavení správné funkce komína.

Zanesení komína sazemi

Špatné topení či nekvalitní palivo mohou zapříčinit zanesení komína sazemi. Poměrně častou chybou je nenechat při zatápění oheň pořádně rozhořet tak, jak nás to učili tatínkové nebo dědové – nejdříve papír, pak třísky, pak dřevo a teprve když oheň pořádně hoří, přiložit uhlí, brikety, peletky atd. Je třeba zajistit, aby palivo vyhořelo pokud možno beze zbytku. Rozhodně nespalujte vlhké palivo. Dřevo je pořádně vyschlé asi po dvou letech. V žádném případně nespalujte žádné odpadky. Jednak byste se mohli dočkat kontroly na základě udání sousedů, a také byste si mohli zanést nejen komín, ale i kotel či kamna. Nezapomínejte ani na revize. To platí o kotlech na pevná paliva i plynových.

Znečištění komína dehtem

Již zmíněné topení nedostatečně vyschlým dřevem, špatně vybraný či nastavený kotel, případně špatný tah mohou vést k zanesení komína vrstvou černého dehtu, který je ještě hořlavější než saze. Je třeba ho odstranit, což může udělat jen kominík. Jinak by se přes zdi mohl dostat až do interiérů a nevratně stěny poškodit.

Zdivo komína praská, nebo se propadá dovnitř

Komín je postaven z cihel, je to prostě zeď, takže praskliny na něm nejsou dobré znamení. Díky nim mohou spaliny pronikat do obytných prostor, z větší praskliny může i vyšlehnout oheň a zapálit celý dům. Z nestabilní zdi komína mohou cihly nebo jejich části padat do komína. Jak tomu zabránit? Pro stavbu komína je třeba použít jen skutečně kvalitní materiál, tedy mrazuvzdorné zdivo, kvalitní maltu na spáry, a pokud se jedná o rekonstrukci, použít na vložkování nerezový materiál. Jakékoli, i minimální závady na zdivu a spárách je třeba ihned opravit. Proto je vhodné komíny pravidelně kontrolovat. Když zdivo nebo malta napadá dovnitř, je třeba ihned komín odstavit a zavolat si na pomoc kominíka, který poradí, jak komín nejlépe opravit.

V každém případě patří komín k nejcitlivějším částem domů a je třeba ho řádně udržovat a pravidelně čistit. Jen tak budete topit efektivně a bezpečně.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články